Over Ons

Burgerbelangen Enschede (BBE) is een Nederlandse, lokale politieke partij in de gemeente Enschede.

Oprichting
De partij werd op 15 November 1993 opgericht door o.a. André le Loux en Karel Ebbing. De toenmalige naam van de partij was Enschede NU. De partij is sinds de gemeenteraadsverkiezingen 1994 vertegenwoordigd in de Enschedese gemeenteraad.

Politieke Ideologie
Er is binnen Burgerbelangen Enschede geen sprake van één ideologie maar men kijkt gezamenlijk naar de lokale belangen. Men zou dit Lokalisme kunnen noemen. Burgerbelangen Enschede is een vereniging van praktisch ingestelde mensen met diverse politieke idealen waarbij de belangen van de regio Twente en in het bijzonder de burgers van de gemeente Enschede voorop worden gesteld. Men kan spreken van een fusie van verschillende ideologieën met als gezamenlijk doel de belangen van een regio of gemeente.

Naamsverandering
In 2002 sloot de lokale afdeling van de Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+ zich aan bij Enschede NU en werd er er een naamsverandering doorgevoerd. Sindsdien heet de partij Burgerbelangen Enschede.

Verkiezingen
Burgerbelangen Enschede behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 drie zetels en nam hierna deel aan aan het College van burgemeester en wethouders. De partij behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 drie zetels en maakte tot 2010 deel uit van de oppositie. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, waarbij er vier zetels behaald werden maakt zij opnieuw deel uit van het College van burgemeester en wethouders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werden vijf zetels behaald. In het huidige College van B & W is Hans van Agteren wethouder namens Burgerbelangen Enschede en bestaat de fractie uit Niels van den Berg (fractievoorzitter), Zehra Ceben, Ben Sanders, Barry Overink en Marc Teutelink.

Wethouders
Hans van Agteren, 2010-heden
André le Loux, 2002-2006

Raadsleden
Ben Sanders (2006-heden)
Niels van den Berg (2010-heden)
Zehra Ceben (2014-heden)
Barry Overink (2014-heden)
Marc Teutelink (2014-heden)

Oud Raadsleden
André le Loux (2000-2002 & 2010-2014)
Albert Veldt (2010-2014)
Roel Blaauw (1998-2000 & 2006-2010)
Hans van Agteren (2006-2010)
Bertus Ascherman (2002-2006)

Ereleden
De vereniging Burgerbelangen Enschede heeft één erelid Jacques Schoeman en één erevoorzitter André le Loux.

Aschermanprijs
Burgerbelangen Enschede kent de “Bertus Ascherman-prijs”, de prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. De Aschermanprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan iemand die zich die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet of nog inzet voor de gemeente Enschede en m.n. haar inwoners.