Berichten van 13.07.2021


Energievisie: principes zijn duur

Barry Overink 13.07.2021

In de laatste raadsvergadering voor het reces stond de lang verwachte energievisie op de agenda. Hoeveel zon willen we op daken? Hoeveel zonneparken en waar komen deze in het buitengebied? Waar en hoeveel windmolens komen er in Enschede? Een kwalitatieve discussie over hoe we de doelen gaan bereiken.

Voorafgaand zijn er door onze inwoners bijna 400 zienswijzen ingediend en kwamen ruim 40 personen namens zichzelf of buurtschap of organisatie inspreken om hun zorgen kenbaar te maken. Inwoners die niet persé tegen deze ontwikkelingen zijn maar wel zorgen hebben of met vragen blijven zitten als het gaat over gezondheid en overlast.

Voortschrijdend inzicht van het College

Nog voor dat deze inwoners kwamen inspreken, nam onze eigen wethouder Niels van den Berg het woord en lichtte het actuele collegestandpunt toe. Gezien de vele reacties over het gezondheidsaspect en de mogelijke gevolgen daarvan bij windmolens wordt er een pas op de plaats gemaakt. Het college wil de onderzoeken met betrekking tot de gezondheidsaspecten van windmolens, die de GGD en het RIVM momenteel doen, volgen en wil eerst inzetten op zonnepanelen op daken. Voor ons als BBE een wijs besluit waar wij ons volledig achter scharen.

Rechter zet een streep door de plannen

Nog voordat het raadsvoorstel in Enschede werd behandeld heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland een streep door de aanvraag van een windmolenpark elders in het land gezet. De richtlijnen waarop de aanvragen waren gebaseerd voldeden niet aan de Europese richtlijnen. Ook voor Enschede heeft dat zeer waarschijnlijk gevolgen: het rijk dient de regels aan te passen en waarschijnlijk moeten de onderliggende onderzoeken van de energievisie in Enschede opnieuw en op basis van de EU-richtlijnen worden opgesteld. Het kan zeker nog wel een jaar duren voordat er meer bekend is. Totdat er nieuwe richtlijnen bekend zijn zullen wij in Enschede geen enkele aanvraag voor windmolens in behandeling nemen.

Deze kennis en de toezegging van het college dat er meer duidelijkheid moet komen vanuit het Rijk was voor de fractie van BBE voldoende om de energievisie desondanks toch te behandelen in de raad.

Motie en amendementen

BBE is niet tegen windmolens, maar wel tegen zeer hoge windmolens en windmolens in kwetsbare (buiten)gebieden. In de oorspronkelijke energievisie stonden drie windmolens van maximaal 150 meter in het havengebied ingetekend. Het havengebied heeft reeds de hoogste categorie qua (milieu) belasting en windmolens hebben daar simpelweg de meeste kans.

Vanwege het feit dat marktpartijen windmolens van 150 meter hoog, door gebrek aan SDE subsidie, economisch niet interessant vinden, waren deze windmolens er in de huidige visie uitgehaald. In plaats daarvan waren er windmolens van maar liefst 230 meter naast de N18 ingetekend.

Omdat marktpartijen geen exorbitante winsten kunnen maken met windmolens van 150 meter en minder, worden Enschedeërs opgescheept met reuzen van niet minder dan 230 meter. Onacceptabel wat ons betreft.

Daarom hebben we drie moties/amendementen ingediend:

  1. Windmolens in de haven mogelijk maken en ze eerst daar plaatsen, voordat we onze kwetsbare natuur gaan gebruiken en
  2. Een onderzoek om een aantal businesscases te laten uitwerken om te kijken hoe wij als gemeente bij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de windmolens in de haven, dit door de grond in te brengen, een garantstelling af te geven of te helpen bij de financiering of aandeelhouderschap. Dit om ervoor te zorgen dat de doelen wel worden gehaald en het landschap niet onacceptabel wordt aangetast.
  3. Überhaupt windmolens van meer dan 150 meter niet toestaan.

Uiteindelijk hebben wij tijdens de raadsvergadering besloten de moties met betrekking tot het havengebied niet in te dienen. Dit mede gezien de uitspraak van de rechter dat niet de juiste richtlijnen zijn aangehouden bij alle onderliggende onderzoeken met betrekking tot windmolens in het algemeen. Het zou niet goed zijn om heel veel ambtenaren dan nu aan het werk te zetten voor deze uitwerking, met de kennis dat we dat op basis zouden doen van informatie die niet actueel is. Daarom hebben wij het aangehouden en zullen op een later moment als er meer bekend is, alsnog deze moties en amendementen indienen.

Uiteindelijk heeft het amendement over de maximale hoogte van 150 meter het met één stem meerderheid gehaald tijdens de stemming. Mede hierdoor heeft een meerderheid tegen de energievisie gestemd, die het derhalve niet heeft gehaald.

Principes zijn duur

De afspraak bij vergaderingen van de gemeenteraad is dat we tot maximaal 23.00 uur vergaderen. Zijn er dan nog onderwerpen niet behandeld, dan verschuiven deze naar de eerstvolgende vergadering. Echter bij deze laatste vergadering voor het reces met zulke belangrijke onderwerpen op de agenda, ontkwamen we er niet aan dat het uit de tijd liep.

Voor GroenLinks was dit een principieel punt! Op het belangrijkste punt van het jaar voor GroenLinks (de Energievisie) waren twee van de vier fractieleden niet aanwezig en is een derde raadslid om exact 23.00 uur uit principe vertrokken naar huis. Er bleef maar één van de vier fractieleden over en dat dit principiële punt een hele dure prijs had werd bekend bij de stemming.

Deze ene stem had het verschil kunnen maken bij het amendement met betrekking tot de maximale hoogte van de windmolens. Die ene stem had ervoor kunnen zorgen dat het amendement het niet zou hebben gehaald. Juist omdat ons amendement het wel heeft gehaald, was er een meerderheid die vond dat we daardoor niet voldoende zouden kunnen realiseren en is er in meerderheid tegen de energievisie gestemd.

Best gek eigenlijk! Aangezien windmolens al door de rechter en ons college in de ijskast zijn gezet. Bij de stemming van de energievisie zelf bleek tot onze grote verrassing dat alleen BBE en de VVD voor het aangepaste voorstel stemden en de rest van de raad tegen stemde.

Erg teleurstellend omdat we hierdoor onze ambitie niet kunnen halen.


Visie landelijk gebied

Barry Overink 13.07.2021

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Enschede een toekomstvisie voor het grote buitengebied heeft. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten én over activiteiten die het landelijk gebied levendig en krachtig houden. Het fraaie buitengebied is een goed bereikbare ‘achtertuin’ voor alle inwoners van Enschede. Dat maakt Enschede uniek.

Rondje Enschede

Als BBE willen wij graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen recreëren of sporten in dit mooie gebied, maar wij beseffen ons ook dat er een veel te groot aantal inwoners in en buiten onze stad nog niet altijd bekend zijn met deze schoonheid. Daarom willen wij hier meer bekendheid aan geven en hebben wij een motie ingediend voor ‘’Het rondje Enschede”. Op dit moment zijn er wel een paar fietsroutes maar het is allemaal versnipperd en dat is zonde!

Daarom willen wij dat er meerdere uitgebreide routes worden gemaakt rondom en door Enschede, voor fietsers, wandelaars, sporters, ruiters etc. Middels een interactieve kaart of app kun je Enschede telkens weer op een nieuwe manier ontdekken. Langs deze routes zou je niet alleen alle bezienswaardigheden moeten laten zien, maar ook alle rustpunten, B&B locaties, boerderijwinkels en sportfaciliteiten etc. zodat het ook een echte beleving gaat worden. De kosten die hiermee gepaard gaan, moeten wat BBE betreft dan ook worden bekostigd uit de huidige inkomsten van de toeristenbelasting; zo komt het geld ook weer ten goede aan hetgeen waarvoor het wordt afgedragen.

Rentmeesterschap

Maar het unieke buitengebied van Enschede, dat sterk wordt gekenmerkt door de vele landgoederen van uit de textieltijd, is ook kwetsbaar en heeft veel aandacht en onderhoud nodig. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat onze natuur zo prachtig is, maar niets is minder waar. Het vergt veel onderhoud en met de komende energietransitie zal ook dit landschap gaan veranderen.

Samen met D66 hebben wij de motie ingediend om de houtwallen te beschermen, herstellen en waar nodig uit te breiden, een mooi begin voor een hele grote opgave waar we met z’n allen voor staan.

Bij het komende verkiezingsprogramma van BBE zullen wij een extra hoofdstuk voor ons landelijk gebied toevoegen en zullen wij ons best doen om structureel een bedrag vrij te maken voor het onderhoud en de versterking van ons prachtige buitengebied, zodat alle inwoners en toeristen hier nog heel lang kunnen van genieten.