Berichten van 10.04.2020


Blijf gezond …

Marc Teutelink 10.04.2020

We leven op dit moment in een bijzondere periode; een periode waarin geschiedenis geschreven wordt. Over deze periode zullen onze kinderen en kleinkinderen op school worden onderwezen en wij zijn er allemaal bij en vormen mede de geschiedenis. De corona crisis heeft een ongekend effect op onze leefwereld. We worden allemaal geraakt en het komt behoorlijk dichtbij. Niet eerder is er in de huidige moderne tijd een dergelijke periode van grote onzekerheid geweest. Maar ook een periode waarin we allemaal op onze manier proberen onze dagelijkse dingen (vaak digitaal) te blijven doen. En dat kenmerkt ons; we passen ons aan… En gelukkig kan dat ook in deze moderne tijd.

Ons dagelijkse leven staat op dit moment stil, maar er komt een moment waarbij we weer verder gaan. Er is nog nooit een dal te diep geweest in Enschede, dat we er niet uit konden komen. De stadsbranden, de wereldoorlogen, de ondergang van de textielindustrie, de vuurwerkramp… overal komt Enschede bovenop en vaak sterker dan voorheen. En dat is geheel te danken aan de mentaliteit en de inzet van de Enschedeërs: een bijzondere en mooi volk! Samen komen er uit…

Het college van B&W heeft vanaf de eerste dag van de crisis de ruimte gekregen om de crisis te bezweren en krijgt deze nog steeds, maar de raad staat niet stil. Wij blijven alles op de voet volgen en waar er maatregelen zouden moeten worden genomen om de inwoners van Enschede te helpen in deze crisis, wordt er goed met het college samengewerkt en wordt er samen naar oplossingen gezocht. Partijpolitiek is hierbij niet belangrijk: het gaat om de mensen.

Tegelijkertijd gaat het leven ook verder en moet er ook worden nagedacht over de periode na de crisis. Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij weer opkrabbelt en er sterker uitkomt? Het democratische proces moet gewoon verder om hiermee aan de slag te gaan. We zijn dan ook volop bezig met voorbereidingen om digitaal te gaan vergaderen en zijn ook aan het kijken wat we als raad gaan bespreken. Veel dossiers hebben door de crisis een volledig andere prioriteit.

Wat ons betreft is de prioriteit nu heel makkelijk. De hoogste prioriteit heeft de corona crisis zelf: de volksgezondheid en de inwoners. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond zijn en blijven en hun baan behouden zodat ze hun gezinnen kunnen blijven onderhouden. De prioriteit meteen daarna is dat de economie zich weer opricht: er moet voldoende werk zijn zodra onze limitaties worden opgeheven. We moeten hier sterker uitkomen.

Alle andere staat bij ons op een lagere prioriteit en gelukkig zie je dit besef over in Nederland. Veel “deadlines” worden ook netjes uitgesteld. De prioriteit is overal de Corona crisis… En daarbij zijn we er voor u. Mocht u nog opmerkingen, vragen of suggesties hebben dan kunt u dit altijd bij ons kwijt. Alle fractieleden van Burgerbelangen Enschede staan voor u klaar. U kunt ons te allen tijde bellen of mailen. Langskomen wordt in deze periode even lastig.

Ik wil afsluiten met de oproep om vooral te blijven volhouden. Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt 1.5 meter afstand en blijf gezond!


Economie en financiën van de gemeente

Barry Overink 10.04.2020

De huidige situatie heeft op vele gebieden gevolgen voor de gemeente Enschede.
Na ruim 11 jaar bezuinigen lijkt het erop dat we 2019 financieel positief hebben afgesloten, maar door de actuele omstandigheden lijkt de winst weer in één klap te verdampen. Voor het allergrootste deel is de gemeente van haar inkomsten afhankelijk van het rijk en voor een heel klein deel van onze begroting kunnen wij die inkomsten zelf genereren. Juist hier vallen nu de grote gaten voor de gemeente.

Het aantal bezoekers aan de stad is drastisch verminderd. Hierdoor zijn de inkomsten van het parkeren naar schatting met 200.000 euro per week minder. Toeristenbelasting rond de 28.000 euro per maand minder. En marktgeld naar schatting ook 20.000 per maand minder. Dit zijn nog maar drie voorbeelden van een hele reeks aan inkomsten die tot in de miljoenen euro’s zullen gaan oplopen. Deze pandemie raakt hiermee niet alleen onze volksgezondheid maar ook de gemeentelijke financiën.

Als Burgerbelangen Enschede hebben wij de oproep aan het college gedaan om alle geplande investeringen en onderhoud (bouw, verbouw en infrastructureel werk etc.) door te laten gaan en daarbij ook te kijken wat naar voren kan worden gehaald. Hiermee geven wij als gemeente vertrouwen aan onze ondernemers en zorgen we ervoor dat bedrijven de medewerkers aan het werk kunnen houden in deze onzekere tijd.

Immers kost deze maatregel de gemeente geen extra geld, omdat het al in de planning staat en ook al is begroot. Het college heeft aangegeven hier zeker gemeente breed naar te zullen kijken.

Vooral in deze tijd is de slogan van Burgerbelangen Enschede actueler dan ooit: ‘‘Gewoon samen doen!’’


Stop het eenzaamheidsvirus

Gert Kel 10.04.2020

Enschede, Nederland, de hele wereld is in strijd tegen het verschrikkelijke corona-virus. We hebben allemaal te maken met sociale, maatschappelijke en economische gevolgen.

Iedereen in Enschede levert een bijdrage om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de nodige zorg te kunnen leveren. Dikke pluim hiervoor.

Er ontstaan ondertussen spontaan ook mooie initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen. Boodschappen doen voor ouderen die de deur niet uit kunnen, de lokale middenstand ondersteunen met bestellingen via internet, bemiddelen bij het bieden van extra zorgpersoneel, kinderen die kaartjes maken voor eenzame ouderen. Dit zijn enkele van de vele en ontroerende activiteiten vanuit Enschede. Prachtig en hoopvol is dat ook in deze donkere dagen de solidariteit in onze stad Enschede mensen met een gedeeld lot dichter bij elkaar brengt.

Namens de fractie van Burgerbelangen Enschede wil ik in deze wereldwijde verschrikkelijke corona-crisis ook stilstaan bij alle te betreuren dodelijke slachtoffers. Ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden, die we veel kracht en sterkte toewensen om het zware verlies van hun overleden dierbaren te kunnen verwerken! We denken aan jullie!

We moeten het “Gewoon Samen Doen”. Samen zijn we sterk en samen gaan we beter worden en deze verschrikkelijke strijd winnen.


Rotonde N733 – Oude Deventerweg – Landweerweg

Zehra Ceben 10.04.2020

De oude Deventerweg ontsluit het oostelijk deel van het voormalig luchthavengebied. De kruising nabij het Café halfweg is een belangrijke ontsluiting voor Enschede en tevens entree van de stad vanuit Oldenzaal en A1. De verkeersdrukte op de huidige kruising is aanzienlijk toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde beste oplossing is om de problemen op te lossen.

Het huidige kruispunt gaat verdwijnen en vanwege onvoldoende ruimte zal ongeveer 75 meter ten noorden van het kruispunt een rotonde worden aangelegd. De aansluiting op de Oude Deventerweg en de Landweerweg wordt daarmee ook in noordelijke richting verplaatst.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om van dit kruispunt een rotonde te maken ter bevordering van de verkeersveiligheid en de doorstroming ivm toegenomen verkeersdrukte.

BBE heeft hier al in 2006-2007 een voorstel voor gedaan in het kader van de Noord-Oost verbinding, dit om met name het vrachtverkeer vanaf de Hanzepoort via het Euregiopark naar de N35 en A35 om de stad heen te leiden. Dit is niet doorgegaan omdat via de Landweerweg, de Lossersestraat en de Lonnekerweg er ook een stukje door het Hoge Boekel zou gaan.

Voor ons is naast het bovengenoemde, het communicatieproces, de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en de veiligheid van belang. Er is contact geweest met de omwonenden en de dorpsraad , die positief gereageerd hebben.

Voor de realisatie zal de gemeenteraad het bestemmingsplan moeten goedkeuren. BBE is voor dit bestemmingsplan.