Berichten van 01.05.2015


Inloopspreekuur

Barbara Doosje 01.05.2015

De fractie en het bestuur van Burgerbelangen Enschede houden, ingaande 7 mei 2015, iedere donderdagavond om 19.00 uur een inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur vindt plaats in Café De Zon aan de Zuiderhagen 43 in Enschede (tegenover de centrale bibliotheek).

Burgerbelangen Enschede wil graag weten wat er speelt in de samenleving. U kunt ons altijd mailen of bellen, maar soms is het handiger om even met elkaar om tafel te zitten. Wij nodigen de inwoners van Enschede daarom uit om bij ons langs te komen om uw vragen, opmerkingen of ideeën onder de aandacht te brengen van de politiek.

Kunt u niet naar ons spreekuur komen, neemt u dan contact met ons op via e-mail: info@burgerbelangenenschede.nl of bel om een afspraak te maken 053-4818016

Inloopspreekuur Burgerbelangen Enschede, wekelijks op donderdag van 19.00-21.00 uur


Bibliotheek

Barry Overink 01.05.2015

Ondanks de economie weer aan het bijtrekken is, moet de gemeente Enschede helaas nog verder bezuinigen en wel 1,2 miljoen euro op cultuur.

Afgelopen dagen was er al reuring binnen de politiek, media en inwoners van de stad over het voorstel om weer een sanering door te voeren op de openbare bibliotheek Enschede.

Waar zij al te maken hadden met een bezuiniging van €300.000,-, komt daar nu nog weer eens €600.000,- boven op; als de raad instemt met de voorstellen. Burgerbelangen is allerminst gelukkig met deze forse ingreep.

De openbare bibliotheek Enschede is immers een basisvoorziening in onze stad en maken juist veel kinderen die in armoede leven en laag geletterden hiervan gebruik. Afgelopen dagen werd de fractie veelvuldig over het nieuws benaderd om hierop niet te bezuinigen. Echter moeten wij ons wel realiseren dat er een bezuiniging nodig is om financieel solide te zijn als gemeente. De bezuiniging niet door laten gaan is dan ook geen optie.

Wat wel mogelijk is, is de wethouder te vragen om met alternatieven te komen. Maar ik zou nog liever van de inwoners van Enschede horen waar wij als politiek volgens u
op zouden moeten bezuinigen binnen de culturele sector in Enschede. Het heeft geen zin om met voorstellen te komen om op een fietspad te bezuinigen of op zaken die niets met cultuur te maken hebben. Het moet echt uit het ‘’potje’’ cultuur komen.

Graag horen wij van u!


Andre Le Loux benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ben Sanders 01.05.2015

Andre is door zijn partijgenoten voorgedragen voor “Ere Wie Ere toekomt”, dit voor zijn vele verdiensten op zowel sportief- en sociaal maatschappelijke gebied. Op vrijdag 24 april heeft Burgermeester Fred de Graaf namens ZM Koning Willem Alexander hem benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Andre was in 1993 een van de 3 oprichters van de politieke vereniging Enschede Nu, hij was als vice voorzitter tevens een van de eerste bestuursleden (1993/2002). Andre bracht de fusie tot stand tussen de politieke partijen Enschede Nu en De Ouderenpartij Unie 55+ en richtte hiermee de politieke partij Burgerbelangen Enschede op.

Hij was raadslid en aansluitend de eerste BBE wethouder van 2001 tot 2006. Bestuurslid/adviseur van 2006/2010 en van 2010 tot 2014 wederom Raadslid. Hij was Coalitieonderhandelaar in 2002-2006-2010 en 2014. Hij is nu na zijn actieve raadswerk nog steeds BBE fractieadviseur.

Andre was tevens 4x lid van de benoeming- en integriteitcommissie van Burgerbelangen en vanaf 2006 controleur van de Stichting fractiebegeleiding Burgerbelangen. Mede onder zijn bevlogen en bekwame leiding en mensenkennis is BBE in 20 jaar uitgegroeid tot een vooraanstaande en gerespecteerde politieke vereniging in Enschede.

Andre was en is door o.a. zijn commissie lidmaatschappen en zijn invloed als bevlogen sporter en brede kennis op sociaal-maatschappelijk terrein een voorbeeld voor velen en hij heeft daardoor grote invloed gehad m.n. als wethouder binnen de Enschedese samenleving en dan m.n. in het multiculturele stadsdeel Zuid.

Van 2006 tot 2010 heeft hij zich voortdurend bezig gehouden met fractieadvisering en de opbouw van de fractiekennis. Van 2010 tot 2014 was hij voor BBE wederom raadslid, fractievoorzitter, lid van het Presidium, lid van de Rekenkamer en lid van div. stadsdeelcommissies.

Momenteel ondersteund hij -na weer tijdelijk BBE interim voorzitter te zijn geweest- het Verenigingsbestuur als algemeen adviseur en als fractieadviseur ten dienste van het collectief.

Andre is een sportman pur sang en beleeft de sport als dagelijkse kost. Hij heeft op veler terrein zich lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ingezet voor de sport en om die toegankelijk te maken voor iedereen.