Berichten van 13.12.2012


Bezuiniging??

André Le Loux 13.12.2012

Het rijk wil bezuinigen op het aantal raadsleden voor de gemeenten. Voor Enschede zou dat betekenen dat we 35 raadsleden zouden krijgen i.p.v. 39 nu.

Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend. Ik ben benieuwd of men dit wetsvoorstel op tijd door de Tweede en Eerste Kamer weet te loodsen zodat duidelijk wordt of dit nog voor de verkiezingen van 2014 gaat gelden.
Nu lijkt minder raadsleden een bezuiniging , maar het moet nog blijken of dit wel zo is. Immers, door het vele werk haken veel raadsleden voortijdig af en de hoeveelheid werk dreigt alleen nog maar meer te worden nu steeds meer rijkstaken worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. En dat het werk van een raadslid steeds intensiever wordt kan ik volmondig beamen. We worden te veel vergadertijgers en laten ons te weinig zien bij de vele voor en door burgers georganiseerde activiteiten. Laten we er a.u.b. voor zorgen dat we volksvertegenwoordigers blijven en niet in glazen huisjes komen te zitten !!!!!!!!


Schoonmaakactie

André Le Loux 13.12.2012

Een vuurwerkhandelaar in Rotterdam geeft korting op een vuurwerkpakket als de koper beloofd de rommel op te ruimen.

Een ludieke actie. Hier gaat hij er van uit dat afspraak is afspraak en dat deze wordt nagekomen. Ook ik ga er van uit dat men zich aan de afspraak houdt, anders ben je geen knip voor de neus waard. Benieuwd of het beginsel afspraak is afspraak nageleefd wordt, de vuurwerkhandelaar rekent er op en ik eigenlijk ook. Laten we in Enschede nog iets verder gaan, ook zonder korting ruimen we de rommel op.


Kruispunt Mooienhof Kuipersdijk wordt steeds beter.

Albert Veldt 13.12.2012

Onlangs schreef ik nog over de verkeersituatie aan het eind van de Kuipersdijk die nu geheel geblokkeerd is

omdat daar de nieuwe zuidelijke ingang van de van Heek garage wordt gerealiseerd. Wij hebben toen de betreffende ambtenaar gevraagd of het niet mogelijk was ook komend vanaf Mooienhof Oost links af te slaan de Kuipersdijk op. Nu moest steeds het lusje Beltstraat gemaakt worden wat voor gevaarlijke situaties leidde op de kruising Beltstraat/Edo Bergsma/Borneostraat. Tot mijn verbazing heb ik mogen constateren dat men toch tot bezinning is gekomen, vanaf vorige week is de ambtenaar weer driftig aan het afplakken geweest, het dranghek is weggehaald op de kop van de Kuipersdijk en we kunnen naar West rijdend over de Mooienhof gewoon weer de Kuipersdijk oprijden!! Met hulde aan onze gemeente! Ze luisteren dus toch naar Burgerbelangen!!!


De Zuidmolen is nu nadrukkelijk in beeld als Kennishuis!

Ben Sanders 13.12.2012

Nu de Maere volgens de wethouder definitief niet meer in beeld is als Kennishuis en het beschikbare geld daarvoor ‘on hold’ is gezet,

is nu het winkelcentrum De Zuidmolen nadrukkelijk in beeld als alternatief voor het zogenoemde Kennishuis, waarin ROC, hogeschool Saxion en de Universiteit Twente samen moeten gaan optrekken. De gemeente is in gesprek en onderhandeling met de eigenaar van het object. Het winkelcentrum kampt met structurele leegstand en de eigenaar wil wel meewerken aan een facelift. Toen duidelijk werd dat De Maere minder kansrijk was heeft het projectbureau een lijstje met alternatieven gemaakt en de Zuidmolen komt als goede/beste optie uit de bus. Het pand is wel erg groot als je alles bij elkaar pakt; het is dus nog een redelijke puzzel. Met een beetje goede wil kan De Zuidmolen worden toegevoegd aan de Stadscampus (omgeving MST, Saxion, ROC). Directeur Gerard Kocx van de bibliotheek liet zich in de krant Tubantia al eerder ontvallen dat de Zuidmolen een voor de hand liggend alternatief is. Hij reageerde daarmee op ideeën van het raadslid Ben Sanders van Burgerbelangen Enschede. De Zuidmolen is ook in de ogen van Kocx ideaal als onderdeel van het Kennishuis en Stadscampus. Met ontmoetings-, studie- en magazijnruimte, voor Loes (opvoedingsondersteuning), studiebegeleiding, fitness, copyshop, horeca, architectuurcentrum en partners uit de kennis, techniek en zorgsector. De Zuidmolen ligt straks op een zeer aantrekkelijke zicht-locatie, bijna aan het Koningsplein tussen het casino en het nieuwe ziekenhuis en is dan als zodanig dominant aanwezig als toegang naar het stadscentrum.
Wordt vervolgd.


Subsidie landelijke partijen

André Le Loux 13.12.2012

Gewoonlijk schrijf ik mijn stukjes die direct te maken hebben met Enschede. Dit keer wil ik het over de landelijke politiek hebben.

De landelijke partijen ontvangen € 15,5 miljoen per jaar (ja, u leest het goed) van het rijk om hun werk als politieke partijen te kunnen doen. Daar kunnen ze wetenschappelijke bureaus mee financieren maar daar mogen ze ook verkiezingen mee financieren.
En hier ontstaat de rechtsongelijkheid. De lokale partijen ontvangen deze subsidie niet, en hoewel minister ter Horst in 2007 erkende dat er een rechtsongelijkheid is, (artikel 4 van de Grondwet) zijn de landelijke partijen niet bereid deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.
De Tweede Kamer heeft immers weer ingestemd met het laten voortbestaan van de huidige situatie en ik kan mij niet voorstellen dat de Eerste Kamer anders gaat beslissen. Men laat de rechtsongelijkheid rustig bestaan. Ook het gezegde dat een lokale partij maar bij de gemeente moet aankloppen voor subsidie is volgens artikel 132 van de Grondwet en volgens de Kieswet onjuist. Toch laten de landelijke partijen de situatie ongewijzigd. Puur eigenbelang en getuigend van een zeer laag democratisch gehalte. Op grond van grootte zouden de gezamenlijke lokale partijen recht hebben op zo’n € 4 miljoen per jaar.
Pure diefstal dus!!!!
Een schande!!!!


De kracht uit mensen halen, kortom POWER!!!

Albert Veldt 13.12.2012

Enige jaren geleden waren we in Engeland om wat te leren van hun economie, het omgaan met de multiculturele maatschappij én de werkeloosheid.

Daar hebben we het idee van over genomen om mensen vanuit hun eigen kracht te laten opklimmen in de maatschappij. De rekensom is vrij makkelijk; je hebt zeg 100 mensen die nu in een uitzichtloze situatie zitten qua werk en ontwikkeling, die maken gebruik van de bijstand en kosten de gemeente op jaarbasis 1.200.000 euro. (1,2 miljoen). Als je deze mensen nu eens de gelegenheid biedt om hun vaardigheden te ontplooien door ze activiteiten te laten doen, dan zijn ze zinvol bezig en kunnen zich een doel voor ogen stellen en vinden weer ritme in hun leven. Positieve punten zijn dat ze ook met elkaar communiceren, met name vrouwen (partners) van mensen die wél werkzaam zijn in Enschede biedt je zo een kans en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Zo is POWER in Enschede drie jaar geleden gestart!
Op dit moment zijn er 5 Power centra in Enschede werkzaam, dat is een hele prestatie in drie jaar tijd!! De kosten voor dit hele gebeuren bedragen momenteel globaal 600.000 euro, maar er maken intussen meer dan 250 mensen gebruik van. Juist nu het moment is aangebroken dat mensen van Power door gaan stromen naar reguliere banen/bedrijven gaat de politiek (en met name de PvdA) dwars liggen door de centra te beknotten, op te heffen of onder te brengen bij andere organisaties, zoals Alifa of wat dan ook.
Burgerbelangen vind dat een dwaze gedachte, de kosten op dit moment zijn extreem laag en worden alleen gedragen door de salarissen van de coaches, die vooral zijn geworven uit de kaartenbakken van het arbeidsbureau. Wij begrijpen dan ook de coalitiepartijen in dit geval niet. Geef Power de kracht (en de financiën) om door te gaan met dit voor vele mensen unieke project.