Berichten van 09.10.2020


Warmtetransitie slaagt alleen als het woonlastenneutraal is.

Peter Brouwer 09.10.2020

Iedereen weet het intussen wel, we moeten en gaan van het gas af. Waar meestal meerdere wegen naar Rome leiden is het daar wat de warmte transitie betreft toch een ander verhaal. Er zijn door Ennatuurlijk in de afgelopen 2,5 jaar enkele kilometers aan nieuwe buizen de grond ingebracht.  Tevens zijn bestaande gasgestookte netwerken aangesloten op de nieuwe warmtebaan. Best een huzarenstukje. 

In het randprogramma van afgelopen maandag werden de raadsleden bijgepraat over de warmtetransitie, de opgave waar ook Enschede de komende jaren voorstaat. We werden in een uurtje meegenomen in het proces en de inhoud en is er gesproken over de uitkomsten van een enquête die ingevuld is door 1341 mensen. De kosten van stadsverwarming worden als hoog ervaren. 

De acceptatie, het dragen van de warmtetransitie en het succes daarvan staat of valt met de betaalbaarheid. Het toverwoord in deze is woonlastenneutraliteit. Met name voor een groot deel van de huurders is een lastenverhoging niet meer is op te brengen. Deze groep heeft de afgelopen jaren al het nodige voor de kiezen gekregen. Gelukkig heeft het kabinet eindelijk ingezien dat de verhuurderheffing voor corporaties, een verduurzaming van hun woningbestand in de weg zou staan. De huurder krijgt daar de komende jaren iets van terug in de vorm van een goed geïsoleerde woning. Qua participatie traject ziet het er wat ons betreft wel goed uit op papier.

Er wordt een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers uit wijk en dorpsraden. Wat uiteindelijk moet uitmonden in een wijkuitvoeringsplan. Tot slot, de kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk zo werd ons medegedeeld. De kosten voor onze inwoners moeten wat Burgerbelangen betreft woonlastenneutraal zijn.


Begroting 2020 :investeren in duurzame wederopbloei – ideeën-makelaar

Marc Teutelink 09.10.2020

Dat Enschede niet een van de rijkste gemeentes van Nederland is zal bij niemand verbazing opleveren. Ook dit jaar ziet de begroting er niet rooskleurig uit: op een begroting van €730M komen we wederom structureel €18M te kort. Ook nu weer redden incidentele meevallers ons van de absolute afgrond.

Naast de financiële debacles zorgt de Corona pandemie, waarin we op dit moment verkeren, ook voor persoonlijke drama’s. Ineens is de groep “kwetsbaren” schrikbarend groot geworden. We zijn namelijk allemaal op de een of andere manier kwetsbaar geworden. Maar Enschede is veerkrachtig. We komen er altijd beter uit. Wel met een duwtje, dat wel. Daarom hebben wij, als Burgerbelangen Enschede, voor het reces de motie “investeringsfonds in duurzame wederopbloei” ingediend, die unaniem is aangenomen.

Deze motie is omarmd door de gemeente en door vrijwilligers uit vele netwerken binnen Enschede. Sindsdien hebben we heel veel gesprekken gevoerd met de stad over hoe de veerkracht van de inwoners kan worden geactiveerd. Hoe komen we sterker uit de crisis. Het mooie is: de veerkracht hoeft helemaal niet te worden geactiveerd. Het is er al! Het heeft alleen af en toe een duwtje nodig. Veel initiatieven vragen niet eens om geld, maar om ruimte! Slim faciliteren is voor veel trajecten al voldoende. Andere ideeën vergen een minimale investering, met een multiplier effect.

De gemeente heeft dit ook gezien en focust in haar begroting voor 2020 ook op de wederopbloei en vult het investeringsfonds. Ook zij ziet dat investeren in het collectief, in de mensen, veerkracht oplevert wat ons beter uit de crisis haalt. Niet bedoeld als opvulling van begrotingsgaten en niet bedoeld om beleidswensen in te vullen, tenzij deze passen in de doelen van de motie. Niet consumerend, maar bedoeld als duurzame investering in de mens en daarmee in de stad. Het is geen wijkbudget.

Maar dit is pas het begin. Er moet worden nagedacht over daadwerkelijke projecten die de wederopbloei stimuleren. Sommige betekenen een initiële investering, andere slechts wat aandacht of ruimte. Goede ideeën moeten ook worden gedeeld; waar het werkt in de ene wijk, kan dit in aangepaste vorm nog beter werken in een andere wijk. Wij hopen op een olievlek werking en daarbij kan een goede professionele ondersteuning belangrijk zijn. Iemand die ideeën verzamelt, mensen activeert en helpt. Iemand die de olie is in de raderen van de veerkracht: wij noemen hem/haar de “ideeën-makelaar