Berichten van 21.06.2012


Waterpartijen

André Le Loux 21.06.2012

Onlangs was ik een paar weken op vakantie in Duitsland. Daar hebben we veel gefietst.

Maar wat je elke keer weer opvalt is de levendigheid in de binnenstad of juist de dooie boel in de binnenstad. Verschillende kleinere plaatsen hebben aan de rand van de stad grote supermarkten en winkelketens met waar het een druk komen en gaan is, maar in de binnenstad is niets te doen, echt een dooie boel. Je hebt ook steden die dit niet hebben. Zij hebben de grote supermarkten en winkelketens dicht tegen het centrum hebben zitten of zelfs midden in het centrum en ,u raadt het al, hier is er sprake van een enorme levendigheid en gezelligheid in de binnenstad.

Wat me ook is opgevallen, naast de grote plaatsen hebben ook de kleine/ middelgrote plaatsen allemaal op een centraal plein een waterpartij met herkenbare kunst ( vooral beeldengroepen). Dit trekt mensen aan. Wat is onze waterpartij aan de Klokkenplas dan armetierig. Tijd om er wat aan te doen. Destijds hadden we van de waterpartij op het van Heekplein ook meer verwachtingen. Als het een beetje waait gaan de mensen er met een grote boog omheen en is beslist niet uitnodigend. Wat vindt u er van ?


Crematoria doen het goed in Twente volgens de Roskam.

Albert Veldt 21.06.2012

In de Roskam verscheen een verhaal over de crematoria in Twente. We hebben er twee,

één in Almelo en één in Usselo die ons uiteraard als de bekendste voor komt. Op dit moment wordt er nog een crematorium gebouwd in Oldenzaal en daarmee is de regio mooi gedekt. Als Burgerbelangen vinden wij begraven en cremeren een publieke zaak die wettelijk geregeld thuis hoort bij de gemeenten. Het rendement is ook prima dus fijn alles laten zoals het is zouden we zeggen.
Tijdens een presentatie aan raadsleden door de directie van het crematorium is het jaarverslag toegelicht en tevens werd er aangegeven dat de dertien gemeenten in Twente (eigenaren) voor volgend jaar voor enige investeringen staan. Daarbij is tevens gesuggereerd dat er bij enkele van die gemeenten is geopperd om de crematoria af te stoten, te privatiseren! Voor Burgerbelangen reden om alert te zijn en wij geven u nu al het signaal om te reageren als u het daar niet mee eens bent. Immers alles wat tot nu toe is geprivatiseerd levert louter teleurstelling op. Wij moeten er niet aan denken dat onze dierbaren straks via een beursgenoteerd bedrijf tegen hoge kosten door een directie met torenhoge beloningen en bonussen begraven en/of gecremeerd gaan worden.
Wat vindt u van deze zaak, wij horen graag uw reacties!


Leren in 053 en afstuderen in 074? Wat is daar mis mee?

Albert Veldt 21.06.2012

Afgelopen maandag werd de cultuurnota voor Enschede gepresenteerd. Een goed stuk waar wij als Burgerbelangen ons in konden vinden, op wat kanttekeningen na.

Eén van de zaken die wij aanvoerden was dat er eigenlijk een totaalvisie ontbreekt voor heel Twente. Zeker nu we in een crisisperiode zitten van bezuinigingen én een periode waarin we allemaal weten dat Twente qua bevolking niet zal groeien is een totaal visie voor Twente op elk vlak noodzakelijk. In zo’n gemeenschappelijke inventarisatie zal moeten worden opgenomen waar theaters zitten, de capaciteit, de opleidingen en waar de mogelijkheden zijn om kunst te clusteren en broedplaatsen te creëren. De directies van o.a. het Muziekkwartier en Atak bezwoeren ons raadsleden dat er al veel werd samengewerkt en dat er volop overleg was. Zelfs promotors van evenementen zouden afstemmen om de keuzes zo veel mogelijk over de regio te spreiden en gebruik te maken van de faciliteiten zoals die aanwezig zijn. Ook opleidingen werden tegen het licht gehouden en van concurrentie zou geen sprake zijn.

Dat er dan een artikel verschijnt in Tubantia waarin de directeur van Atak, Rinze van de Wal, zijn teleurstelling uitspreekt dat er leerlingen in Enschede “overlopen naar de concurrent” in Hengelo vinden wij totaal in tegenstrijd met hetgeen hij afgelopen maandag beweerde. Deze manier van communicatie doet de cultuur geen goed en zal uiteindelijk resulteren in financiële negatieve weerslag op prestaties, maar ook op animo bij de burgers om dit theater te bezoeken. Wij vinden dit een verkeerd signaal en zien het met gekromde tenen aan, jammer vinden wij!


Enquêtecommissie presenteert rapport grondbeleid Enschede

Ben Sanders 21.06.2012

Ook tijdens de vakantie in het buitenland gaat het werk gewoon door, vandaar dit keer een kort stukje geschreven in het Turkse Alanya bij een temperatuur van boven de 40 graden Celsius.

Op maandag 25 juni presenteert de enquêtecommissie van de gemeenteraad van Enschede haar rapport ‘Grip op grond’. De enquête werd vorig jaar september gestart, nadat de raad in juli unaniem een motie had aangenomen om een onderzoek in te stellen naar het Enschedese grondbeleid. De gemeenteraad bespreekt het eindrapport in de raadsvergadering van maandag 2 juli as. Als Enschede mogen we trots zijn op deze enquête. Los van de politieke duiding van de uitkomsten, heeft de gemeenteraad zelf regie genomen en op een belangrijk onderwerp zelf in de openbaarheid uitgezocht hoe de zaak precies in elkaar steekt. Daarmee heeft de gemeenteraad het enquête-instrument ingezet, zonder dat er op voorhand duidelijk een politieke verantwoording aan de orde was. Een legitieme inzet van het instrument, zij het dat het minder vaak op die manier gebeurt. Ook qua proces kunnen we trots zijn: de enquête heeft zich aan het (strakke) tijdschema van 10 maanden gehouden (sneller dan het landelijk gemiddelde), is binnen budget gebleven (lager dan het landelijk gemiddelde) en inwoners hebben kunnen participeren.

Met dit rapport sluiten we als commissie 10 intensieve, inspirerende en nuttige maanden af. De duiding is verder aan de gemeenteraad, maar voor ons staat vast dat met dit rapport er weer genoeg grip bij de raad ontstaat om effectief en efficiënt het grondbeleid te kunnen bijsturen.