Berichten van 22.12.2011


Nieuw: de verandermanager

Niels van den Berg 22.12.2011

Het Aquadrome (met Slagman en Glanerbrug) blijkt nog altijd een lastig verhaal wanneer we spreken over een sluitende exploitatie. Jaar in jaar uit wordt het boekjaar afgesloten met een negatief saldo. Burgerbelangen heeft in het verleden al duidelijk aangegeven dat bijna geen enkel zwembad in ons land zichzelf kan bedruipen. Uitzondering hierop vormen naar alle waarschijnlijkheid de subtropische zwembaden van de grote vakantieparken.

Er wordt nu een verandermanager aangesteld. Maar een nuchtere kijk op de situatie en belangrijker nog een goed gesprek met de hoofdgebruikers van dit bad, leert al snel dat ook een verandermanager er naar alle waarschijnlijkheid weinig aan kan veranderen.

Wij hebben namelijk geen grote speelweide voor de schoolgaande jeugd, waar ze naast een frisse duik, ook een balletje kunnen trappen. Wat we wel hebben zijn verhoudingsgewijs (veel) te hoge entreeprijzen. En wat we ook hebben is een hele moeilijke concurrentiepositie gezien onze geografische ligging. Het Duitse achterland roept, of beter gezegd schreeuwt en krijgt daarmee de aandacht van de Enschedese zwemmers. Daarmee is het grootste deel van de Enschedese zwemmers op dat gebied een forens geworden. En zeer begrijpelijk, want in Duitsland krijg je wel veel vierkante meters speelweide, goed zwemwater met een groot aanbod van watervertier en, zeer zeker niet onbelangrijk, een zeer aantrekkelijke toegangsprijs. Daarmee is de keuze eenvoudig gemaakt, en dat is mijns inziens bijna niet te veranderen.

Misschien dat de betreffende verandermanager mij op lange termijn van gedachten doet veranderen, maar op steun vanuit onze fractie hoeft men voorlopig niet te rekenen. Wij hebben dit cadeautje van de PvdA aan de stad, destijds al in twijfel getrokken. Helaas zijn onze voorspelling bewaarheid geworden. Volgens mij is privatiseren de enige optie. Of men moet er voor kiezen dat we als stad Enschede zo’n bad moeten hebben. In dat geval kies je bewust voor een hogere jaarlijkse bijdrage c.q. subsidie vanuit de gemeente. Maar die keuze is destijds niet gemaakt. Tot slot wens ik een ieder prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2012!


Twentestad?

André Le Loux 22.12.2011

De oproep van onze Burgemeester voor Twentestad valt niet bij iedereen in goede aarde. Ook bij Burgerbelangen niet. Burgerbelangen (destijds Enschede NU) is opgericht omdat wij de Dubbelstad niet zagen zitten. (Je gaat toch ook niet trouwen met iemand die niet wil) Wij zijn echter wel voor een goede samenwerking tussen de verschillende gemeenten en met name een samen optrekken richting het Rijk, vooral daar waar onze economische positie en werkgelegenheid in het geding is.

Helaas hebben we door de jaren heen moeten constateren dat deze samenwerking soms ver te zoeken is. (recent nog bij de ontwikkeling van het Vliegveld) Enige jaren geleden heb ik mede aan de wieg gestaan van een fusie van de twee ROC’s in Twente. Door uitstekend samen te werken op het gebied van onderwijs werd uiteindelijk de gang naar een fusie een stuk gemakkelijker, men ging geloven dat het zou kunnen. Daarom zou ik de bestuurders van de Twentse gemeenten willen aanraden nu eens echt te laten zien dat men uitstekend kan samenwerken, dan komt de fusie er vanzelf. Veel vertrouwen hebben wij hierin echter niet.


2011 met een eindsprint

Hans van Agteren 22.12.2011

Na de zomervakantie moest ik samen met mijn medewerkers vol aan de bak. In een paar maanden tijd moesten we een aantal “zware” voorstellen naar de Raad brengen. Te beginnen met het GRP, het gemeentelijk rioleringsplan wat totaal opnieuw moest worden geschreven met de opdracht geen extreme kostenverhoging, behoud van het kwijtscheldingsbeleid en geen teruggang van de kwaliteit. Dit vroeg om echt anders te denken en te handelen. Uiteindelijk heeft de raad unaniem het nieuwe GRP aangenomen met een besparing van maar liefst € 24 miljoen voor de burgers de eerst 5 jaar.

Vervolgens stond ons afvalbeleid op de rol. Al jaren scheiden wij slechts 39% en dat is echt te weinig. Daarom hebben we een nieuwe visie geschreven met als toekomstbeeld 60% scheiding goed voor de CO2 reductie en goed voor de portemonnee, want afval is grondstof. Ook dit voorstel werd unaniem door de raad aangenomen. Gelijk begin januari starten we met het maatregel pakket. Dit is echt iets waar ons motto Gewoon Samen Doen goed van pas komt.

Deze week kwamen het VCP en Mobiliteit prioritering aan bod. Een plezierige discussie leidde tot een paar aanpassing en uiteindelijk tot een goed resultaat. Door de verantwoordelijke mensen is er zeer veel gepresteerd en dat heeft ook echt veel opgeleverd. Dat geeft een geweldig gevoel waardoor ik met een gerust hart het jaar kan afsluiten. Wij wensen u allen hele fijne kerstdagen een heel gelukkig 2012.