Over Ons

Burgerbelangen Enschede (BBE) is een Nederlandse, lokale politieke partij in de gemeente Enschede.

Oprichting
De partij werd op 15 November 1993 opgericht door o.a. André le Loux en Karel Ebbing. De toenmalige naam van de partij was Enschede NU. De partij is sinds de gemeenteraadsverkiezingen 1994 vertegenwoordigd in de Enschedese gemeenteraad.

Politieke Ideologie
Burgerbelangen Enschede kent geen ideologische basis, men beoogt gezamenlijk praktisch te kijken naar lokale belangen. Het is een vereniging van leden met verschillende politieke idealen die de belangen van de regio Twente en in het bijzonder van de burgers van de gemeente Enschede voorop stellen.

Naamsverandering
In 2002 sloot de lokale afdeling van de Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+ zich aan bij Enschede NU en werd er er een naamsverandering doorgevoerd. Sindsdien heet de partij Burgerbelangen Enschede.

Verkiezingen
Burgerbelangen Enschede behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 drie zetels en nam hierna deel aan aan het college van burgemeester en wethouders. De partij behaalde bij de verkiezingen van 2006 drie zetels en maakte tot 2010 deel uit van de oppositie. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, waarbij er vier zetels behaald werden maakt zij opnieuw deel uit van het College van burgemeester en wethouders.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werden vijf zetels behaald. In het toen gevormde college van B&W werd Hans van Agteren wethouder namens Burgerbelangen Enschede en bestond de fractie uit Niels van den Berg (fractievoorzitter), Zehra Ceben, Ben Sanders, Barry Overink en Marc Teutelink.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden zeven zetels behaald. In het gevormde college van B&W werd Niels van den Berg wethouder namens Burgerbelangen Enschede en wordt de fractie gevormd door Marc Teutelink (fractievoorzitter), Barry Overink, Ben Sanders, Zehra Ceben, Lourraine Lents, Gert Kel en Peter Brouwer

Wethouders
Niels van den Berg, 2018-heden
Hans van Agteren, 2010-2018
André le Loux, 2002-2006

Raadsleden
Ben Sanders (2006-heden)
Niels van den Berg (2010-heden)
Zehra Ceben (2014-heden)
Barry Overink (2014-heden)
Marc Teutelink (2014-heden)
Lourraine Lents (20128-heden)
Gert Kel (2018-heden)
Peter Brouwer (2018-heden)

Oud Raadsleden
Niels van den Berg (2010-2018)
André le Loux (2000-2002 & 2010-2014)
Albert Veldt (2010-2014)
Roel Blaauw (1998-2000 & 2006-2010)
Hans van Agteren (2006-2010)
Bertus Ascherman (2002-2006)
Beppie Lietke (1998-2004)
Yasemin Ceseric (1998-2004)

Ereleden
De vereniging Burgerbelangen Enschede heeft één erelid Jacques Schoeman en één erevoorzitter André le Loux.

Aschermanprijs
Burgerbelangen Enschede kent de “Bertus Ascherman-prijs”, de prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. De Aschermanprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan iemand die zich die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet of nog inzet voor de gemeente Enschede en m.n. haar inwoners.