Peter Brouwer is woordvoerder voor de volgende onderwerpen: Sport, Cultuur en Recreatie. Daarnaast is hij lid van de stadsdeelcommissie West.

Berichten


Baten ten gunste van de sport en sportverenigingen

Peter Brouwer 25.09.2021 - Geen reacties

Op de overvolle raadsagenda van komende maandag staat o.a. clustering sportparken. Er ligt een duidelijke visie waar de gemeente naar toe wil met de sportparken in onze stad. Zoals bekend staat Burgerbelangen hier ook positief in. Wij zien ook de voordelen en kansen voor clustering van sportvelden en accommodaties. Echter bij het financieringsproces van clustering lopen we als gemeente tegen
Lees meer …


Clustering sportparken

Peter Brouwer 14.09.2021 - Geen reacties

Afgelopen maandag (6 september) was de eerste Stedelijke Commissie vergadering na het zomerreces van de raad. We trapten af met het agendapunt raadsonderzoek clustering sportparken en het bijbehorende raadsvoorstel. Het onderzoek is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van vele partijen o.a. de verenigingen en Sportaal. De besturen van de verenigingen hebben een intentieverklaring ondertekend. Met
Lees meer …


Garantstelling Zwembad Het Diekman

Peter Brouwer 20.06.2021 - Geen reacties

Afgelopen maandag in de stedelijke commissie stond eindelijk het raadsvoorstel om in te stemmen met een garantstelling van 17 miljoen voor het nieuw te bouwen zwembad. Burgerbelangen is enthousiast over het voorliggend plan. Het voorziet er in dat Enschede in het voorjaar van 2024 weer de beschikking heeft over een modern en kwalitatief goed zwembad
Lees meer …


Investeer in cultuur en sport voor iedereen

Peter Brouwer 16.04.2021 - Geen reacties

Gisteren deed de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur (Kristel Baele) in een brief een oproep aan de informateur en daarmee aan het nieuwe kabinet. Om 477 miljoen per jaar extra te investeren in de culturele sector in de breedste zin van het woord. Dus investeren in kunsten, erfgoed, bibliotheken, etc. Het is een
Lees meer …


Oudere berichten

Tweets by @burgerbelangen