Berichten van 19.06.2015


Ascherman Prijs 2015

Barbara Doosje 19.06.2015

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2015 de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. 

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie. 

Stuur je nominatie uiterlijk 15 September 2015 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl. De fractie van Burgerbelangen zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie dit jaar de prijs toekomt. Als je iemand nomineert, krijg je uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking. 

Eerdere winnaars van de prijs waren, Dhr. Brinkhuis (2010), Ruud  Soeverein (2012), Irene Rozema (2013), Christien en Karst de Vries-Elshof (2014)


Cameratoezicht

Barry Overink 19.06.2015

Afgelopen dinsdag kwam in stadsdeel centrum cameratoezicht en de uitbreiding hiervan op de agenda, hiermee is er wederom een punt van uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Als Burgerbelangen hebben wij ons altijd ingezet voor flexibele camera’s op alle (tijdelijk) onveilige plekken in de stad. Sinds 2007 maken we in Enschede gebruik van camera’s, deze staan op vaste plekken waar het vaak onrustig is en dan met name tijdens de uitgaansavonden. Voorbeelden hiervan zijn: Bolwerkstraat ’’De Muur”’, Kruispunt de Graaff en twee locaties op de oude markt.

Daarnaast worden er zogenaamde nieuwe flexibele locaties toegevoegd op het stationsplein, Wilminkplein en de Noorderhagen.

Tijdens deze vergadering was er veel discussie over de privacy, immers hangen er camera’s en zijn mensen vaak niet-wetend dat ze worden opgenomen. En ja wij snappen deze bezorgdheid, echter is het ook zo dat niet de hele dag alles live wordt uitgekeken, als de beelden worden bekeken dan is dat met name in de tijden dat het ook nodig is zoals bij het uit gaan. De beelden worden ook enkel door de politie centraal in Hengelo bekeken en na 28 dagen wordt al het opgenomen materiaal gewist.

Zolang er niets verdachts is te zien op de beelden wordt er ook niets mee gedaan, het beoogde doel is dan ook om de camera als preventieve werking in te zetten samen met tal van andere maatregelen om de inwoners en bezoekers van de binnenstad zo veilig mogelijk te laten verblijven. Daarnaast worden de beelden gebruikt ter ondersteuning als bewijsmateriaal als het ook echt nodig is.

Overigens moeten we ons oor realiseren dat de hele stad al vol hangt met camera’s. iedere winkel heeft er een aantal, de garages hangen vol en je kunt de oude markt niet over lopen of je bent al gezien door minimaal 15 camera’s van uit de horecazaken.

Wij zijn overtuigd dat mede door het gebruik van de camera’s in de openbare ruimte de veiligheid vergroot in de stad en uw privacy niet in gevaar komt! Dit werd mede onderstreept door burgemeester Fred de Graaf dinsdagavond. Wederom een mooi punt van Burgerbelangen dat we kunnen afvinken van ons lijstje.


Sport visioen

Niels van den Berg 19.06.2015

Maandag a.s. staat de sportnota op de agenda. De afgelopen maanden zijn er meerdere sport cafés georganiseerd waarbij informatie is gedeeld en opgehaald bij de verenigingen. Dat is een goede zaak. 

Echter, ik heb afgelopen donderdag uitvoerig gesproken met een aantal sport coryfeeën uit de stad, waaronder ook de sportadviesraad. Mij is duidelijk gemaakt dat de sportraad nog niet een officieel standpunt in heeft genomen m.b.t. de sportnota. Een aantal documenten is nog niet terug gekoppeld aan hen, een jammerlijke misser. Ook hebben wij een mail ontvangen van de binnensport verenigingen met betrekking tot het huurkorting principe. 

onze fractie is en aantal pijnpunten tegen gekomen. Zo zijn wij niet overtuigd van het nut van de clustermanagers. Een consulent die de verenigingen ondersteund lijkt ons prima, maar we moeten niet dubbel op gaan doen. We hebben immers een bestaand netwerk met de sportboulevard. En laten we ook niet vergeten dat er vijf jaar geleden nog afscheid is genomen van de sportconsulenten!

Verder hebben wij grote moeite met de huurkorting systematiek. Sport moet core business zijn, en verengingen die ertoe in staat zijn ontplooien maatschappelijke activiteiten. Van de zaal/ binnensport verenigingen mogen wij dit niet vragen. Zonder eigen accommodatie maatschappelijke activiteiten ontplooien, ga er maar aanstaan. In feite lopen we het risico dat men het hoofd niet meer boven water kan houden en verdwijnen er mogelijk takken van sport uit het Enschedese.

Enschede is meermaals sportstad van Nederland geweest. Het filmpje van het sportbedrijf is energiek, sprankelend en professioneel. Echter missen wij het lef en de ambitie in de nota. Reden voor de Burgerbelangen fractie om maandag een motie in te dienen die oproept tot nader onderzoek m.b.t ‘ trend’ sporten zoals bijvoorbeeld fiets crossen. Ook zullen wij benadrukken dat we in deze hectische tijd de ongeorganiseerde (individuele) sport niet mogen vergeten. Update en uitbreiding van ATB routes, ruiterpaden, hardloop- en fitness parcours. Dit betreft namelijk een grote groep sporters.

Tot slot zullen wij pleiten om, in plaats van een verbindingsmanager, een medewerker aan te stellen die gaat werken aan het creëren van een topsportklimaat. Wanneer deze kracht dan ook nog eens de jacht inzet op de miljoenen die op de plank liggen in Brussel, kan het niet anders of we zijn over enkele jaren weer sportstad van Nederland. Fondsenwerving kan in dat kader van groot belang zijn.

De BBE fractie is benieuwd of de wethouder ook een waardevolle toevoeging ziet in de voorstellen die wij zullen gaan doen. Collega Kreeft, liep aan de telefoon al warm voor een aantal suggesties en keek grotendeels hetzelfde tegen de materie aan als wij. Een gezamenlijk visioen zullen we maar zeggen.


Onrust rondom AZC

Niels van den Berg 19.06.2015

De afgelopen weken krijg ik veel vragen m.b.t. het COA. Na de verspreide brief in de wijk de Esmarke heeft de onrust alleen maar toegenomen. 

Afgelopen week is er een vervolg gegeven aan de actie. Hoog in het groen is een rijmpje gemaakt, AZC NEE!, is er te lezen op het bord. Weer een druppel op de gloeiende plaat. 

Stemmingmakerij van de bovenste plank? Eens te meer blijkt dat deze onderwerpen gevoelig liggen. De meningen zijn vaak uiteenlopend. Burgerbelangen Enschede is van mening dat wij een maatschappelijke- en inspanningsverplichting hebben. Maar hoe ga je daar als politieke partij mee om? 

Ook de eigen achterban is immers verdeeld. Wij zijn ons ervan bewust dat dit grote weerstand oproept bij omwonenden van een eventuele locatie. En waar een AZC ook wordt geplaatst, overal wordt er hetzelfde op gereageerd. 

Transparantie van de lokale overheid verwacht men, maar kan dat ook in dergelijke processen wanneer je de wetenschap hebt dat het weerstand oproept? Ga je op zo’n moment vijf mogelijke locaties openbaar maken en haal je daarmee vijf keer de boosheid van omwonenden op de hals?

Burgerbelangen is van mening dat we een morele plicht hebben jegens deze mensen. Anderzijds zijn wij ook zeer kritisch. Dat werd ons eerder in een stedelijke commissie niet in dank afgenomen. Voor bijna alle overige fracties in de Enschedese raad waren en zijn er nauwelijks vraagtekens. 

Die hebben wij wel degelijk, want hier zitten mogelijk zwaar getraumatiseerde mensen tussen. Die mensen zetten we hier op enkele vierkante meters bij elkaar, aan de rand van, of midden in een woonwijk. Er hebben zich helaas genoeg incidenten voorgedaan de afgelopen tijd. 

Burgerbelangen Enschede is hier scherp op en wij willen meer weten over de wijze waarop opvang plaats vindt en om welke mensen en achtergronden het gaat. Dat debat gaan we echter pas voeren op het moment dat er daadwerkelijk een locatie is aangewezen.

Tot die tijd moet de initiatiefnemer zich afvragen of dit een goede ontwikkeling is. Er wordt op voorhand al weerstand gekweekt terwijl dit misschien of niet nodig is, of te zwaar is aangezet. Niemand is gebaat bij die maatschappelijke onrust; laten we hopen dat het bij een briefje en een simpel rijmpje blijft.