Berichten van 18.09.2015


Hornbach

Barry Overink 18.09.2015

De Hornbach komt naar Enschede, Vorige week heeft het college besloten de deal rond te maken voor een vestiging op het huidige DCW-terrein bij de zuiderval.
Al langer was hier sprake van maar door de wensen die de raad en het college heeft aangegeven voor het vestigen van de Hornbach heeft het even op zich laten wachten.
Als BBE wilden wij dat er aan de kant van de Kuipersdijk enkel rechtsaf kan worden afgeslagen bij het verlaten van het terrein, dit om de alsmaar toenemende drukte op de Kuipersdijk zoveel mogelijk te ontlasten. Via de Kuipersdijk komt er dan ook geen ingang.
Tevens heeft de komst van de Hornbach grote gevolgen voor de Westerval, de op en afrit van de A35 en de busbaan op dat traject, hier komen grote aanpassingen van de weg.
Ook hierover is naar onze tevredenheid overeenstemming bereikt en zullen alle kosten die hier mee gemoeid zijn voor rekening van de Hornbach komen.
Zo ook voor de sloop van het huidige DCW-pand. Hiermee is de ontwikkeling voor de gemeente kostenneutraal.
Wat betreft de werkgelegenheid zullen er 150 voltijds arbeidsplaatsen bijkomen, waarbij ook de afspraak is gemaakt dat er 5% hiervan uit de kaartenbak bij het werkplein zal komen. Wat BBE betreft is dat percentage wel erg zuinig.
Natuurlijk horen wij ook van een aantal gevestigde ondernemers de zorg dat met de komst van deze grote Duitse keten er banen verloren zullen gaan en die zorg begrijpen wij.
Echter gaat de politiek er niet over welk bedrijf hier wel en niet mag komen. En dat is maar goed ook; zo zou er anders geen marktwerking zijn. Zodra een bedrijf zich wil vestigen en de ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan dan zijn er zo goed als geen beperkingen.
De verwachte opening van de Hornbach vestiging in Enschede is in het najaar van 2017.


Langdurige zorg gespaard in 2016 en meer geld voor verpleeghuizen en Huishoudelijke hulp

Ben Sanders 18.09.2015

it de voorgestelde begroting voor o.a. welzijn blijkt dat in het ‘huishoudgeld boekje’ van Minister Schippers en Staatsecretaris van Rijn geen bezuinigingen zijn opgenomen voor de mensen die nog thuis wonen of in een verzorgingshuis en die de hele dag veel zorg of toezicht nodig hebben; de mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), zoals ouderen met lichte dementie of zware beperkingen.
Partijen in de Tweede Kamer hebben er meermaals voor gepleit deze voorgestelde bezuiniging op de WLZ van 45 miljoen euro in 2016 te schrappen.
Dat is nu dus gelukkig gebeurd; al blijft deze bezuiniging ons wel boven het hoofd hangen voor 2017. Het kabinet heeft immers in dat jaar nog een opgave om in totaal 500 miljoen euro te bezuinigen.
Voor volgend jaar is er tevens een bedrag van 140 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van en in verpleeghuizen en de bijscholing en opleiding van zorgmedewerkers.
Ook voor de, bij heel veel mensen, veel geplaagde huishoudelijke hulp uren en betalingen van ingekochte zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) zal er meer geld beschikbaar worden gesteld en regels worden aangepast om de opgetreden problemen op te lossen.
Kortom, het zorgbudget 2016 moet iets meer ‘lucht’ geven in ‘Zorg-land’ en mensen weer iets tevredener maken m.b.t. de noodzakelijke en geleverde zorg door de zorgaanbieders.


AZC: Reacties op uw schrijven

Niels van den Berg 18.09.2015

Afgelopen maandag heeft het te realiseren AZC op de agenda gestaan. Een dossier waar de fractie van Burgerbelangen Enschede de afgelopen weken enorm veel tijd in steekt en heeft gestoken.
De gemeenteraad heeft ook vele mailtjes en brieven mogen ontvangen. Tegelijkertijd zijn er ook veel berichten rechtstreeks gericht aan de fractie van Burgerbelangen Enschede. In het begin hebben wij iedereen een antwoord gestuurd.
Aanstaande maandag staat het onderwerp AZC op de agenda van de raadsvergadering. U kunt zich voorstellen dat een goede voorbereiding op dit onderwerp veel tijd kost van de gehele fractie. Dit houdt echter in dat wij niet meer in staat zijn om iedereen persoonlijk een reactie terug te sturen.
Wij hebben elk bericht ontvangen en over de inhoud van ieder afzonderlijk bericht is uitvoerig gesproken in de fractievergadering. Een groot aantal opmerkingen zijn zeer waardevol gebleken, dank daarvoor.
Maandag is het vervolg van het debat in de gemeenteraad. Uiteindelijk ook de besluitvorming. Dit is middels een livestream te volgen op http://www.raad053.nl
Dank voor uw schrijven!