Berichten van 23.01.2022


Bezuinigingen Jeugdzorg bom onder hervormingen

Gert Kel 23.01.2022

Burgerbelangen Enschede heeft samen met de gehele Enschedese gemeenteraad unaniem besloten, om namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit het overleg te stappen over hervormingen Jeugdzorg.

De transformatie van de jeugdzorg is door het ministerie van VWS ingesteld om de problemen in de jeugdzorg op een toekomstbestendige manier aan te pakken. Maar deze exercitie blijkt nu vooral één van de verkapte bezuinigingsoperaties van het nieuwe kabinet.

Het kabinet wil een half miljard euro bezuinigen op jeugdzorg. “Eerst moet die bezuiniging van tafel”, vindt de VNG. Gemeenten moeten gecompenseerd worden voor de feitelijke uitgaven in het kader van de Jeugdwet. Dit is ook een zeer belangrijk punt voor Burgerbelangen Enschede. 

Iedereen heeft het over code zwart in de ziekenhuizen, maar momenteel zijn er mede door de lock-down’s en personeelsgebrek lange wachtlijsten van 20 tot 24 weken in de zorg. Kinderen met ernstige problemen, zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, staan op deze wachtlijsten. Afgelopen week hebben we hier over gesproken met de zorgverleners. Acute problemen worden direct opgepakt. 

Als de gesprekken weer worden hervat en alle gemeenteraden in Nederland een regiovisie jeugdhulp moeten opstellen, dan heeft de raad in Enschede een motie op de plank liggen. Het college moet een spoorboekje opstellen, waarlangs gemeenteraad college en zorgverleners periodiek met elkaar in gesprek gaan over de voortgang van de transformatie.


Toename van het aantal voertuigen

Lourraine Lents 23.01.2022

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Enschede in de afgelopen 7 jaar is toegenomen met 3.575 voertuigen. Het aantal voertuigen in onze stad is dus harder gestegen dan ons inwoneraantal.

Als we deze lijn doortrekken komt de vraag boven of de groei van autobezit wel aansluit bij al het beleid dat de Gemeente voert. De komende jaren gaan er meer en meer mensen wonen in en rond het centrum door ontwikkelingen zoals de Kop en Centrumkwadraat.

Wij vragen ons af welk effect dit gaat hebben op woonwijken, de drukte op de uitvalswegen en de singels; zeker ook omdat auto’s meer en meer worden geweerd in de binnenstad en parkeermogelijkheden worden beperkt. De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft hier recentelijk artikel 35 vragen over gesteld.

Voor ons is het belangrijk om te achterhalen of het ingezette beleid nog aansluit bij de behoefte van onze stad en haar inwoners of dat er toch een koerswijziging in gang moet worden gezet.