Berichten van 15.10.2021


“Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!”

Gert Kel 15.10.2021

In de afgelopen stedelijke commissie heeft de gemeenteraad het Water- en Klimaatadaptatieplan (WeK) 2022-2026: “Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!” behandeld. De WeK is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan en geeft inzicht in hoe we willen werken aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In het plan staan de hoofdlijnen voor het riolerings- en klimaat-adaptatiebeleid, de doelen die de gemeente met dit beleid wil halen, wat we daarvoor moeten doen, hoeveel geld de uitvoering van het beleid gaat kosten, en wat dit betekent voor de rioolheffing.

In dit plan wordt er rekening gehouden met de wens van de inwoners dat hoge risico’s direct moeten worden aangepakt. In het verleden staan al een aantal risico gestuurde projecten vermeld die zijn gerealiseerd. Een mooi voorbeeld in opdracht van onze vorige wethouder Hans van Agteren is de aanleg van de Stadsbeek. Destijds stonden in Pathmos en Stadsveld veel kelders blank en waren vloeren verrot. Ik kan me de paddenstoelen op het hout nog goed herinneren. Dat is nu door de aanleg van de Stadsbeek verleden tijd.

De stresstesten (kwetsbaarheden) van Enschede zijn samen onderzocht met waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en alle Twentse gemeenten. De uitkomst van deze testen zijn besproken met onze inwoners en stakeholders. Burgerbelangen Enschede vind het zeer belangrijk dat er veel bijdragen vanuit de waterschappen of provincie komen. Enschede is vergeleken met andere steden qua rioolbelasting schrikbarend hoog.

Er zal ook rekening worden gehouden met een grote ergernis van onze inwoners. Men gaat beter met elkaar communiceren en aanpassingen met elkaar combineren. Ook Burgerbelangen Enschede wordt er niet vrolijk van als onze straten onnodig opengebroken moet worden en zo houden we de hoge rioolkosten ook nog enigszins in de hand.

– –


Budget beschikbaar om de eikenprocessierups een halt toe te roepen.

Gert Kel 15.10.2021

Inwoners van Enschede hebben dit jaar flink minder overlast ervaren van de eikenprocessierups. Een prachtig resultaat door de inzet van de afgelopen jaren. Maar de strijd tegen de rups is nog lang niet gestreden. Vooral in gebieden met veel bebouwing leven te weinig natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daar blijft bestrijding nodig. De gemeente houdt daar in de begroting rekening mee.

Doordat er in 2021 weinig overlastmeldingen waren, was het afgelopen jaar mogelijk om meer aandacht te besteden aan de aanpak van de rups op lange termijn. “Het natuurlijk evenwicht in en rondom Enschede met meer biodiversiteit, is van groot belang, zodat bestrijdingsmiddelen op korte termijn niet meer nodig zijn ”. Zoals reeds genoemd heeft de gemeenteraad ook voor 2022 en de jaren erna geld beschikbaar gesteld, voor de aanpak op lange termijn.

We verwachten dat de bestrijding elk jaar beter gaat. Naast de bestrijding van de eikenprocessierups op de lange termijn bekijkt de gemeente de plekken waar in 2020 en 2021 veel overlast was. Daar wordt gekeken naar mogelijkheden om toch vroegtijdig te kunnen bestrijden. De eerste voorbereidingen voor 2022 zijn dus in volle gang.

Burgerbelangen Enschede heeft al vanaf het begin van de overlast aan de bel getrokken. We zullen dit proces blijven volgen en u op de hoogte houden.

– –