Berichten van 29.05.2014


De bonbonnière van Concordia

Barry Overink 29.05.2014

De afgelopen tijd was het al een aantal keer in het nieuws.

De bonbonnière van Concordia moet ‘’noodgedwongen’’ worden aangepast en men is voornemens om er deels een filmzaal van te maken. Ik werd bestookt met brieven vanuit de theater en artiestenwereld. Het kon niet waar zijn dat het prachtige intieme bonbonnière van Enschede niet meer zou worden gebruikt voor theater. Tal van argumenten waarom het behouden moet blijven en de gemeente subsidie zou moeten blijven verstrekken, maar geen enkele zin te vinden waar uit blijkt dat men zelf al de nodige acties heeft ondernomen of onderbouwing waar uit blijkt dat de rek er echt uit is.

Ik moet eerlijk zeggen ik snap de angst ook wel, ik ben zelf een fan van dit soort zaaltjes, het is klein en intiem en heeft een geweldige ambiance. Deze combinatie maakt het dat er een mooie interactie is tussen de artiesten en het publiek en na der hand even de oude markt op voor een borrel. Perfecte avond uit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit soort zaaltjes een aantrekkingskracht is voor onze binnenstad. Het vergroot de levendigheid en diversiteit van onze stad.

Maar met de komst van ‘’kleine Willem’’ vraag ik me wel af of het nu niet allemaal te veel wordt voor een stad met 156.000 inwoners. Er is een verscheidenheid aan podia en theaters en ieder theater wil zijn eigen identiteit en programmering. Misschien zouden we eens moeten onderzoeken of er niet veel meer kan worden samengewerkt en worden gecombineerd met theaters Het gaat de bezoeker immers om de programmering en niet om de identiteit van het theater. Ieder theater heeft wel een eigen directie en overhead, misschien moeten we daar dan maar eens naar kijken of er efficiënter kan worden gewerkt in plaats van direct de bezuinigingen ongedaan maken. De eerste afspraken staan al gepland om in gesprek te gaan met de theaters en podia. Ik ben een groot voorstander maar ook erg kritisch.


Geen nieuwe privacyregels voor ‘3D’

Ben Sanders 29.05.2014

Voor de deling van de persoonsgegevens die dadelijk nodig is voor beoordeling van aanvragen etc. van de drie decentralisaties WMO, AWBZ en de Participatiewet

is er volgens minister Plaskerk geen nieuw juridisch kader rond gegevensverwerking en privacy nodig. De huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is voldoende.
De minister heeft de Tweede Kamer namens het kabinet de beleidsvisie ‘Zorgvuldig en bewust; Gegevensverwerking en Privacy en een gedecentraliseerd sociaal domein’ toegestuurd, die is opgesteld in overleg met vele partijen in het sociaal domein. De huidige wettelijke kaders bieden voldoende mogelijkheden om gegevens te delen en de privacy van burgers te waarborgen, aldus Plasterk. Maar wat is dan nu een ‘Beleidsvisie’ ? Van Dale kent het woord niet, als je het uit elkaar haalt dan is dit het antwoord:
– Beleid is de manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat.
– Een visie geeft een beeld van de plaats en positie van de eigen organisatie in die verre toekomst!!

De beleidsvisie van de minister benadrukt dat verreweg de meeste burgers zichzelf prima kunnen redden en dus niet onderhevig zijn aan enige vorm van nieuwe gegevensverwerking. Daarnaast geldt voor circa 12 procent dat ze (enkelvoudige) eerstelijnsondersteuning nodig hebben, maar de regie daar prima zelf over kunnen voeren. Slechts 3 procent van de burgers valt onder de zogeheten meervoudige complexe problematiek, waarbij zij afhankelijk zijn van ondersteuning uit verschillende domeinen. Voor de meeste mensen die een beroep doen op ondersteuning geldt dat de dienstverlening zich afspeelt binnen één domein, aldus de beleidsvisie. In al die gevallen is de gegevensverwerking al geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en aanvullende sectorwetgeving. Dat laatste geldt ook voor de meeste multiprobleem-gevallen, aldus de beleidsvisie.

In al die gevallen is de gegevensverwerking al geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en aanvullende sectorwetgeving. Dat laatste geldt ook voor de meeste multiprobleem-gevallen, aldus de beleidsvisie. ‘Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen zal de overheid gegevens uitwisselen buiten de betrokkenheid en zonder samenspraak met de burger. In dergelijke situaties is er in de regel sprake van een noodzaak tot handelen omdat de veiligheid en/of gezondheid van betrokkenen in het geding is.’

Maar zal het straks dan niet zo zijn dat iedereen -van mantelzorger tot wijkverpleegkundige en alles daartussen en omheen- die maar iets gaat doen in het licht van de WMO, AWBZ, WLZ etc. uw BSN moet weten?? De beleidsvisie somt zes kernpunten op: De WBP is leidend, hergebruik van gegevens moet geregeld zijn in sectorale wet- en regelgeving, gemeenten moeten richting kunnen geven aan een lerende praktijk; zorgvuldige triage is nodig om onnodige gegevensuitvraag te voorkomen; de positie van de burger moet worden versterkt; en B&W is verantwoordelijk voor zorgvuldige gegevensuitwisseling.

Mooi geregeld minister Plaskerk, de landelijke overheid kan waar zij het nodig vindt haar gang gaan en bij ‘shit’ met de WBP is de gemeente gewoon verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Beste brave burger uw Burger Service Nummer, (het oude Sofinummer) staat op alle officiële documenten en iedereen wil het bij gelegenheid van u weten en hebben. Hoezo gegevens zijn beschermt? Ga er vooral voorzichtig mee om. De oude Oostbloklanden zijn er mee gestopt en wij het Westen, wij zijn er mee begonnen om in kaart te brengen wie u bent, wat u doet, wat u wilt, wat u kunt en wat u hebt.

Raar toch…..


Stadsdeelcommissies veranderen?

Niels van den Berg 29.05.2014

Met verbazing zat ik anderhalve week geleden namens onze partij in de stadsdeelcommissie Oost.

Op een gegeven moment kwam daar een voorstel op tafel waarin de wijze van vergaderen in de stadsdelen ter discussie werd gesteld. Een van de meest belangrijke eventuele veranderingen betrof het consulteren van wijk -en dorpsraden. Ieder lid van de commissie zal de overige leden gaan vertegenwoordigen bij de wijk -en dorpsraden. Bizar toch?! Nee dus. Met uitzondering van de VVD zag men er wel wat in. Het moet een win-win situatie gaan worden. De afgelopen vier jaar heb ik in Oost zoveel mogelijk vergaderingen bijgewoond. Alle eerlijkheid gebied te zeggen dat het hier de grote wijkraden betrof en dat dit ook niet eens per maand is geweest. De reden hiervoor is dat dit simpelweg niet te behappen is. Burgerbelangen Enschede heeft inmiddels een organisatiestructuur uitgezet om met leden van de partij zoveel mogelijk wijk -en dorpsraden te bezoeken. Ik zal morgen het bestuur een mail sturen dat het niet meer nodig is. Groen links doet voor ons de dorpsraad Glanerbrug, de SP de wijkraad Velve Lindenhof en de PvdA de wijkraad Zuid – Oost.
De coalitiepartners, m.u.v. VVD willen vast voor ons de ‘ kleinere’ wijkraden bezoeken. De notulen krijgen wij achteraf keurig per mail. Politieke actualiteiten waarbij je als partij kunt ‘ scoren’ worden in zo’n mail vast en zeker vetgedrukt en gemarkeerd zodat wij ermee aan de slag kunnen. Deze partijen zijn vast ook zo collegiaal om dit in de overige vier stadsdelen te doen.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Scheelt ons bestuur een heleboel werk! En voor de kiezer wordt het straks in 2018 ook een stuk aangenamer met een stemwijzer waarin drie partijen zijn opgenomen. Drie keuzes nog maar… VVD, Burgerbelangen Enschede of de regenboogpartij Enschede. Een fusie van acht Enschedese politieke partijen die voor elkaar de boer opgaan. Gewoon SAMEN doen krijgt ineens een hele andere lading.


Winkelcentrum Stokhorst

Niels van den Berg 29.05.2014

Hoewel de gemeente op dit moment hoofdzakelijk geparkeerd staat en

weinig ‘ schuld’ heeft aan de huidige stand van zaken rondom winkelcentrum Stokhorst, lijkt het erop dat er toch iets moet gaan gebeuren. Een gesprek dat ik onlangs voerde met ondernemers en vertegenwoordigers van de wijkraad Ribbelt-Stokhorst is mij bij gebleven. Afgelopen week stond er ook een en ander in de Tubantia, met een mooie foto erbij. Wie niet beter weet moet hebben gedacht dat het hier een uitzonderlijk stukje natuur betrof van Landschap Overijssel. Die bewuste foto was voor mij op dat moment echter de missing link. Een aantal opmerkingen van de zojuist weergegeven gesprekspartners vielen op hun plaats: ‘ Er is geen behoefte aan dure appartementen boven de winkels, pas de plannen aan’.
Vlak voordat wij weer moesten wisselen van groepje viel mijn oog op een van de foto’s die ze hadden opgehangen. Hierop was een aantal bomen en een veldje te zien. Ik vroeg hen waarom ze die foto hadden opgehangen. Het antwoord dat ik kreeg; ‘ Wij hebben ook vele pluspunten, zo zijn wij de meest groene wijk van Enschede’. Daarop vroeg ik hen of een parkachtige omgeving een alternatief zou kunnen zijn voor het rampgebied. Ja dat zou zeker een optie kunnen zijn met de Emté en winkelcentrum Ribbelt-Stokhorst om de hoek.
Op korte termijn wil ik in gesprek met de wijkraad en informatie inwinnen over de laatste stand van zaken. Om vervolgens te inventariseren welke mogelijkheden er dan wel zijn. Wie weet broeden de eenden dan binnen afzienbare tijd in een parkachtige omgeving in plaats van op de heipalen zoals dat nu het geval is.


Marathon draagt steentje bij aan ontsluitings problematiek Oost!

Niels van den Berg 29.05.2014

Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat de Enschede marathon gelopen is door een groot aantal deelnemers.

Burgerbelangen Enschede houdt zich al jaren bezig met de casus ‘ ontsluiting Enschede Oost’. Wij hebben in het verleden ook al eens geopperd om de Keppelerdijk weer open te stellen tot aan de rotonde Oostweg. Dat stuit dan op hevig verzet van een aantal omwonenden. Hoewel ik hen wel kan begrijpen, is het tegelijkertijd bizar dat een oplossing die bijna niets hoeft te kosten voor handen ligt. Deze oplossing wordt hooguit twee keer per jaar ten uitvoer gebracht. In ieder geval altijd tijdens de marathon. Het valt mij dan steeds weer op dat er veel mensen zijn van wie ik hoor dat het een ideale oplossing is. Eventueel eenrichtingsverkeer of op bepaalde tijdstippen opengesteld. Slagbomen die garanderen dat er alleen gebruik van wordt gemaakt in de spitsuren doordeweeks. Verbreding van het wegdek ten behoeve van een fietspad, er zijn allerlei mogelijkheden. Hoe dan ook een ideale oplossing voor de problematiek en in tijden van bezuiniging een zeer goedkope oplossing. Oikos / Eilermark kunnen dan via deze nieuwe ontsluitingsroute de wijk uit, de Eekmaat kan rechtstreeks de Oostweg op en de dorpskern Glanerbrug via de Gronausestraat. Binnenkort toch maar weer eens aan de orde stellen!