Berichten van 04.04.2013


Vliegveld komt er gelukkig toch!!??

André Le Loux 04.04.2013

Volgens onderzoekers zijn 60 % van de burgers in Enschede vóór het weer openstellen van het vliegveld .

Van dit aantal is (evenals Burgerbelangen) een groot deel akkoord omdat het de economie en de werkgelegenheid in Twente zal vergroten. Zelfs mensen in de aanvliegroute zeggen dat je de welvaart niet in de weg moet staan. Ons vliegveld zal ook nooit de omvang krijgen van een Schiphol en in het verleden is er ook altijd gevlogen.
Wij als Burgerbelangen zijn blij met het initiatief van de heer Dik Wessels, die het in deze onzekere financiële tijden aandurft om in het vliegveld, de werkgelegenheid én in Twente te investeren. Wij hopen dat dit initiatief ook werkelijk tot uitvoering komt. Daarbij willen we wel de kanttekening plaatsen dat daar dan ook ruimte moet zijn voor de vliegclubs die er nu zitten. Bij alle plannen tot nu toe worden ze vergeten en moet je de bestuurders er telkenmale opnieuw op wijzen dat ook zij een plekje verdienen. Wellicht dat we nu ook een parachute club krijgen die vanaf dit veld sprongen kan gaan maken. Blijft natuurlijk de staatssteuntoets, dat zal wel weer lang wachten worden. Brussel neemt ruim de tijd, daar heeft Burgerbelangen meerdere malen voor gewaarschuwd en ik hoop dat Brussel in deze geen roet in het eten gooit.


Oude ansichtkaarten zeggen veel over Enschede.

Albert Veldt 04.04.2013

Na een bezoek bij de bibliotheek kreeg ik een fraai boekwerk mee met oude foto’s van Enschede.

Dit werk is 10 jaar geleden uitgegeven toen de bibliotheek 175 jaar bestond. Bladerend door het boek schieten je de tranen in de ogen als je ziet hoeveel oude gebouwen er zijn afgebroken in kader van kortzichtigheid. Daarnaast lees je de hele geschiedenis van de textiel en de baronnen die Enschede en Twente op de kaart zetten. Ook tekenend is dat de grote stadsbrand in 1862 Enschede veel schade heeft berokkend, maar daar staat tegenover dat er door onze regering ook veel geld werd gegeven voor de wederopbouw van de stad.
Eigenlijk heeft die situatie zich herhaalt in 2000 met de vuurwerkramp in Roombeek. Helaas waren er toen in tegenstelling met 1862 veel doden te betreuren. Maar ook nu kregen we veel geld van onze regering in uit Den Haag. Met dat geld zijn veel goede dingen gedaan en door creatief omgaan met de gelden werden er ook andere zaken voortvarend opgepakt. Denk aan het Muziekkwartier en de Cultuurmijl die een verbinding legt met Roombeek.
De financiële recessie en bankendebacle zorgden, en dat duurt nog voort, voor onzekerheden, ontslagen, minder mogelijkheden voor hypotheekverstrekking en dat alles komt tezamen met krimp of althans stilstand van bevolkingsgroei in Twente. Daaroverheen komen dan ook nog eens de overheidsbezuinigingen die vooral de zwakkeren onder ons zullen gaan voelen. Burgerbelangen is dan ook van mening dat alle grote investeringen onder een vergrootglas gelegd moeten worden. Alleen als het algemeen belang, veiligheid en/of werkgelegenheid hiermee gebaat is kunnen we dat overwegen.


Zaterdagmarkt, succesvol maar kan beter!

Albert Veldt 04.04.2013

Afgelopen zaterdag was ik met mijn echtgenote in Enschede in de stad en genoot volop van de zaterdagmarkt op het van Heekplein

. De middag viel er een vlokje sneeuw, maar dat mocht haar koopwoede van mijn eega niet temperen.
Opvallend is dat in gesprek met één van de marktmeesters ik een voorstel deed wat hij ook al had gedaan bij zijn superieuren. Het paste echter niet in de visie van zijn chef, wie dat dan ook moge zijn! Waar wij over spraken is om vanaf kruispunt van Heek/Raadhuisstraat naar het Van Loenshof tot aan de Zuidmolen vol te zetten met kramen. Je zou dan kunnen denken voor de verkoop van kleding, bijouterieën of een biologische markt, zoals ook al voorgesteld door Nienke Klerk van de PvdA en GroenLinks. Op die manier krijg je namelijk een stroom mensen die vanaf het Van Heekplein ook via de Van Loenshof doorloopt naar de Grote Markt. Ondernemers aan de van Loenshof, Zuidmolen en aanliggende straten krijgen zo meer klandizie.
Burgerbelangen denkt dat we vanaf het Koningsplein weer meer een hoofdingang naar de binnenstad moeten creëren. Dus het Kennishuis in de Zuidmolen, de zaterdagmarkt doortrekken naar de Van Loenshof lijkt ons prima!!
Een ander bijkomend aspect zijn de fietsende mensen op het van Heekplein tijdens de marktdagen. Dat zou via borden en onze APV verboden moeten zijn. Sommige mensen nemen nog steeds hun fiets aan de hand mee tussen de kramen door!!! Als je er iets over zegt krijg je als antwoord dat dit mag en dat de fiets anders gestolen wordt!! Ja, ja!! Maar hoe regelen we dat?
Overigens vinden wij dat eigenlijk ook als er géén markt is er een soort van adviesrichting voor fietsers moet komen! Dan weet je als wandelaar tenminste wat je kunt verwachten, in principe is het nu een chaos!!


Alarm in Münsterland over opslagplaats kernafval

Ben Sanders 04.04.2013

Via diverse media vernamen wij het volgende: Duitse milieuactivisten hebben alarm geslagen over ‘de eerste bovengrondse opslagplaats van kernafval’ die zou verrijzen op circa 2,5 kilometer van de Nederlandse grens.

De Duitse regering wil in een hal in Gronau, op het terrein van de Duitse tak van de onderneming Urenco, uraniumoxide opslaan, zo meldde de Duitse krant Westfälische Nachrichten woensdag.

Vanaf 2014 zou er 60.000 ton uraniumoxide komen te liggen. Volgens de activisten gaan de plannen er vooralsnog vanuit dat het uraniumoxide er ‘voor onbepaalde tijd’ wordt opgeslagen. Udo Buchholz van de Gronauer milieugroep Arbeitskreis Umwelt vindt het plan alarmerend omdat de stof niet als afval maar als ‘grondstofreserve’ wordt opgeslagen en Urenco zelf mag bepalen wat er verder mee gebeurt. Hij beschuldigde de regering ervan met deze opslag, circa 10 kilometer ten oosten van Enschede, atoomafval weg te willen sluizen. Met de definitie grondstofreserve is de regering in één klap van 60.000 ton afval af en maakt ze de plaatselijke bevolking in de West-Duitse regio Münsterland ’tot proefkonijn voor bovengrondse opslag van kernafval’. Bron: ANP-030413.

Conclusie is dat wij als Enschede maar ook als Twente nog strakker tussen de radioactieve stoffen in komen te zitten! Ik heb dan ook namens Burgerbelangen Enschede hieromtrent schriftelijke vragen aan het College gesteld.


Out of the box!

Niels van den Berg 04.04.2013

Afgelopen dinsdag tijdens de Stadsdeelcommissie Oost werd middels 3 dossiers pijnlijk duidelijk dat de Gemeente Enschede nog niet staat waar zij graag zou staan op dit moment.

Hiermee doel ik op dienstverlening en communicatie. De dossiers omvatten; de Action aan de Nieuw Frieslandstraat, metaalhandel Zwarts op het Euregio terrein en de opschaling geluidsnormen rondom de Kuipersdijk. De overeenkomst tussen de dossiers? Ontredderde, geïrriteerde en soms ook gefrustreerde omwonenden. Het probleem zit hem in het feit dat er in het verleden ambtelijke inschattingen en/ keuzes zijn gemaakt, die nu een uitwerking op de leefomgeving van omwonenden hebben in negatieve zin. Later blijkt dat juridisch bijna niets tot helemaal niets mogelijk is. Het dossier zit muurvast en er is niets aan te veranderen, alle goede bedoelingen van college leden ten spijt.

Een inspreker tijdens het dossier Action deed een oproep aan de wethouder en de aanwezige raadsleden. Heel kort maar zeer zeker krachtig, vroeg deze mevrouw ons ‘out of the box’ te denken. Ik kan mij er in dergelijke gevallen wel in vinden. De uitdaging om dit ook daadwerkelijk te doen,is aan de wethouder en die heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Daarin moeten Raad en Wethouders samen optrekken, want het is ons goed voor te stellen dat je als omwonende van een van bovenstaande dossiers het na jaren op zijn zachtst gezegd beu bent. Om als lokale overheid te laten blijken dat er serieus gewerkt wordt aan de ontstane problemen, is out of the box denken soms een must. Hans van Agteren, Wethouder op deze dossiers heeft daartoe afgelopen dinsdag de eerste handreiking gedaan. Eind mei komt hij met de eventuele oplossingen.


Campagne nieuwsflits

Secretaris Burgerbelangen Enschede 04.04.2013

Burgerbelangen Enschede is onlangs gestart met de eerste campagne bijeenkomsten m.b.t. de Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

In klein comité zijn de eerste punten besproken en zijn er enkele uitgangspunten, doelen en werkwijzen doorgesproken. Daaruit is voortgekomen dat we om te beginnen ons richten op twee aspecten. Ten eerste de inzet op het aspect ‘stem lokaal in het stemlokaal’ daarnaast zullen we ons gaan richten op de wijze waarop het partijprogramma wordt opgesteld. Deels zal dit in elkaar steken zoals dit de voorgaande jaren is geweest. Maar we willen in de aanloop naar 2014 toch echt verwezenlijken dat de inbreng van de burger ook opgenomen wordt in het BBE programma. De wijze waarop wij dat gaan doen vormt nog onderdeel van de discussie, maar dat we dat gaan doen staat vast! Dus heeft u omtrent dit plan suggesties en voelt u zich betrokken bij onze partij, mailt u dan naar info@burgerbelangenenschede.nl .

Het campagneteam Burgerbelangen Enschede