Berichten van 27.01.2022


Nieuwbouw appartementen Oldenzaalsestraat (Polaroid)

Barry Overink 27.01.2022

Vorige week hebben wij de nieuwe plannen voor de nieuwbouw van de appartementen op de parkeerplaats van het Polaroid terrein aan de Oldenzaalsestraat besproken. Een heel mooi plan met mooie ambities op deze iconische plek in de stad.

Ondanks dat de plannen er op papier erg mooi uitzien, waren wij er als Burgerbelangen Enschede wel kritisch op, namelijk op de drie volgende punten:

  1. De kwaliteit van de uitstraling
  2. De horecabestemming op de begane grond
  3. Het parkeren van de buurtbewoners.

Al jaren zien wij prachtige plannen op papier voorbij komen met mooie ”art impressions’’. Echter op het moment dat het pand is gerealiseerd zien we helaas te vaak dat het kwalitatief afwijkt van hetgeen aan de gemeenteraad is getoond. M.a.w. de “art impressies” wijken af.

Om dit te voorkomen hebben wij enkele garanties gevraagd m.b.t. de kwaliteit. Na een gesprek met onder andere Domijn en onze stadsbouwmeester hebben ze toegezegd hier extra kritisch op te zullen zijn.

Als Burgerbelangen Enschede willen wij niet een wildgroei van allerlei soorten horeca, daarom waren wij kritisch op dit punt in het bestemmingsplan. De huidige plannen voor de horeca zullen enkel voor intern gebruik zijn (de woningen en kantoren in het pand zelf). Je kunt dus als buitenstaander niet een glas bier kopen.

Daarnaast maakten we ons zorgen over het grote verlies van het aantal parkeerplaatsen voor de wijk rondom deze nieuwbouw. Domijn heeft hier begrip voor en heeft al aangegeven en zelfs al afspraken met enkele bewoners gemaakt dat men (tegen een vergoeding) gebruik kan maken van van het grote parkeerdek van de Performance Factory. Dit is ook naar wens van enkele bewoners opgelost.

Al met al zijn wij tevreden met het gesprek dat wij hebben gehad en de afspraken die zijn gemaakt. Hopelijk kan de bouw van het prachtige pand snel beginnen!


Huisvesting kwetsbare groepen en spreiding over stadsdelen

Gert Kel 27.01.2022

Enschede kent verschillende locaties voor huisvesting van kwetsbare groepen. Bij de realisatie van nieuwe initiatieven is het zaak een beeld te hebben van alle reeds bestaande locaties waar kwetsbare groepen gehuisvest zijn en de spreiding van deze locaties over de stad.

Op dit moment is dat integrale beeld er niet. Door een verschil van inzicht in de interpretatie van de definitie ‘kwetsbare groepen’ zijn de gegevens van de kwetsbare groepen in Enschede op dit moment onoverzichtelijk. 

Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk dat voorzieningen die zorg bieden aan allerlei kwetsbare doelgroepen goed over de stad verspreid zijn en niet geconcentreerd zijn in bepaalde wijken en stadsdelen. En al helemaal niet als deze wijken ook reeds specifieke aandacht behoeven m.b.t. andere sociale problematiek. Dat kan alleen wanneer heel precies alle bestaande locaties in beeld zijn in combinatie met een volledig overzicht van aandachtswijken, de zogenaamde vlekkenkaart.

Burgerbelangen Enschede staat voor een goede leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten. Van bewoners waarvan bekend is dat zij ook overlast (kunnen) geven, wordt gevreesd dat zij het woongenot kunnen verstoren. Een goed huisvestingsbeleid voor kwetsbare groepen zal ook tot resultaat hebben dat de samenleving veiliger wordt.

Burgerbelangen en EnschedeAnders hebben al veelvuldig gevraagd om een actuele vlekkenkaart, maar nooit gekregen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het aantal, het soort opvanglocaties en de spreiding in de wijken en stadsdelen (de vlekkenkaart) met een overzicht van alle aandachtswijken. Daarnaast willen we ook graag weten wat er gedaan wordt bij overlast en of en hoe meldingen van overlast worden bijgehouden.