Berichten van 09.02.2018


Lokale partij, versplintering en stabiliteit

Niels van den Berg 09.02.2018

Stem lokaal!

Het is een veel gehoorde kreet. Stem lokaal in het stemlokaal! Maar waarom is dat dan zo anders dan een stem op een lokale afdeling van een landelijke partij? Uit onderzoeken is gebleken dat raadsleden van lokale partijen dichter bij de burgers staan doordat zij meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Een ander belangrijk feit is dat lokale partijen geheel onafhankelijk kunnen werken omdat er geen enkele binding is met de provincie en de partijtop in den Haag. En zo zijn er nog meer beweegredenen op te noemen om te stemmen op een lokale partij (De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij).

Dat de kiezer dit ook steeds meer doet, blijkt uit de percentages die langzamerhand naar 30% gaan. 30% van de stemmen gaat naar een lokale partij en dat zal alleen nog maar gaan groeien! (meer…)


(Top) Sportcampus Diekman

Niels van den Berg 09.02.2018

Tijdens behandeling van het raadsvoorstel herfinanciering FC Twente opperde ik naar aanleiding van een opmerking van ( destijds) technisch directeur Jan van Halst, dat FC Twente met de jeugdopleiding weer terug zou moeten gaan naar de historische gronden van het Diekman.

Ondertussen waren er al vergevorderde besprekingen rondom een verregaande samenwerking tussen alle amateur voetbalclubs op het Diekman terrein, die met grote interesse door ons zijn gevolgd en werd ondersteund. Burgerbelangen heeft vervolgens FC Twente gekoppeld aan de amateurclubs, waarna wij er tussenuit zijn gegaan met groot vertrouwen in de uitkomst.

Onlangs was ik aanwezig bij een wedstrijd van FC Twente. Het thema deze avond betrof ‘sportcampus Diekman’. De wethouder zat voorafgaand aan de wedstrijd met de provincie, KNVB, de amateurclubs en overige relevante partijen om tafel tijdens een etentje. Toen ik plaats nam op de tribune kwam het hele gezelschap eraan. Ik kreeg een schets te zien en hoorde over een pakkende promo film.

De eerste schets maakte mij trots en blij. Het is goed om te zien dat de wethouder het initiatief vanuit de clubs en onze partij heeft opgepakt en dat de eerste stappen zijn gezet. Dat hij het woordje “top” tussen haakjes is vergeten nemen we hem niet kwalijk. Dat zal een verschil van inzicht zijn. Ik ben al meer dan tevreden dat de ideeën langzaam aan gestalte krijgen. De komende periode zullen wij ervoor zorgen dat het onder de aandacht blijft.