Berichten van 22.01.2021


Nieuwe ambities Kennispark

Barry Overink 22.01.2021

Komende dinsdag staat de gebiedsstrategie van het Kennispark op de agenda.

Mooie ontwikkelingen die moeten zorgen voor een interessant vestigingsklimaat zodat er meer bedrijven hiernaartoe trekken, dan vervolgens zorgt voor meer werkgelegenheid. Voor de uitwerking voor dit plan zal ook het benodigde geld beschikbaar moeten komen van uit de gemeente, aanvullend met subsidies van uit de provincie of Brussel. De schatting is dat er 20 miljoen euro nodig is.

Leren van het vorige beleid

Uit onderzoek blijkt dat het resultaat van deze ambitie 280 kennisintensieve banen heeft opgeleverd in plaats van de 10.000 banen. Als BBE zijn wij hiervan geschrokken. En alvorens wij met de nieuwe ambitie kunnen instemmen, willen wij graag een scherpe evaluatie hebben waarom de vorige ambitie geen resultaat heeft opgeleverd en wat wij kunnen leren voor deze nieuwe ambitie.

In 2009 heeft de raad de voorlopen van deze gebiedsstrategie vastgesteld De ambitie destijds 10.000 kennisintensieve banen en een toevoeging van 200.000 m2 bedrijfsruimte. Met dit raadsvoorstel is destijds tientallen miljoenen euro’s gemoeid en ook geïnvesteerd.

Focus aanbrengen

Tevens zullen wij dinsdag vragen om echt focus aan te brengen op het soort bedrijven dat wij op het kennispark willen hebben zitten, die moeten aansluiten op de kennis van de UT, hierbij zou je kunnen denken aan Med Tech en R&D. Als deze focus uitblijft zal het een te algemeen bedrijventerrein blijven en dat zal alle ambitie onderuithalen en dat vinden wij de investering niet waard.

Alternatieven

In het raadsvoorstel staat dat er geen alternatieven mogelijk zijn, dit verbaast ons

Omdat het onderliggende rapport van BUCK Consultants een drietal scenario’s weergeeft. ‘’ Laag – Basis – Plus’’ Wij willen dan ook graag dat deze scenario’s worden uitgewerkt en dus ook een afweging kunnen maken, wat de beste investering is. Hierbij willen wij ook een exploitatie en investeringsplan zodat de raad een integrale afweging kan maken.

– –


“De camera’s als nieuwste wapen” is weer vertraagd

Gert Kel 22.01.2021

De uitvoering van het raadsbesluit van eind 2019, “camera’s als nieuwste wapen in strijd tegen Enschedese afvaldumpers” is wederom vertraagd. Het zorgt al jarenlang voor enorme ergernis in de stad: bergen afval naast de ondergrondse containers. Maar afvaldumpers worden in Enschede binnenkort gefilmd, in de hoop ze daardoor te kunnen afstoppen. „Enschedeërs zijn de troep beu.”

Burgerbelangen Enschede heeft het beloofde cameratoezicht al meerdere malen op de agenda laten zetten. Afgelopen dinsdag 19 januari 2021 stond het wederom op de agenda in de Stadsdeelcommissie Zuid. Tijdspad (wanneer plaatsing en looptijd), het projectplan (aanpak en beoogde resultaten) en privacyaspecten (AVG vereisten) van de pilot. Burgerbelangen Enschede was netjes gezegd, zeer verontwaardigd toen werd medegedeeld dat het nog zeker 14 weken gaat duren daar ze de AVG vereisten nog moeten aanvragen.

De camera’s gaan geplaatst worden bij het milieu plein winkelcentrum Zuid, Lage Bothof en Brouwerij Noord. Over deze AVG vereisten maakt Burgerbelangen Enschede zich overigens geen enkele zorgen. Eerst moet men andere maatregelen uittesten voor men camera’s mag plaatsen. Ook hier heeft Enschede reeds ruimschoots aan voldaan. Er zijn extra handhavers in dienst genomen, afvalcoaches ingeschakeld voor adviezen aan inwoners, tuintjes van kunstgras rond containers aangelegd en ga zo maar door.

Er zijn meerder plaatsen op te noemen waarbij cameratoezicht bij milieuparken werkt en die dankzij het cameratoezicht afvaldumpers een boete konden opleggen. Zoals al gezegd, ‘de inwoners van Enschede zijn de afvaloverlast beu’. Jaarlijks komen er duizenden meldingen binnen over illegaal dumpen van afval bij de gemeente, via de Twente Milieu-app en via de mail. Burgerbelangen Enschede wenst geen vertraging meer en verwacht dat het raadsbesluit van eind 2019 zal worden uitgevoerd.


Buurtbus perikelen

Peter Brouwer 22.01.2021

Vlak voor de kerstdagen bereikte ons via sociale media berichten dat de buurtbus niet meer zou rijden, en wel van 20 december tot 17 januari. De fractie heeft toen technische vragen gesteld. Uit de beantwoording daarvan kwam naar voren dat de gemeente op de hoogte was van de beslissing van Twents/Keolis, om voor genoemde periode niet meer te rijden. maar hier zelf niet in was gekend. Net als de Dorpsraad Boekelo overigens. Omdat het OV in onze stad vooral een samenspel is tussen de Provincie (concessieverlener) en Twents/Keolis (opdrachtnemen) als de vervoeder. Er is op ambtelijk niveau nog wel gesproken met zowel de Provincie als ook Twents/Keolis.

Maar voorlopig (mede door de verlenging van de lockdown) is er nog altijd geen OV van en naar Boekelo. Uit die gesprekken kwam ook het antwoord dat mede in overleg met Provincie en Twents/Keolis de buurtbus op eigen initiatief is gestopt. De chauffeurs bijna allemaal gepensioneerde vrijwilligers zouden maar beter niet kunnen rijden. Ook zouden ze zich ondanks een aangepaste dienstregeling (zoals wij voorstelden) zich nog steeds niet veilig voelen. Maar in de contacten die wij hebben en in een gesprek met de Dorpsraad kwam een iets ander beeld naar voren. De meeste chauffeurs (80%) zouden wel degelijk willen rijden. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Wat Burgerbelangen voornamelijk steekt is dat betrokkenen Provincie, Twents/Keolis en Gemeente helemaal niet naar een aangepaste of flexibele dienstregeling hebben gekeken dan wel op aangedrongen hebben. Want niet iedereen is in staat om zelfstandig te reizen of dan ivm met de kosten, een taxi te nemen. De buurtbus heeft een duidelijke plaats verworven in Boekelo. Wij zouden graag zien dat betrokkenen dit ook inzien en hier in de toekomst rekening mee willen houden. In komende vergadering van Stadsdeelcommissie West van begin februari wil ik hier aandacht voor vragen.

– –