Berichten van 20.06.2021


Garantstelling Zwembad Het Diekman

Peter Brouwer 20.06.2021

Afgelopen maandag in de stedelijke commissie stond eindelijk het raadsvoorstel om in te stemmen met een garantstelling van 17 miljoen voor het nieuw te bouwen zwembad. Burgerbelangen is enthousiast over het voorliggend plan. Het voorziet er in dat Enschede in het voorjaar van 2024 weer de beschikking heeft over een modern en kwalitatief goed zwembad voor onze inwoners. Het komt in de plaats van het huidige zwembad Aquadrome. Het subtropisch gedeelte zal gesloopt worden bij de start van de nieuwbouw, de rest als het nieuwe bad is opgeleverd. Dan sluit vervolgens ook het Slagman. Beide baden zijn sterk verouderd en zijn aan het einde van hun levensduur.

Een nieuw zwembad dus waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. Waarmee we in hoge mate voldoen aan de eisen van de gebruikers van de baden. Dezelfde gebruikers hebben ook deelgenomen aan een uitgebreid participatie proces. Waarbij ze veel input hebben geleverd. En ook tevreden zijn met het resultaat, namelijk een 8 baans wedstrijdbad 25m 27/28 graden en een 5 baans instructie 25m 30/31 graden.

Complimenten aan alle betrokkenen in dit proces. Wat betreft de kosten past dit zwembad ook binnen het gestelde budget.

Echter zou Burgerbelangen, net als enkele andere partijen, nog wel graag inzichtelijk willen zien of er toch nog niet wat recreatieve elementen zoals een spray/kinderbadje en/of een glijbaan mogelijk zijn? Waarbij we dan de afweging bij de behandeling van de begroting aan het eind van het jaar moeten maken.

En willen we ook graag dat Sportaal flexibel inspeelt op de wensen, voor speelelementen en ruimere openingstijden voor diezelfde recreatieve gebruikers.


Sporthal MFA De Zweede in Boekelo

Ben Sanders 20.06.2021

In 2018 direct na de installatie van de nieuwe wethouders zijn we namens Burgerbelangen Enschede in samenwerking met actieve Boekeloërs bezig gegaan om de oude sporthal in Boekelo te laten vervangen door een nieuwe hal en wel op het MFA de Zweede. Een groot project waarvoor reeds een gedeelte van de benodigde financiën al beschikbaar was. Er moest gezocht worden naar ca. €700.000 aanvullende middelen vanuit de gemeente en die werden in samenwerking met de stadsdeelwethouder en de wethouder bouwzaken gevonden. De voorbereidingen voor de bouw konden dus in 2018 starten.

Echter in de laatste stadsdeelcommissie West vergadering van 1 juni jongstleden -dus 3 jaar later- deelde het bestuur van de Stichting Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Zweede mee dat er inmiddels ernstige vertragingen waren opgetreden in het proces van o.a. de vergunningverlening, en dat zij nu geconfronteerd worden met een flinke bouwkostenstijging en meerkosten. Weer is er met vereende krachten een financiële bijdrage geleverd vanuit de eigen gelederen om het gat te dichten, zij hebben een versobering in het ontwerp doorgevoerd en daarbij ook meer eigen inbreng door zelfwerkzaamheid. Maar hoe dan ook er blijft een tekort bestaan van € 208.000.

Om de bouwbegroting nu toch sluitend te krijgen doet de stichting MFA de Zweede een beroep op de gemeenteraad om het bedrag van € 208.000 -wat tekort is- ter beschikking te stellen. Het totaal gaat € 2.5 miljoen kosten waarvan Boekelo zelf al ruim € 1,5 miljoen heeft opgebracht, geld wat bij verder uitstel mogelijk dan niet meer beschikbaar is i.v.m. contractuele afspraken.

Het zou dus zonde zijn als dit project, waar Boekelo, Usselo, Twekkelo maar ook de wijk Stadsveld e.o. gebruik van kan gaan maken zou sneuvelen. De PvdA heeft in overleg met Burgerbelangen Enscghede en mede namens de overige coalitiepartijen nu een amendement voorbereid voor de Raadsvergadering van 21 juni a.s. die moet leiden tot het beschikbaar stellen van het tekort van € 208.000, te dekken uit het overschot uit de jaarrekening 2020. Daarmee zal de bouw van de nieuwe sporthal alsnog -zoals gepland- kunnen plaatsvinden. Al met al dan alsnog een mooi resultaat….

Wordt vervolgd.


Houdt de stad bereikbaar

Barry Overink 20.06.2021

Wederom wordt er van uit het rijk een maatregel opgelegd aan de gemeenten. In dit geval gaat het om de zero emissie van onze binnenstad. Het college heeft deze maatregel vertaald in nieuw beleid voor Enschede.

  1. Het stadserf per 1 juli 2025 niet langer toegankelijk is voor logistiek verkeer, als zij niet elektrisch of op waterstof rijden.
  2. De ambitie uit te spreken om per 1 januari 2030 dit voor alle verkeer in te voeren binnen het stadserf.

Uiteraard is er wel een uitzonderingslijst van toepassing en juist deze uitzonderingslijst maakt het voor ons als Burgerbelangen Enschede dat wij kunnen instemmen met deze twee punten. Immers het wordt met de dag drukker in de binnenstad met bestelbusjes en vrachtverkeer en dat maakt het er per saldo niet veiliger op in het Centrum. Dit veiligheidsaspect weegt voor ons dan ook zwaarder dan de zero emissie. Juist ook omdat er tegenwoordig in de transportsector al veel en veel schoner wordt gereden.

Waar wij als Burgerbelangen Enschede niet mee eens zijn in het collegevoorstel is de ambitie uit te spreken van de zero emissie voor het hele binnensingel gebied. Wat onze fractie betreft is het niet realistisch, niet haalbaar en zal dit een zeer grote impact hebben op onze stad; op bereikbaarheid en op leefbaarheid. Vanaf de singel met een steekwagentje je nieuwe keuken uitladen en vervoeren naar je huis als je binnen de singel woont zien wij dan ook niet zitten.

In de afgelopen stadsdeel centrum vergadering werd dezelfde zorg over het binnensingel gebied uitgesproken door vele andere partijen. Daarom zullen Burgerbelangen Enschede en de VVD samen met een amendement komen om dit voorstel te schrappen en alleen aan de slag te gaan met het stadserf.

Zo houden we de stad leefbaar en bereikbaar.  
– –