Berichten van 29.09.2011


Is een Meubelboulevard nog wel van deze tijd?

Albert Veldt 29.09.2011

Afgelopen week probeerde ons college een detailhandelsstructuurvisie er bij de raad door te drukken. Als Burgerbelangen was dat voor ons reden om op de bres te staan. De oude structuurvisie is al vaak genoeg met voeten getreden door onze bestuurders. Nu wilden zij met een nieuwe structuurvisie met vergaande aanpassingen zaken nog strakker reguleren en definiëren. Solitaire buurtsupers mogen niet uitbreiden, Schuttersveld moet een meubelplein blijven. Sterker nog, eigenlijk zouden de gedoogde winkels als Halfords, ToysRUs en het net aldaar gevestigde Chinese restaurant moeten verdwijnen. Ondernemers en pandeigenaren van het Schuttersveld kwamen dan ook terecht in verweer.

De nieuwe voorgelegde detailhandelsstructuurvisie beoogde méér dan voorheen bescherming van concurrentie voor de binnenstad. Op zich kunnen wij ons daar wel wat bij voorstellen kijkend naar de leegstand van winkels in de binnenstad, echter zijn de plannen van het college om het Polaroidterrein, De Hoge Bothof, Boddenkamp (melkhal) en andere locaties wél uitbreiding van detailhandel toe te staan zijn daarom volgens ons volledig strijdig met elkaar. Waarom zouden er zich daar wél “welness” organisaties en sportwinkels mogen vestigen en op het meubelplein niet???

Uiteindelijk is er een brief gekomen van het college om zaken te verduidelijken. Burgerbelangen heeft voorgesteld om eerst die brief in de nieuwe visie op te nemen en tevens serieus te kijken naar o.a. Schutterveld om hier met een aangepast concept te komen om het plein niet verder te laten verloederen. Gelukkig gingen andere fracties hierin mee en zal het college met nieuwe voorstellen komen. Al met al een ongelukkige situatie, het college had zich beter voor moeten bereiden en beter moeten luisteren naar onze inwoners alvorens dit plan te lanceren. Wij wachten nu maar af of onze wensen in het nieuwe plan verwerkt zullen worden, dat hopen wij van harte.


“Legokerk”, een afscheidscadeau aan de stad. En nu?!

Niels van den Berg 29.09.2011

Er is in de afgelopen periode veelvuldig gesproken over het festival Grenswerk. Veel inwoners plaatsen het festival onder Enschede promotie. Dit is echter niet juist. De Stichting Grenswerk, onder bezielende leiding van mevrouw Franquinet, staat geheel los van Enschede Promotie dat wordt aangestuurd door Marcel Wendrich.Enschede promotie draait met een uitvoeringsbudget op jaarbasis van ongeveer 1 miljoen. Grenswerk verbruikt nagenoeg hetzelfde, alleen dan binnen het tijdsbestek van twee weken. De helft van dit bedrag is afkomstig van de Provincie, de andere helft is gesubsidieerd door de Gemeente. Het is wat kort door de bocht, maar in feite kunnen we stellen dat we als gemeente een legokerk hebben gesubsidieerd. Met in mijn ogen veel te lage bezoekersaantallen over de afgelopen jaren heeft Grenswerk daarmee vanzelfsprekend ook een veel te hoog subsidiebedrag per bezoeker.

Grenswerk is een cultureel evenement dat totaal niet in verhouding staat, tot wat Enschede promotie verricht op jaarbasis voor nagenoeg eenzelfde financiering. Een FC Twente middag, een openingsconcert door Racoon, ik zie de link niet naar het oorspronkelijke karakter van het festival Grenswerk. In de raad hebben we hier en daar al voorgesorteerd en is in ieder geval door Burgerbelangen kenbaar gemaakt dat wij willen stoppen met deze subsidie. Dat fractiegenoot Albert Veldt het initiatief heeft genomen om de mogelijkheden te bekijken, is op zich te begrijpen. Albert heeft in het voor hem kenmerkende enthousiasme iets geroepen, maar daarbij heeft hij zich niet gerealiseerd welke gevolgen er mogelijk ontstaan.

De kerk staat er al en de kosten zijn gemaakt. Dus nu maar kijken hoe we er dan het beste van kunnen maken. Maar laten we niet vergeten dat dit ook weer allerlei kosten met zich meebrengt. Denk aan vervoer, programmering, infrastructuur en allerlei andere aanpassingen die nodig zijn om het plan vorm te geven. De hiermee gepaard gaande extra kosten staan in schril contrast tot de notitie Wijkwelzijn welke de Raad afgelopen week heeft vastgesteld. Hier zagen wij een onvermijdelijke bezuinigingsslag. Ook het jongerenwerk wordt hierdoor getroffen, terwijl dit juist zeer gewenst is in bepaalde gebieden in de stad. Twee ton minder, daar moeten we het mee doen, kortom voor de kosten van 1 legokerk hadden we twee jaar lang profijt kunnen hebben van minder overlast door jongeren in de wijken.


‘Een brugleuning te laag…….’ ach we zitten er maar 6 cm onder….!”

Ben Sanders 29.09.2011

Zowel in TC Tubantia als ook in de landelijke media wordt er melding gemaakt van de nieuwe fietsbrug over de verbrede Auke Vleerstraat. Deze brug is aangelegd voor de veiligheid van overstekende fietsers en waarschijnlijk ook voor andere deelnemers aan het langzame verkeer. Een oplettende burger uit Losser -dhr. Koiter- ontdekte dat de brugleuning is aangebracht op 100 cm hoogte gemeten vanaf het wegdek. Dat is 10 cm lager dan Rijkswaterstaat adviseert.

De projectleider dhr. Budgen van ingenieursbureau IPV uit Delft stelde dat de gemeente geen voorwaarden aan de hoogte van de brugleuningen heeft gesteld en dat er ook niet naar het voorstel/advies van Rijkswaterstaat is gekeken. Er is alleen gekeken naar het bouwbesluit en daar is IPV v.w.b. de hoogte van de leuning zelfs nog 4 cm bovenuit gegaan. De voorlichter dhr. Hans Lammerink stelde: ‘ ach we zitten er maar 6 cm onder’.

Je kunt je nu afvragen hoe is dat mogelijk, en hoe hoog hebben wij in Enschede de veiligheid in het vaandel staan, is het misschien een ‘foutje’ geweest om de hoogte van de leuning niet expliciet in het Bouwbesluit op te nemen, of was het een sluitpost in de begroting en was er geen geld voor? Hoe dan ook, als er onverhoopt een ongeval plaatsvindt en er iemand over de leuning naar beneden valt, dan zal er ter verhoging van de veiligheid en met weer extra kosten de hoogte van de leuning wel weer worden aangepast om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden en dan waarschijnlijk wel naar het advies van Rijkswaterstaat


Binnenstadsdistributie

André Le Loux 29.09.2011

Met het binnenstadsdistributiesysteem gaat een reeds lang bestaande wens van Burgerbelangen in vervulling. In 1998 is er in Enschede al door ondernemers bij de gemeente op aangedrongen. Al jaren staat het in ons partijprogramma en in 2003 heb ik in het college aan de orde gesteld mede naar aanleiding van het succes van dit systeem in andere steden. Ook in 2006 heeft Burgerbelangen het onderwerp weer op de kaart gezet. Nu de binnenstadsondernemers ook enthousiast zijn geworden is het met subsidie van de Regio Twente gelukt om een start te maken. In eerste instantie betreft het een proef voor drie jaar. De Gemeente probeert met dit distributiesysteem een aantal doelstellingen te bereiken, te weten:

  1. Verbetering van het verblijfs-, winkel- en leefklimaat en de veiligheid in de binnenstad van het aantal vervoersbewegingen, met name ook van de zware truck- en trailercombinaties
  2. Reductie van CO2 uitstoot, een betere luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidshinder in de binnenstad;
  3. Versterken van het economisch functioneren van de detailhandel;
  4. Social Return on Investment door het inzetten van leerwerkplekken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  5. Bevordering van de verkeersveiligheid.

Bovendien verwachten wij dat met name de karrensporen in de binnenstad minder kapot gereden zullen worden , wat een grote kostenbesparing oplevert.
Wij hopen dat de ondernemer die dit nu op zich heeft genomen het tot een succes weet te maken.