Berichten van 06.06.2021


Duurzame wederopbloei

Marc Teutelink 06.06.2021

Wij staan aan het begin van de “wederopening” van de maatschappij na de Corona pandemie. Wij zijn daar als inwoners allemaal wat kwetsbaarder geworden en dan vooral de jongeren. We hebben daar gewezen op de veerkracht van Enschede; wij komen na elke tegenslag er beter uit. We hebben enkel een duwtje nodig.

Daarom hebben wij, als Burgerbelangen Enschede, vorig jaar de motie “investeringsfonds in duurzame wederopbloei” ingediend, die unaniem is aangenomen. Nu het eindpunt van de Corona pandemie in zicht is, wordt het ook steeds belangrijker de inwoners dit duwtje te bieden. Deze week is dan eindelijk de uitwerking daarvan gefinaliseerd en kan de €600K die voor dit fonds beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad worden gebruikt voor duurzame wederopbloei. 

Wij zijn hier erg blij mee en zijn heel benieuwd naar welke initiatieven er worden ontplooid. 

https://www.enschede.nl/corona-nieuws/fonds-wederopbloei-in-de-steigers

– –


De raad van 31 mei

Marc Teutelink 06.06.2021

Maandag 31 mei is de dag dat onze burgemeester Onno van Veldhuizen, na terugkeer van zijn ziekteverlof, weer een volledige raadsvergadering voorzat. Maar ook de eerste na zijn aankondiging dat hij afziet van een tweede periode als burgemeester van Enschede; een aankondiging die bij vrijwel iedereen grote verbazing opwekte, maar uiteindelijk natuurlijk ook begrip opleverde. Corona heeft hem hard getroffen en heeft hem tot dit besluit genoopt. 1 Oktober zal zijn laatste werkdag zijn.

De raadsvergadering was voor het laatst digitaal; hierna zullen in ieder geval de raadsvergaderingen weer fysiek worden gedaan. Daar zijn wij zeer blij mee; politiek bedrijven betekent overleg, debatteren, discussiëren, uiteindelijk tot elkaar komen, compromissen sluiten en besturen. En fysiek vergaderen maakt dit proces zoveel beter en Enschede verdient goede weloverwogen besluiten.

Op de agenda stonden twee punten: het integraal veiligheidsbeleid en de doorontwikkeling van de toegang tot ondersteuning en zorg

Integraal veiligheidsbeleid

Er was discussie over het agendapunt ‘integraal veiligheidsbeleid’. Er is namelijk al een tijdje sprake van een veiligheidsdebat; ook Burgerbelangen Enschede heeft zich hiervoor hard gemaakt. Dit debat wordt in veel stadsdelen gevoerd en zal ook worden gevoerd op stedelijk niveau.

Het agendapunt op deze raad ging echter over de prioriteiten inclusief de aanpak op hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking; dit beleid wordt iedere vier jaar geactualiseerd. 

Burgerbelangen heeft in dit debat de motie ‘paradijsvogels’ ingediend. Een oproep om de pilot ‘paradijsvogels’, waarbij overlastgevende personen met multi-problematiek naar de rand van de stad zijn geplaatst waar ze worden begeleid en ook dagbesteding krijgen zonder verkeerde prikkels, verder uit te breiden over de hele stad. Dit heeft een positief effect op de overlast in de binnenstad, een conclusie die ook door de politie wordt gedeeld. Ook de politie pleit voor uitbreiding van dit initiatief. 

Ook de wijkwacht van de Helmerhoek heeft extra steun en aandacht gekregen middels een motie van de VVD. Wij vinden het jammer dat er een wijkwacht moet zijn,  optreden tegens overlast en criminaliteit is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zijn blij met de wijkwacht en ondersteunen deze van harte.

Doorontwikkeling toegang tot ondersteuning en zorg

Iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen, maar de zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven. Vanuit het coalitieakkoord wordt gedacht dit te bereiken door één brede toegang: de (vernieuwde) Wijkwijzer. Dit betekent dat we de sociale basis verder ontwikkelen met de Wijkwijzer als spil in de wijken. Burgerbelangen Enschede staat dicht bij de inwoners en gelooft in een wijkgerichte aanpak; aanpak dicht bij de eigen veilige leefomgeving.

Het is belangrijk dat netwerken en voorzieningen in de buurten en wijken worden versterkt en met elkaar worden verbonden. Alleen ben je sneller; samen kom je verder. Afgesproken is dat we de nieuwe wijkwijzers gefaseerd gaan invoeren. 

De raadsvergadering was voor de verandering eens op tijd klaar. Ook wel een verademing…

– – 


Enschede maakt meer mogelijk in deze lastige crisis voor jongeren

Gert Kel 06.06.2021

Het kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld aan Enschede om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Begin maart heeft Enschede van dit budget al 380.000 euro ingezet. Nu duidelijk is dat Enschede in totaal 791.497 euro van het kabinet ontvangt, kan de gemeente nog eens 411.497 euro inzetten voor de jeugd.

“Jongeren ervaren door de Corona-maatregelen vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst”. Burgerbelangen Enschede heeft dit samen met collega raadsleden al meerdere malen op de agenda gezet. Met dit Jeugdpakket kan Enschede jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door de gemeente Enschede.

Burgerbelangen Enschede hoopt, dat de overlast veroorzaakt door een kleine groep jongeren, door deze extra maatregelen ook tot het verleden gaat behoren.

De besteding van het extra geld gebeurt in samenspraak met de Taskforce Jongeren en Corona, die sinds februari van dit jaar actief is in Enschede. De Taskforce bestaat uit leerlingen, studenten, vertegenwoordigers uit het onderwijs en vertegenwoordigers van huisartsen en (jeugd)zorgorganisaties. De taskforce vindt het van belang dat het geld nu besteed wordt waar het direct het meeste effect kan hebben. Zo ontvangen de partners in de stad zoals Alifa, Sportaal, Concordia, Jeugdwerk Online, zorginstellingen een extra budget, zodat zij meer mogelijk kunnen maken voor jongeren.

Niels van den Berg, wethouder welzijn zei hierover : “Ik ben trots dat de samenwerkende partijen hierin de verbinding met elkaar hebben gevonden. Zij doen ontzettend belangrijk werk en treden op deze manier ook echt in contact met onze jongeren. Een heel mooi initiatief waar veel energie en enthousiasme vanaf straalt.”

– –


Drukte op de singels

Lourraine Lents 06.06.2021

De afgelopen 1,5 jaar leek het leven een stuk rustiger; we werkten waar mogelijk vanuit huis, deden (veelal) online boodschappen en de sociale agenda was leeg vanwege alle maatregelen. In het begin van de pandemie waren er zelfs lege straten en weinig verkeer op de weg.

Nu de wereld weer langzaam van het slot af gaat komt de stad gelukkig weer tot leven maar zien we ook de drukte op de weg en op de singels in alle hevigheid terugkeren. Zeker in combinatie met alle wegwerkzaamheden en herinrichting van straten.

Regelmatig ontvangen we hierover berichten van inwoners die zich grote zorgen maken over het gebrek aan doorstroming op de singels. Hieronder een greep uit de reacties:

“Het is een puzzeltocht om vanaf Oost bij het Centraal Station te komen”. “Naar Hengelo CS rijden is denk ik sneller” “Is het MST eigenlijk nog bereikbaar vanuit West?” Een bewoner van de singel schrijft “als ik vanaf mijn woning naar een supermarkt wil, sta ik altijd in de file” en “het wordt steeds moeilijker om mijn eigen woning te bereiken”.

We begrijpen de zorgen en de signalen die we ontvangen als geen ander. Uiteindelijk zijn we allen ervaringsdeskundigen. Verkeersinfarcten in de stad beperken zich helaas allang niet meer alleen tot de spits. Dit is een doorn in het oog van Burgerbelangen Enschede.

BBE vindt een goede bereikbaarheid van de stad, het MST en doorstroming van verkeer op de singels van groot belang. Hierbij volgen we nauwlettend of de ingestoken verbetermaatregelen van slimme verkeerslichten, herinrichting van de kruising Deurningerstraat / Lasondersingel de pilot op de singels en het stimuleren van fietsen het gewenste effect sorteren. Met de huidige drukte die we in de stad en op de singels ervaren is de vraag of deze maatregelen voldoende zullen zijn of dat er toch aanvullende fysieke aanpassingen nodig zijn

– –