Berichten van 23.12.2018


Het einde van een zeer bewogen jaar is weer in zicht

Ben Sanders 23.12.2018

Nu we met z’n allen ras naar het einde van het bewogen jaar 2018 hollen en de kerstdagen weer voor onze deur staan wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken, waarom doen we dat eigenlijk bijna alleen in deze tijd? Die vanzelfsprekendheid heeft  toch niet alleen met de kerstgedachte te maken of met donkere winterse dagen? Wordt het niet weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk hebben vooral in deze voor velen moeilijke tijd?

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er met name in de Kersttijd zo openlijk bij wordt stil gestaan en er in de rest van het jaar veel minder bij stil wordt gestaan en het allemaal zo gewoon is? Het is droevig dat er nog steeds zoveel mensen met de feestdagen anno 2018 zijn aangewezen op bijv. de voedselbank. Ja en dat, in een land welke wereldwijd bekend staat als een “rijk en welvarend land”. Laten we daarom met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte: “Vrede op aarde en in de mens een welbehagen” en laten we blijven geloven in de toekomst. Kijk om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in die toekomst, ja dat verlicht al heel veel.

Wij, als fractie Burgerbelangen, hopen dat wij het afgelopen jaar ook weer uw belangen zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd en we kunnen u beloven dit volgend jaar wederom naar eer en geweten te zullen blijven doen. Als grootste partij in de gemeenteraad hebben wij bij de vorming van de coalitie gestreefd naar het Enschede Akkoord. Het akkoord van de burger. Dat samen met het coalitie akkoord is nu ons gezamenlijke “Bestuursakkoord”. Met die twee documenten als basis en als leidraad, willen wij ook de komende jaren er weer voor u zijn om zoveel mogelijk de gezamenlijke belangen binnen ons mooie Enschede te behartigen en te verwezenlijken.

De raadsleden, het bestuur en overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en vredig kerstfeest toe en wij wensen een ieder een heel goed en gezond 2019 toe. En, U weet het: “Afspraak is afspraak en Gewoon Samen Doen!” – Bon Noëll pour vous!
Gelukkig en Zalig Kerstfeest

– –


Terugkijkje op 2018

Marc Teutelink 23.12.2018

2018 was voor Burgerbelangen Enschede een belangrijk jaar. Het was het jaar waarop wij de grootste partij van Enschede werden. En dat begon in januari met een fantastische aftrap van de campagne ondersteund door een uitstekend verkiezingsprogramma. Wekenlang kon men de gele jassen (niet verwarren met de gele hesjes) in heel Enschede zien en aanspreken. Ondanks dat Burgerbelangen altijd tussen de mensen is en daarom ook veel contact heeft met alle inwoners van Enschede, blijft campagne tijd een leuke en spannende tijd en levert weer goede gesprekken op en nieuwe/andere inzichten.

21 Maart was het begin van een wervelwind. ’s Avonds schoten de peilingen door het plafond (we stonden op een gegeven moment op ruim 9 zetels) om uiteindelijk op een fantastische 7 zetels uit te komen. Veel tijd om te vieren was er niet, want als grootste partij word je geacht het voortouw te nemen bij coalitieonderhandelingen en diezelfde avond werden de voorbereidende besprekingen van de volgende morgen al gepland. De zoektocht naar een geschikte coalitie die recht deed aan de verkiezingsuitslag was met een versnipperd politiek landschap niet makkelijk. Daarnaast was het onze uitdrukkelijke wens om naast een coalitieakkoord de basis voor een raadsakkoord te leggen, een akkoord met alle partijen in de raad: het Enschede Akkoord.

Gelukkig waren Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos als informateurs bereid om ons bij te staan in deze zoektocht. De opdracht aan de informateurs was om advies aan de gemeenteraad uit te brengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s) rekening houdend met onze wens van een raadsakkoord. Na diverse gesprekken te hebben gevoerd werden D66, VVD en CU genoemd als de basis van de nieuw te vormen coalitie waarbij een 5e partij ofwel GroenLinks ofwel de PvdA zou moeten zijn. Een combinatie van links en rechts moest het worden. De voorgestelde coalitiepartijen zouden in het formatieproces aan de slag gaan met het ontwikkelen van een Coalitieakkoord (deel 2) dat naast het Enschede Akkoord (deel 1) deel uitmaakt van een Bestuursakkoord.

We gingen het proberen met GroenLinks. Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink zouden ons daarbij als formateurs bijstaan. Dat het vormen van deze coalitie niet makkelijk zou gaan, wisten alle partijen van te voren, want er zaten op thema’s een behoorlijk verschil van inzicht. Toch zagen de partijen ook veel aanknopingspunten en die waren er ook wel degelijk. Het formatieproces begon met veel gesprekken met ambtenaren en partners. Het daadwerkelijk formeren was echter moeizaam. Het gevoel was er niet en kwam niet op gang; we moesten het formatieproces afbreken en het gaan proberen met de PvdA. Dat bleek een schot in de roos. Ook daar was er verschil van inzicht, maar de onderlinge afstand was hier makkelijker te overbruggen en na een kleine maand lag er al een akkoord. 113 dagen had het geduurd, maar uiteindelijk was het gelukt. Het was een proces van geven en nemen, maar er lag een goed akkoord: we zouden weer investeren. We konden het zomerreces in.

De nieuwe fractie van Burgerbelangen bestaat uit 4 “oude” raadsleden (Ben Sanders, Barry Overink, Zehra Ceben en Marc Teutelink) en 3 nieuwe raadsleden (Lourraine Lents, Peter Brouwer en Gert Kel). Tijdens alle onderhandelingen werd er aan die kant ook hard gewerkt. Ik weet uit ervaring dat het inwerken en het opslurpen van alle indrukken en informatie voor nieuwe raadsleden een behoorlijke klus is. Gelukkig werden de nieuwe raadsleden aan alle kanten bijgestaan door de “oude” raadsleden en daarmee vormde zich al snel een goed en effectief team. Een nieuwe coalitie, een nieuwe fractie en een nieuwe wethouder (Niels van den Berg). De uitdaging is compleet.

De eerste beproeving was de gemeente begroting. Daarin moeten de eerste contouren van het coalitieakkoord zichtbaar worden. Natuurlijk kan niet alles van het coalitieakkoord ook in het eerste jaar worden gerealiseerd, en daarbij is een kleine 3 maand, inclusief zomermaanden, ook een té korte periode om alles volledig uit te werken naar een gesloten Programma Begroting. Daarnaast werden we geconfronteerd met alweer teleurstellende landelijke ontwikkelingen, die aan de financiële basis van ons coalitieakkoord knabbelden. Het coalitieakkoord had een focus op jeugd en gezin en dan moeten er soms pijnlijke keuzes worden gemaakt op andere thema’s. Het vormen van een coalitie is onderhandelen en niet alles kun je dan verwezenlijken. Desondanks kijken we tevreden terug op de aangenomen Programma Begroting.

Net als in een huwelijk, is ook het onderdeel zijn van een coalitie een kwestie van samen hard werken. Bij het vormen van een coalitie kijk je ook naar chemie: “Kom je er in de toekomst met zijn allen uit ook al staat er iets niet in het coalitieakkoord, of veranderen de omstandigheden!”. Als het antwoord “ja” is dan duik je in de uitdaging die “coalitie” heet, want anders houdt het op. Continue fijn slijpen, duidelijkheid verschaffen, onderhandelen over zaken die niet in het coalitieakkoord staan, blijven aan de orde van de dag. Ondertussen is de eerste grote uitdaging na de begroting alweer geweest: het NRD. Duurzaamheid is vanaf het begin al ons grote verschilpunt, maar ook hier zijn we uit gekomen. In plaats van vechten over windmolens gaan we voor een kwalitatieve en realistische discussie met een gezamenlijk doel. Zoals het hoort in een goed huwelijk…communiceren maakt een goede coalitie!

Aan het eind gekomen van dit drukke jaar, kunnen wij met een gerust hart zeggen dat we vertrouwen hebben in de toekomst. De fractie komt goed op gang, het college vormt een echt team en vormt het geweldige bestuur van de gemeente. Het nieuwe bestuur van Burgerbelangen Enschede is ondertussen ook begonnen en heeft verfrissende ideeën over een nog betere representatie van alle Enschedese inwoners en wil hiervoor de eerste stappen reeds in begin 2019 uitvoeren. Het was een druk, indrukwekkend, heftig en bewogen politiek jaar en we zijn allemaal een beetje moe en we zijn toe aan de feestdagen en het reces. De vooruitzichten zijn aan alle kanten goed en we hebben nu al zin in 2019. Maar eerst een rustige kerst en een veilig en rustig oud en nieuw.

Wij wensen jullie hierbij een geweldig kerstfeest en een spetterend en veilige jaarwisseling en we zien jullie allemaal terug in begin januari bij alle nieuwjaarsbijeenkomsten. Geniet er van…

– –


Wat een jaar

Bestuur 23.12.2018

Zo aan het eind van een jaar kijk je altijd terug op zo’n bijna afgelopen jaar. Wat voor een jaar was ’t nou? Spannend, hectisch, druk, fantastisch? Ja, het was van alles wat.

Wat er natuurlijk het meest uitspringt is die gigantische verkiezingsoverwinning en de euforische stemming. Onwerkelijk, ongelooflijk? Ja en nee. Het zat er in en het kwam er uit, dik verdiend!

Door iedereen op welke manier dan ook betrokken bij de partij is er keihard gewerkt. Een intensieve en goede campagne met als resultaat 7 zetels. De grootste partij in Enschede zijn we geworden. En zullen wij blijven.

Deze 7 zetels betekende ook dat er veranderingen binnen het bestuur zouden gaan plaatsvinden. Gert Kel en Peter Brouwer traden af om in de raad plaats te nemen. Met de nieuwe bestuursleden Danny van Wakeren, Lizethe Keijzer, Jeroen Sluik en voorzitter Roy Bruinsma is de continuïteit gewaarborgd. Zeker omdat we met John Vluttert en Barbara Doosje de nodige ervaring behouden. Er is nog ruimte voor nog een bestuurslid. Over de precieze invulling van deze vacante positie zal het bestuur binnenkort beslissingen nemen.

Waar willen wij naar toe met de partij? In de tekst van Roy Bruinsma bij zijn installatie als voorzitter sprak hij uit: “Op naar 10 in 2022!“. Daaruit spreekt ambitie en vertrouwen in de partij.

Wanneer wij met onze gehele partij met de poten in de samenleving blijven staan is 10 mogelijk. Het bestuur zal dan ook de komende jaren daarop gaan inzetten en de meest actieve leden van BBE met die poten in de samenleving houden. Burgerbelangen Enschede weet wat er leeft in de samenleving omdat wij de mensen kennen en spreken. Daarom kunnen wij het gewoon samen doen.

Het bestuur wenst een ieder hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.