Jong Burgerbelangen

Jong Burgerbelangen

Jong Burgerbelangen

Jong Burgerbelangen Enschede is de jongerenafdeling van Burgerbelangen Enschede. Jong Burgerbelangen is in korte tijd uitgegroeid tot een plek waar jongeren uit Enschede een stem geeft in de lokale jongerenpolitiek.

Jong Burgerbelangen Enschede wil jongeren enthousiast maken en hen betrekken bij politiek en Burgerbelangen Enschede in het bijzonder. Het is onze maatschappelijke en politieke rol om jongeren te laten ontwikkelen om in de samenleving te kunnen functioneren.

Jong Burgerbelangen Enschede houdt zich bezig met het volgende:

  • Kritisch volgen van de ontwikkelingen van de fractie
  • Jongeren in Enschede informeren over politieke zaken die hen aangaan
  • Scholing aan jongeren die politiek actief zijn/willen worden voor Burgerbelangen Enschede
  • Mediatraining en debattraining voor jongeren
  • Meedenken en meebepalen met onderwerpen die betrekking hebben op jeugd / jongeren
  • Ledenwerving en talentscouting nieuwe generatie Burgerbelangen Enschede
  • Contacten onderhouden / aanspreekpunt zijn voor jongerenorganisaties.

Een lidmaatschap van jong burgerbelangen biedt jou de kans om kennis te maken met de lokale politiek en met andere jongeren die hetzelfde denken over de onderwerpen leefomgeving, zorg en zekerheid, jongerenbeleid, cultuur, duurzaamheid, onderwijs & cultuur, welzijn & sport.

Tweets by @jong-burgerbelangen