Berichten van 20.02.2014


Wiet telen

André Le Loux 20.02.2014

Burgemeester Den Oudsten is een van de ongeveer dertig burgemeesters die bij minister Opstelten een verzoek hebben ingediend om wiet te mogen kweken.

Dit om het criminele circuit dat om de wietteelt hangt te kunnen doorbreken. Zoals u waarschijnlijk wel weet wil Minister Opstelten daar onder geen beding aan meewerken.

Burgerbelangen Enschede begrijpt enerzijds het verzoek van Den Oudsten wel, het criminele circuit vaart wel bij de wietteelt. Anderzijds is het nog steeds zo, dat het gebruik van wiet dikwijls leidt tot het gebruik van harddrugs en dit laatste is hetgeen ons veel zorgen baart. Nog belangrijker vinden wij het dat, zolang het gebruik van wiet niet toegestaan is (het wordt immers gedoogd), de teelt van wiet door de gemeente ook niet mag worden toegestaan.

Men moet eindelijk eens duidelijk zijn, of wiet toestaan of verbieden, maar geen halfslachtig beleid.


CDA ?

André Le Loux 20.02.2014

In de CDA nieuwsbrief meent de heer Wijfjes Burgerbelangen in een slecht daglicht te moeten plaatsen.

Hij verwijt ons populisme omdat wij strijden voor het op sterkte brengen van het aantal wijkagenten. Wij strijden hier voor omdat we daar recht op hebben en omdat onze minister dat ook heeft toegezegd! Daar willen we hem aan houden. En daarom gaan we er ook voor. Dat het CDA dat niet wil moeten zij weten, zij vinden waarschijnlijk dat landelijke partijen zich niet aan de afspraken hoeven te houden en zij vinden de veiligheid van de burger in Enschede misschien minder belangrijk.

De heer Wijfjes kan zich beter bezig houden met het bijeen houden van zijn eigen partij en als hij zo roemt over zijn landelijke contacten had hij toch al lang gezorgd dat het aantal wijkagenten op sterkte was??
De heer Wijfjes doet ook nog op een ander front een duit in het zakje, hij maakt Burgerbelangen het verwijt dat wij ons niet verantwoordelijk zouden voelen op het gebied van invulling van terreinen in de stad. Het tegendeel is waar, want waar het CDA er in Enschede voor gezorgd heeft dat we al 100 miljoen moeten bijleggen op al onze grondaankopen uit het verleden, mag Burgerbelangen deze rommel opruimen.


Democratie of is het dat niet meer? U kunt er iets aan doen!

Albert Veldt 20.02.2014

Uit diverse peilingen blijkt dat de opkomst voor de gemeenteraad verkiezingen op ongeveer 42 % gaat uitkomen,

dus ver onder de 50 %. In principe is het dus de minderheid in Nederland die gaat beslissen over de meerderheid. Dit alles is het gevolg van desinteresse en gevoel van machteloosheid bij het grote publiek. Ergens kunnen we ons er ook wel iets bij voorstellen want van de huidige regering met haar impopulaire maatregelen kunnen we het ons ook bijna voorstellen. Goed is het echter niet wat er gebeurt want we willen toch immers een breed gedragen aantal stemmen van minimaal 50 % van onze bevolking, toch? Het gevaar dat nu schuilt is dat gevestigde dominerende partijen het toch voor elkaar weten te krijgen dat zij de meerderheid houden doordat er minder mensen gaan stemmen. Eigenlijk krijgen we dan een soort democratische dictatuur!

Bovenstaand scenario moeten we toch niet aan denken, daarom roepen we als lokale partij u allen op om toch vooral dit keer lokaal te stemmen in het stemlokaal. Burgerbelangen Enschede is zo’n lokale partij, u kunt op ons rekenen, maar dan moet u uiteraard wel de moeite nemen om op ons te stemmen. Wij zijn altijd aanspreekbaar, niet vanuit ivoren torens, niet autoritair en zeker niet dictatoriaal. Wij zijn er gewoon om uw belangen zo goed mogelijk in Enschede te verdedigen. Gewoon samen doen!! Wij beloven het, kunnen we op u rekenen!?


NOEK en Vliegveld voor ons geen hoofdpijndossiers!

Albert Veldt 20.02.2014

Voor ons als Burgerbelangen Enschede is werkgelegenheid een belangrijke, zo niet de belangrijkste drijfveer om vóór bepaalde projecten te zijn.

Als we bijvoorbeeld spreken over een nieuwe weg, zullen we niet zo makkelijk meegaan, maar als dat een weg is die overlast op andere wegen wegneemt, reistijden, verkort en dus werk en wonen dichter bij elkaar brengt staan we daar anders in. Als we bijvoorbeeld kijken naar de effecten van de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark de NOEK dan blijkt dat we daar jaarlijks gemiddeld 200 mensen meer mee aan het werk hebben. Dat betekent een financieel voordeel van globaal 3 miljoen euro, terwijl de weg ons als gemeente op jaarbasis ongeveer 300.000 euro kost! Dan is de rekensom toch snel gemaakt, toch?

Hetzelfde geldt voor het vliegveld. Plat gevraagd wil je dat, zeg ik nee! Maar als je ziet dat het vliegveld er al ligt en operationeel is, er een exploitant is in de vorm van Dirk Wessels, dat er aan werkgelegenheid op jaarbasis wel 800 tot 1500 mensen werk kunnen gaan vinden. Dan hebben we het nog niet over de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid die we dan hebben voor bedrijven van elders die daarom misschien overwegen zich hier te vestigen. Als in een slecht scenario het vliegveld 900.000 euro op jaarbasis zou kosten dan hebben we nog met bijvoorbeeld 1500 mensen aan het werk 14 miljoen verdiend. Ja, we zouden dan wel gek zijn om dit niet te doen. Kijk naar Eelde, naar Eindhoven en Maastricht. Allemaal vliegvelden die economische groei in die regio brengen. Ik ben het met u eens, Maastricht draait verlies, maar als ze sluiten kost dat minimaal 25 miljoen euro aan mensen die zonder werk komen en die ten laste van de gemeente Maastricht vallen. Dát is de reden dat de provincie Limburg waarschijnlijk de vlieghaven zal overnemen. Ook de provincie en het rijk zijn gebaat bij werkgelegenheid.

Voor al de mensen die tegen het vliegveld zijn hebben wij wel begrip, maar wij zijn een pragmatische partij die opkomt voor onze Burgers en dat kan alleen met een gezonde economie, daarom moeten we alle mogelijkheden benutten om werkgelegenheid te creëren of te behouden. Daar staan wij voor!