Campagne Commissie

Campagne Commissie


Continue Campagne Commissie

De continue campagne commissie houdt zich bezig met het bedenken van nieuwe acties en campagnes, maar ook met het beeld van Burgerbelangen Enschede naar buiten toe. Ons doel is om de zichtbaarheid beter te maken en onze politieke standpunten uit te dragen en meer mensen aan ons te binden. De continu campagne commissie is ingesteld om niet alleen tijdens verkiezingen, maar juist ook in de periode daarvoor en daarna actief te blijven in het promoten van de zichtbaarheid van onze partij. De commissie is ook verantwoordelijk voor het initiëren en vormgeven van campagne-activiteiten, en het maken van een langetermijnplanning in vorm van de campagnekalender. Een speciale taskforse is social media die via de verschillende kanalen optimaal contact onderhoud met onze achterban. Rond de verkiezingsperiode verstevigt Burgerbelangen Enschede haar campagne activiteiten.

De continue campagne commissie komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. In de continue campagne commissie zit een vertegenwoordiger van de fractie en een vertegenwoordiger van het bestuur. Binnen de continue campagne commissie bestaan verschillende taken: voorzitter, vrijwilliger coördinator, campagnecoördinator en vrijwilligers.

Recente activiteiten:

NL Doet: Burgerbelangen Enschede heeft tijdens NL doet op kinderboerderij Noord geholpen met de aanleg van een nieuw grasveld voor de dieren.

Tweets by @ccc