Berichten van 13.11.2015


Voldoende kansen en mogelijkheden op Vliegveld Twenthe

Marc Teutelink 13.11.2015

Het was even stil rondom vliegveld Twenthe, maar eindelijk was daar weer wat nieuws te melden. Niet alleen werd bekend dat het vliegtuig-recycling bedrijf Aeronextlife zich wilde vestigen op vliegveld Twenthe, maar ook het topteam en het kwaliteitsteam presenteerde haar aanbevelingen. En dit zag er werkelijk goed uit. Niet alleen de aanbevelingen van het topteam met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijven rondom High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Advanced Materials and Manufacturing (AMM) werden goed ontvangen, ook de aanbevelingen van het kwaliteitsteam inzake de groene en duurzame inbedding in het mooie Twentse landschap kunnen onze goedkeuring krijgen.
Afgelopen maandag heeft de raad een positief besluit genomen over de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en heeft daarmee de eerste stap gezet in de gehele procedure te komen tot een uiteindelijke Technology Base Twente. De NRD beschrijft het milieuonderzoek dat nodig is voor het bepalen van de milieueffecten van de verschillende varianten en gebruiksfuncties voor Technology Base Twente. Deze week werd ook bekend dat het Enschedese ‘Twente Safety en Security’ in gesprek is met zeven bedrijven, die zich bezig houden met drones, om zich te vestigen op het voormalige vliegveld.
En als kers op de taart zou ook wethouder Welman in gesprek gaan met FedEx om zich te vestigen op het terrein van TecBT. Fedex is een van ’s werelds grootste bedrijven dat logistieke en koeriersdiensten aanbiedt via grond, zee en lucht (omzet ruim $45 miljard). Fedex heeft een eigen vloot van 650 vliegtuigen en wij zijn van mening dat vliegveld Twenthe, met haar landingsbaan van ruim 3 kilometer, een unieke mogelijkheid voor FedEx zou kunnen zijn in hun verdere expansie richting Europa en zelfs Azië. Dat zou alle pijn van het sluiten van het militaire vliegveld Twenthe als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Ongelukkig genoeg zorgde technische mankementen aan Welman’s vliegtuig ervoor dat er zoveel vertraging optrad, dat het gesprek van FedEx moest worden afgezegd. Verschrikkelijk jammer, maar het is niet anders. Wij gaan er natuurlijk van uit dat de wethouder alles op alles zet om alsnog met FedEx te praten over de unieke kansen voor FedEx en de gemeente Enschede. Al met al voldoende goed nieuws over vliegveld Twenthe…


Programma begroting

Niels van den Berg 13.11.2015

Afgelopen maandag heeft de fractie Burger Belangen Enschede kort en bondig aangegeven hoe zij aankijkt tegen de meerjarenbegroting. Daarin hebben wij aangegeven dat er misschien wel 1 punt is dat van groot belang is voor onze gemeente en haar inwoners. Het gaat dan om het financieel gezond, of beter nog, financieel solide zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. Dit is in het belang van iedere Enschedeer, maar wat merkt men daar nu van in de stad? Tegenwoordig zijn het, zeer begrijpelijk, de punten die direct merkbaar en voelbaar zijn in eigen woon- en leefomgeving en die de mensen dus opvallen. Al die aspecten wegen gevoelsmatig niet op tegen dat ene belangrijke doel, financieel solide. Dat is soms lastig om uit te leggen en soms is het bijna helemaal niet uit te leggen. Wanneer over 2,5 jaar deze periode erop zit is het doel hopelijk bereikt en kunnen we naar alle waarschijnlijkheid heel voorzichtig weer vooruit gaan kijken.
De drie grote transities van het rijk naar de gemeenten maken het geheel er niet beter op. Tekorten vanuit het rijk worden één op één doorgezet naar de gemeenten. Enschede en dit telt dan niet voor alle gemeenten, komt er regelmatig niet best af en is al menig maal financieel de dupe van onbegrijpelijke Rijksgeld verdeling geworden. Roeien met de riemen die je hebt, dat hebben wij afgelopen maandag gesteld en dan wel met oog voor zelfredzaamheid en tegelijkertijd ook oog voor de kwetsbaarheid van de zelfredzaamheid. Uiteindelijk is het zo dat we gelukkig dit keer wederom een lastenverzwaring voor de burger hebben kunnen voorkomen. Tot slot hebben we voor- en ingestemd met een onderzoek naar uitbreiding van het kindpakket. Want wanneer de allerkleinsten in onze gemeenten de klappen op zouden moeten vangen, dan zijn we wel erg ver van huis. De Enschedese begroting is door de gemeenteraad goedgekeurd maar het geheel vraagt nog wel veel van onze stad, maar wij hebben vertrouwen in de nabije toekomst.