Gert Kel is 53 is geboren en getogen in Enschede. Hij woont samen en heeft 2 kinderen. In het dagelijks leven werkt hij bij Willemsen Schoonmaak. Gert is sinds 2018 raadslid voor Burgerbelangen Enschede. Gert is woordvoerder voor Onderwijs, bestuurlijke projecten Ribbelt - Bothoven en lid van Stadsdeelcommissie Zuid.

Berichten


Vuist tegen zorgfraude: “Randen van de wet opzoeken’’

Gert Kel 16.04.2021 - Geen reacties

De veertien Twentse gemeenten waaronder Enschede maken gezamenlijk een vuist tegen fraude en misbruik van zorggeld. De regio wil proeftuin worden voor nieuwe regelgeving die opsporing en aanpak van fraudeurs makkelijker moet maken. Strenge selectie aan de poort. Een aantal spraakmakende fraudegevallen in Twente en een pittig rapport over de verwevenheid van zorg en criminaliteit,
Lees meer …


Leerlingenvervoer

Gert Kel 03.04.2021 - Geen reacties

De gemeente zal maandag 12 april een regeling vast stellen, op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school
Lees meer …


Veiligheidsbeeld in de Stadsdelen

Gert Kel 12.03.2021 - Geen reacties

Afgelopen dinsdag 10 maart was er wederom een themasessie veiligheid in Stadsdeelcommissie Zuid, waarin de criminaliteitscijfers in de Stadsdelen  werden besproken.  Enschede heeft verschillende informatieproducten ontwikkeld in de vorm van dashboards en analyses, die de informatiepositie van de gemeente flink versterken. Het dashboard bevat zowel data van de politie over misdrijven en incidenten als informatie van de gemeente zelf. Het is cijfermatige informatie op buurt/straat niveau, volgens
Lees meer …


Burgerbelangen Enschede maakt zich zorgen over de jongeren

Gert Kel 12.02.2021 - Geen reacties

Meer kinderen en jongeren zullen door de nieuwe, harde lockdown mentaal in problemen komen. Volgens de GGZ liet de eerste lockdown al zien dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren hard geraakt worden als ze verstoken zijn van gewoon sociaal verkeer. “Angst, depressieve gevoelens nemen toe, kwetsbare kinderen raken buiten beeld”. Recentelijk is er volgens de
Lees meer …


Oudere berichten

Tweets by @GertKel