Berichten van 26.06.2014


Vliegveld Twente: Hoe nu verder?

Marc Teutelink 26.06.2014

Een commerciële burgerluchthaven zit er de komende jaren niet in.

Het (politieke) klimaat is er nu niet naar. Ook vanuit de exploitant zou de vertraging vanuit Brussel niet acceptabel zijn met zijn gestelde doelen. En dat vinden wij erg jammer. Een van de redenen waarom Enschede kampt met het extreem hoge percentage werklozen van 18% is de slechte ligging. Enschede, en Twente, moet gewoon meer op de kaart gezet worden en ook een betere bereikbaarheid is daarvoor cruciaal, over land, water en lucht.

Maar hoe gaan we nu verder? Burgerbelangen gelooft nog steeds in het concept met de bijkomende economische voordelen en willen dit ook meenemen bij de afweging van de alternatieven. Wij zijn van mening dat er in dit proces geen onomkeerbare beslissingen mogen worden genomen. Vanuit het ADT zijn er een aantal alternatieven gepresenteerd, een aantal met en een aantal zonder vliegen. Business- en General Aviation met bedrijvigheid heeft hierbij, in onze optiek, de beste kaarten. Hierbij zal het vliegveld gebruikt worden voor luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld onderhoud, en kan het vliegveld gebruikt blijven worden voor luchtvaartuigen die niet tot passagiersvliegtuigen (grote luchtvaart) behoren. Het is ook belangrijk dat deze functie toekomstige luchtvaart in welke vorm dan ook niet uitsluit en bovendien naast verschillende andere alternatieven kan worden geëxploiteerd.

Te weten dat er ook al concrete aanbiedingen zijn om het vliegveld daarvoor te gebruiken en luchtvaartbedrijvigheid met substantiële werkgelegenheid naar Twente te brengen, zien wij dan ook graag dat dit scenario als eerste en op korte termijn wordt onderzocht. Er is nu momentum. Betekent dit dat we de ogen moeten sluiten voor andere scenario’s? Nee, dat is absoluut niet onze boodschap. Vliegen is niet het uiteindelijke doel, het is een middel om substantiële werkgelegenheidsgroei te realiseren. En daarbij moet zeker niet met oogkappen op gewerkt worden. We zullen de komende periode met alle fracties in de raad aan de slag gaan en vanuit de politiek dan ook alles in het werk stellen om met goede alternatieven Enschede er weer bovenop te helpen.


Brussel

Barry Overink 26.06.2014

Afgelopen week zijn we met de raad 2 dagen op werkbezoek geweest naar Brussel.

Een vol programma van ‘s morgens vroeg tot laat in de avond, met vele indrukken en leerzame momenten. Zo hebben we o.a. een bezoek gebracht aan de kanaalzone. Voorheen een drukke industrielocatie met veel grote haven gerelateerde bedrijven, waarvan de panden inmiddels al vele jaren leeg stonden en in verval zijn geraakt. Hier is inmiddels een grote revitalisering gaande waarbij vele creatieve oplossingen zijn losgelaten en een meerwaarde voor de stad zijn geworden. Een van deze zaken was een praktijkschool voor de hotellerie. Dit heeft vele aan het denken gezet om ook op een andere manier te kijken naar grote lege bedrijfspanden die wij in Enschede hebben.

Daarnaast heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met de ‘permanente vertegenwoordiging’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, (een ambassade voor het Europarlement) over de hoge werkloosheid in onze grensregio en welke mogelijkheden er via de Europese commissie zijn wat betreft grensoverschrijdend werk. Immers hebben wij in Enschede bij het werkplein de kaartenbakken vol zitten met mensen die hier in de regio geen werk kunnen vinden, simpelweg omdat het er niet is. Daar in tegen hebben we hier 10 km over de grens volop banen en is er een tekort aan mensen!

Echter klinkt mijn oplossing simpeler dan dat het is, los van de opleidingen en de diploma’s die in beide landen anders zijn, is ook de sociale zekerheid, pensioen, het niet kennen van een minimumloon en de papieren rompslomp een dusdanige drempel dat het vaak niet lonend is om net over de grens aan het werk te gaan.

Daarom zal Burgerbelangen de rest van de gemeenteraad benaderen om samen met andere grensgemeenten, welke het zelfde probleem hebben, op te trekken naar Den Haag zo dat onze Minister in gesprek kan gaan met zijn Duitse collega en de permanente vertegenwoordigen in Brussel, om te kijken hoe we deze problemen om kunnen zetten in een win/win situatie. wordt vervolgd…


Afval in de binnenstad.

Barry Overink 26.06.2014

De binnenstad van Enschede kent tal van appartementen

, waarschijnlijk vallen ze u nooit echt op omdat ze veelal boven de winkels zitten, je zal je er over verbazen als je er op gaat letten. Naast dat het prettig wonen is in de stad en het veel sociale controle met zich meebrengt, heeft het ook enkele beperkingen. Bijvoorbeeld het huisvuil, er zijn kortweg veel te weinig ondergrondse afvalpunten in en om de binnenstad. Vooral rond de verkiezingen werd ik hier tal van keren over aangesproken en ook vorige week maandag in de vergadering van stadsdeel centrum kwam het weer naar voren.

Naast dat er te weinig afvalpunten zijn, zitten deze ook erg snel vol en worden de zakken er naast gezet, dit brengt veel overlast met zich mee en de stank is vaak niet te harden, vooral met dit mooie weer. Naast dat er te weinig afvalpunten zijn, is het ook vreemd dat de pasjes die je als binnenstadbewoner nodig hebt om gebruik te kunnen maken van het afvalpunt alleen maar werkt op 1 locatie, welke door Twente milieu is toegekend. Wanneer ‘jou’ afvalpunt vol zit heb je dus niet de mogelijkheid om een ander punt te gebruiken. De vuilnis moet dan dus maar weer mee terug naar huis.

Ondanks dat onze wethouder Hans van Agteren druk bezig is met het uitbreiden van de ondergrondse afvalpunten, zie ik voldoende redenen om Twente milieu hier over te benaderen.

1. Voor het vaker en tijdig legen van de containers en

2. Uitbreiding van de pasjes op de containers in de directe omgeving.
Hopelijk wordt dan de overlast en ergernis spoedig minder!


Weekeindje Amsterdam, wat kost dat!?

Albert Veldt 26.06.2014

Dit weekeind ben ik samen met mijn echtgenote naar Amsterdam geweest.

We doen dat wel meer omdat inmiddels twee van onze zonen daar wonen. Beiden opgegroeid in Enschede, afgestudeerd en een baan zoekende, niet in Enschede gebleven maar naar de Randstad vertrokken om een baan te vinden. Eigenlijk net als al die andere werkzoekenden die vóór en ná de oorlog vanuit Friesland, Groningen, Drenthe en later uit Zuid-Europa hier in Twente een baan kwamen zoeken in de textiel. De tijden zijn veranderd, Twente biedt geen of nauwelijks werk meer, maar mensen zijn niet meer bereid om te zoeken naar werk in andere gebieden, maar blijven liever hier in Enschede of Twente om te profiteren van de sociale zekerheden die ons land hen biedt.

In Amsterdam kwamen we aan met een opdracht, om naast het genieten van deze stad, ook het grachtenbootje van mijn jongste zoon te repareren. Hij had voor ons daarvoor een B&B gereserveerd. Wij waren daar zeer mee vereerd en hebben genoten van de overnachting. Maar hoe moest dat nou met de auto, immers de parkeerkosten in Amsterdam zijn zodanig dat menigeen in Twente denkt dat dit onoverkomelijk is.
Wij hebben dus gewoon geparkeerd op Zeeburg 1, een P&R (parkeerterrein in Amsterdam NO) waar wij één, twee, of drie dagen tegen één euro per dag konden blijven staan, mist we gebruik maakten van het OV van Amsterdam. Milieu gespaard, parkeren tegengaan en Middenstand en OV helpend!

Jullie begrijpen dat wij na eerst getankt te hebben in Ahaus voor € 1,45/l voor E10-benzine een heel prettige tijd hebben gehad in Amsterdam, ook nog gezellig uit eten (op mijn kosten) en dat het parkeertarief van twee euro voor die twee dagen er echt wel af kon. Mijn vraag is aan de mensen in Enschede en met name de mensen uit de politiek of MKB, waar blijven we nou als Enschede?