Berichten van 22.10.2021


Deltaplan Talentbehoud

Barry Overink 22.10.2021

De gemeentebegroting staat weer voor de deur. De begroting is niet alleen een financieel stuk maar het geeft met name aan wat we willen bereiken, hoe we het willen bereiken en wat het mag kosten. Zo is ook talent-behoud en aantrekken één van de doelen die we als gemeente hebben.

Voor Burgerbelangen Enschede is dit een heel belangrijk thema; het gaat immers over de toekomst van de stad. We zijn dan ook blij dat er aandacht voor is in deze begroting. De invulling is voor ons echter te mager en het lijkt hier te ontbreken aan een echte visie.

De afgelopen 8 jaar horen we al dat ‘’wij’’ (de gemeente) effectiever gaat samenwerken met kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) op dit thema en dat de (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt.

Hier zit juist het grote probleem, de doelen zijn goed wat ons betreft, de uitvoering slaat al jaren de plank mis. Waar is de regie, voelen we wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoe staat het met concrete afspraken? Zo gaan we hier nooit talent behouden.

Hoe dan wel?

1. Netwerk! vanaf dag één is het belangrijk om in het onderwijs te werken aan het netwerk. Dit geld voor het onderwijs richting instanties en bedrijven; leer studenten wat de waarde is van een netwerk en begeleid ze daarin.

Als je vroeg begint met het opbouwen van je netwerk dan is de stap veel kleiner om hier in de regio te blijven. Op het moment dat je hier je netwerk niet hebt, kun je net zo goed naar een andere stad verhuizen, omdat je daar ook geen netwerk hebt. Al het onderwijs, maar ook de bedrijven, moeten zich hier bewust van zijn en op acteren. Nodig desnoods ondernemers uit om te helpen. Immers, Twente heeft de grootste netwerkdichtheid van Nederland.

2. Laat zien wat we hebben! Burgerbelangen is echt fan van Enschede en de regio Twente! Het maakt ons zelfs trots als je ziet wat er hier in de regio aan kennis zit en wat hier wordt bedacht en wordt ontwikkeld. Als dit echt de hele wereld over gaat, dan is dit een gedeelde trots.

Probleem is alleen dat veel te weinig mensen, waarvan dus ook heel veel van onze eigen inwoners, niet eens weet hebben van al deze ontwikkelingen die uit onze stad en de regio komen. En als we het zelf al niet weten…. hoe kunnen we het dan de wereld wel vertellen?

Dus maak voor alle inwoners, en dus ook juist voor dat talent dat we graag willen behouden, echt goed zichtbaar hoe fantastisch onze kennisinstellingen en bedrijven zijn! Als Burgerbelangen zouden we er tevens voor pleiten om door de hele stad de ‘’uitvindingen’’ van onze bedrijven en kennisinstellingen tentoon te stellen zodat dit ook echt zichtbaar wordt.

3. Studentenverenigingen, voor een groot deel belangrijk als het gaat over talentbehoud in de regio. Betrek ook hen bij het creëren van netwerken en laat hen ook zien wat Enschede en de regio WEL te bieden heeft en zet daarnaast in op betaalbare woningen voor studenten en de bruisende stad. Maak hen mede-eigenaar van deze grote uitdaging voor onze stad en de regio.

Hoe nu verder?

Bij de programmabegroting overwegen wij met een motie komen “ DELTAPLAN TALENTBEHOUD’’! Wij willen dat er meer regie op dit belangrijke dossier komt en dat er ook concrete afspraken met alle instellingen en ook bedrijven worden gemaakt.

Dat onder het motto van onze eigen partij: Gewoon samen doen!


“Geen gas in huis, tóch afhankelijk van de gasprijs”

Gert Kel 22.10.2021

Wie denkt er met stadsverwarming warmpjes en relatief goedkoop bij te zitten, nu de gasprijzen de lucht in vliegen, heeft het mis. De prijzen voor stadswarmte zijn namelijk gekoppeld aan de gasprijs.

Want dit speelt er nu: de prijs voor gas schiet de lucht in en consumenten zijn soms tientallen euro’s per maand meer kwijt aan hun energierekening. Maar ook mensen die geen gas in huis krijgen, worden getroffen door deze enorme piek omdat de prijs voor stadsverwarming gekoppeld is aan de gasprijs.

Die koppeling is oorspronkelijk in Den Haag bedacht om consumenten te beschermen tegen te hoge warmtetarieven. De aanleg van een warmtenet is duur en de angst was dat huishoudens enorm op kosten gejaagd zouden worden. Toen is gezegd: ‘Voor stadsverwarming mag je nooit méér betalen dan voor gas’.

Voor Burgerbelangen Enschede is dit de omgekeerde wereld. Burgers die geen gas-aansluiting hebben en het enige wat bij hem naar binnen stroomt, is de restwarmte van de afvalverbranding Twence. Deze burgers, die geen enkel alternatief hebben, worden geconfronteerd met onnodig hogere tarieven.

“De maximumtarieven voor 2022 worden pas eind van dit jaar bekendgemaakt door de ACM (Autoriteit Consument en Markt, red.), maar doordat de warmtetarieven wettelijk zijn gekoppeld aan de gasprijzen lijkt een stijging onvermijdelijk”.

Het kabinet heeft deze week aangekondigd te kijken wat ze kan doen aan de torenhoge energierekening. “Nu maar hopen dat het warmtenet geen nieuwe melkkoe wordt voor Den Haag”. Warmte door afvalverwerking zou eerder beloond moeten worden. Burgerbelangen Enschede zal dit ook zeker ter sprake brengen, tijdens de warmtebijeenkomsten op 16 en 17 november bij Twence.


Eschmarkerveld en een seniorenhof

Lourraine Lents 22.10.2021

Al in 2018 heeft Burgerbelangen Enschede ruim aandacht gevraagd voor het woningvraagstuk in Enschede. Vanuit de gedachte om niet alleen binnenstedelijk te bouwen maar ook ruimte te bieden aan mensen die graag groenstedelijk willen wonen heeft Burgerbelangen Enschede het ontwikkelen van het Eschmarkerveld op de coalitieagenda gezet.

Tegelijkertijd heeft Burgerbelangen Enschede zich ook ingezet voor de realisatie van zogenaamde seniorenhofjes. Ook in Enschede is sprake van steeds meer vergrijzing. Volgens de statistieken is over 10 jaar, 35% van de Enschedese inwoners ouder dan 65. Met dit gegeven neemt het belang van goede en passende huisvesting voor senioren enorm toe. Bovendien zal de toevoeging van deze seniorenwoningen de doorstroom bevorderen op de Enschedese woningmarkt als geheel.

Aanstaande maandag staat het koersdocument met betrekking tot het Eschmarkerveld op de raadsagenda. Het is de basis voor de ontwikkeling van dit veld. Het is een mooi plan voor 500-600 woningen waar ruimte is voor een mooie mix aan woningbouw van koop en huur gecombineerd met een stukje voor alternatieve woonvormen en een seniorenhof, waarover Burgerbelangen Enschede zeer content is.

Het geheel wordt ingepast in het huidige mooie groene landschap.

Volgens een voorlopige planning mag er vanaf eind 2023 gebouwd worden. Wat Burgerbelangen Enschede betreft is het een mooie toevoeging aan het woonaanbod voor Enschede ook al duurt het nog even voordat de plannen ten uitvoer worden gebracht.


Participatie in Boekelo

Peter Brouwer 22.10.2021

De stadsdeelcommissie West ontving afgelopen week een brief van de dorpsraad Boekelo. Daarin werd geschreven dat de Boekelosestraat in Boekelo zal worden heringericht. Een proces waarover de dorpsraad al bijna 1.5 jaar in gesprek is met de gemeente. 

Diverse belanghebbenden (zoals aanwonenden, ondernemers, Military-Boekelo, LTO en de dorpsraad) lijken hierin niet of onvoldoende te zijn meegenomen. 

Burgerbelangen vind het teleurstellend dat na 1.5 jaar dit resultaat is geboekt. Een erkende en goed georganiseerde dorpsraad als in Boekelo waaraan zo voorbij is gegaan, althans zo lijkt het, kan niet de bedoeling zijn. 

Burgerbelangen Enschede heeft dan ook de brief voor de komende Stadsdeelcommissie West vergadering van aanstaande dinsdagavond op de agenda gezet ter bespreking.  

Wordt vervolgd…