Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Terugkijkje op 2018

Marc Teutelink 23.12.2018

2018 was voor Burgerbelangen Enschede een belangrijk jaar. Het was het jaar waarop wij de grootste partij van Enschede werden. En dat begon in januari met een fantastische aftrap van de campagne ondersteund door een uitstekend verkiezingsprogramma. Wekenlang kon men de gele jassen (niet verwarren met de gele hesjes) in heel Enschede zien en aanspreken. Ondanks dat Burgerbelangen altijd tussen de mensen is en daarom ook veel contact heeft met alle inwoners van Enschede, blijft campagne tijd een leuke en spannende tijd en levert weer goede gesprekken op en nieuwe/andere inzichten.

21 Maart was het begin van een wervelwind. ’s Avonds schoten de peilingen door het plafond (we stonden op een gegeven moment op ruim 9 zetels) om uiteindelijk op een fantastische 7 zetels uit te komen. Veel tijd om te vieren was er niet, want als grootste partij word je geacht het voortouw te nemen bij coalitieonderhandelingen en diezelfde avond werden de voorbereidende besprekingen van de volgende morgen al gepland. De zoektocht naar een geschikte coalitie die recht deed aan de verkiezingsuitslag was met een versnipperd politiek landschap niet makkelijk. Daarnaast was het onze uitdrukkelijke wens om naast een coalitieakkoord de basis voor een raadsakkoord te leggen, een akkoord met alle partijen in de raad: het Enschede Akkoord.

Gelukkig waren Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos als informateurs bereid om ons bij te staan in deze zoektocht. De opdracht aan de informateurs was om advies aan de gemeenteraad uit te brengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s) rekening houdend met onze wens van een raadsakkoord. Na diverse gesprekken te hebben gevoerd werden D66, VVD en CU genoemd als de basis van de nieuw te vormen coalitie waarbij een 5e partij ofwel GroenLinks ofwel de PvdA zou moeten zijn. Een combinatie van links en rechts moest het worden. De voorgestelde coalitiepartijen zouden in het formatieproces aan de slag gaan met het ontwikkelen van een Coalitieakkoord (deel 2) dat naast het Enschede Akkoord (deel 1) deel uitmaakt van een Bestuursakkoord.

We gingen het proberen met GroenLinks. Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink zouden ons daarbij als formateurs bijstaan. Dat het vormen van deze coalitie niet makkelijk zou gaan, wisten alle partijen van te voren, want er zaten op thema’s een behoorlijk verschil van inzicht. Toch zagen de partijen ook veel aanknopingspunten en die waren er ook wel degelijk. Het formatieproces begon met veel gesprekken met ambtenaren en partners. Het daadwerkelijk formeren was echter moeizaam. Het gevoel was er niet en kwam niet op gang; we moesten het formatieproces afbreken en het gaan proberen met de PvdA. Dat bleek een schot in de roos. Ook daar was er verschil van inzicht, maar de onderlinge afstand was hier makkelijker te overbruggen en na een kleine maand lag er al een akkoord. 113 dagen had het geduurd, maar uiteindelijk was het gelukt. Het was een proces van geven en nemen, maar er lag een goed akkoord: we zouden weer investeren. We konden het zomerreces in.

De nieuwe fractie van Burgerbelangen bestaat uit 4 “oude” raadsleden (Ben Sanders, Barry Overink, Zehra Ceben en Marc Teutelink) en 3 nieuwe raadsleden (Lourraine Lents, Peter Brouwer en Gert Kel). Tijdens alle onderhandelingen werd er aan die kant ook hard gewerkt. Ik weet uit ervaring dat het inwerken en het opslurpen van alle indrukken en informatie voor nieuwe raadsleden een behoorlijke klus is. Gelukkig werden de nieuwe raadsleden aan alle kanten bijgestaan door de “oude” raadsleden en daarmee vormde zich al snel een goed en effectief team. Een nieuwe coalitie, een nieuwe fractie en een nieuwe wethouder (Niels van den Berg). De uitdaging is compleet.

De eerste beproeving was de gemeente begroting. Daarin moeten de eerste contouren van het coalitieakkoord zichtbaar worden. Natuurlijk kan niet alles van het coalitieakkoord ook in het eerste jaar worden gerealiseerd, en daarbij is een kleine 3 maand, inclusief zomermaanden, ook een té korte periode om alles volledig uit te werken naar een gesloten Programma Begroting. Daarnaast werden we geconfronteerd met alweer teleurstellende landelijke ontwikkelingen, die aan de financiële basis van ons coalitieakkoord knabbelden. Het coalitieakkoord had een focus op jeugd en gezin en dan moeten er soms pijnlijke keuzes worden gemaakt op andere thema’s. Het vormen van een coalitie is onderhandelen en niet alles kun je dan verwezenlijken. Desondanks kijken we tevreden terug op de aangenomen Programma Begroting.

Net als in een huwelijk, is ook het onderdeel zijn van een coalitie een kwestie van samen hard werken. Bij het vormen van een coalitie kijk je ook naar chemie: “Kom je er in de toekomst met zijn allen uit ook al staat er iets niet in het coalitieakkoord, of veranderen de omstandigheden!”. Als het antwoord “ja” is dan duik je in de uitdaging die “coalitie” heet, want anders houdt het op. Continue fijn slijpen, duidelijkheid verschaffen, onderhandelen over zaken die niet in het coalitieakkoord staan, blijven aan de orde van de dag. Ondertussen is de eerste grote uitdaging na de begroting alweer geweest: het NRD. Duurzaamheid is vanaf het begin al ons grote verschilpunt, maar ook hier zijn we uit gekomen. In plaats van vechten over windmolens gaan we voor een kwalitatieve en realistische discussie met een gezamenlijk doel. Zoals het hoort in een goed huwelijk…communiceren maakt een goede coalitie!

Aan het eind gekomen van dit drukke jaar, kunnen wij met een gerust hart zeggen dat we vertrouwen hebben in de toekomst. De fractie komt goed op gang, het college vormt een echt team en vormt het geweldige bestuur van de gemeente. Het nieuwe bestuur van Burgerbelangen Enschede is ondertussen ook begonnen en heeft verfrissende ideeën over een nog betere representatie van alle Enschedese inwoners en wil hiervoor de eerste stappen reeds in begin 2019 uitvoeren. Het was een druk, indrukwekkend, heftig en bewogen politiek jaar en we zijn allemaal een beetje moe en we zijn toe aan de feestdagen en het reces. De vooruitzichten zijn aan alle kanten goed en we hebben nu al zin in 2019. Maar eerst een rustige kerst en een veilig en rustig oud en nieuw.

Wij wensen jullie hierbij een geweldig kerstfeest en een spetterend en veilige jaarwisseling en we zien jullie allemaal terug in begin januari bij alle nieuwjaarsbijeenkomsten. Geniet er van…

– –


Wat een jaar

Bestuur 23.12.2018

Zo aan het eind van een jaar kijk je altijd terug op zo’n bijna afgelopen jaar. Wat voor een jaar was ’t nou? Spannend, hectisch, druk, fantastisch? Ja, het was van alles wat.

Wat er natuurlijk het meest uitspringt is die gigantische verkiezingsoverwinning en de euforische stemming. Onwerkelijk, ongelooflijk? Ja en nee. Het zat er in en het kwam er uit, dik verdiend!

Door iedereen op welke manier dan ook betrokken bij de partij is er keihard gewerkt. Een intensieve en goede campagne met als resultaat 7 zetels. De grootste partij in Enschede zijn we geworden. En zullen wij blijven.

Deze 7 zetels betekende ook dat er veranderingen binnen het bestuur zouden gaan plaatsvinden. Gert Kel en Peter Brouwer traden af om in de raad plaats te nemen. Met de nieuwe bestuursleden Danny van Wakeren, Lizethe Keijzer, Jeroen Sluik en voorzitter Roy Bruinsma is de continuïteit gewaarborgd. Zeker omdat we met John Vluttert en Barbara Doosje de nodige ervaring behouden. Er is nog ruimte voor nog een bestuurslid. Over de precieze invulling van deze vacante positie zal het bestuur binnenkort beslissingen nemen.

Waar willen wij naar toe met de partij? In de tekst van Roy Bruinsma bij zijn installatie als voorzitter sprak hij uit: “Op naar 10 in 2022!“. Daaruit spreekt ambitie en vertrouwen in de partij.

Wanneer wij met onze gehele partij met de poten in de samenleving blijven staan is 10 mogelijk. Het bestuur zal dan ook de komende jaren daarop gaan inzetten en de meest actieve leden van BBE met die poten in de samenleving houden. Burgerbelangen Enschede weet wat er leeft in de samenleving omdat wij de mensen kennen en spreken. Daarom kunnen wij het gewoon samen doen.

Het bestuur wenst een ieder hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.


Sinterklaas bestaat niet

Marc Teutelink 05.11.2018

Afgelopen week is o.a. via dagblad Tubantia bekend geworden dat de gemeente Enschede een bedrag van €13.3 miljoen via het VNG ontvangt als compensatie voor de fors gestegen zorgkosten van de afgelopen jaren die de gemeente Enschede noodgedwongen in eerste instantie voor haar rekening heeft genomen. Het rijk heeft namelijk drie gebieden van het sociale domein overgeheveld naar de lokale besturen: de gemeentes kregen ineens de volledige verantwoordelijkheid voor de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Tegelijkertijd heeft het rijk besloten om niet alle gelden die daarvoor noodzakelijk zijn aan de gemeentes te geven, maar ons te korten met 15%. Wij moeten dus dezelfde taken doen voor 15% minder geld dan dat het rijk er aan kwijt was. Dat heeft geleid tot vele miljoenen tekort die uit eigen middelen zijn bijgepast.

We begonnen dus met een achterstand en dat hebben we ook gemerkt: er moesten vele miljoenen op toegelegd worden de afgelopen jaren. Voor deze tekorten krijgen we dus nu een compensatie van €13.3 miljoen. BBE is zeer blij met dit nieuws en het is veel meer dan we gehoopt hadden. De enorme inspanningen, die vanuit het college zijn verricht, hebben ook daadwerkelijk wat opgeleverd en daarvoor willen we dan ook de complimenten geven. Top gedaan…maar het is geen winst, maar een doekje voor het bloeden.

Kortom fantastisch nieuws, maar tegelijkertijd moeten we ook al de verwachtingen temperen. Het is een eenmalig bedrag wat bedoeld is om de tekorten van 2016 en 2017 op te vangen. Het grootste gedeelte gaat dan ook op aan het verkleinen van het tekort in het sociaal domein (WMO – Jeugdzorg – Participatie) in het lopende begrotingsjaar. Dan zijn er ook nog diverse andere tekorten in dit lopende begrotingsjaar die met de rest gedeeltelijk zullen worden opgevangen.

Ook dit jaar zijn er bezuinigingen geweest en hebben we een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord uitgesteld. Blijft er wat over van die €13.3 miljoen -nadat we de tekorten hebben aangevuld-, dan gaan we eerst kijken of de uitgestelde maatregelen naar voren gehaald kunnen worden en natuurlijk willen we ook kijken naar het eventuele verzachten van bepaalde maatregelen.

Maar de boodschap blijft: Een beetje verlichting, maar niet rijk geworden en daarom blijven we realistisch en helaas, maar sinterklaas bestaat niet.

 – –


Het XL Businesspark

Barry Overink 05.11.2018

 Het gezamenlijke XL Businesspark (RBT) in Almelo is ook in deze nieuwsbrief al regelmatig voorbijgekomen en afgelopen week stond het ook tot tweemaal toe weer uitgebreid in de krant.

De gemeente Enschede is mede aandeelhouder van het Regionaal Bedrijven Terrein “XL Businesspark” samen met Almelo, Borne, Hengelo en de provincie Overijssel. Dit terrein hebben wij ingericht om grote bedrijven die meer dan 2 hectare grond nodig hebben te huisvesten op deze locatie. Deze afspraken zijn overigens op regionaal niveau gemaakt.

De afgelopen weken hebben wij ons verbaasd over de actuele ontwikkelingen. Eerst werd Kees Smit Tuinmeubelen genoemd om zich op deze locatie te gaan vestigen, zowel logistiek -kantoren en magazijnen- als ook een grote showroom. En dát laatste was nu juist niet de bedoeling. In de geldende afspraken uit het verleden, hebben we juist vastgesteld om geen detailhandel te willen toestaan op dit regionale bedrijfsterrein.

In die zelfde week kwam ook het bericht binnen dat ook Rottink zich wil vestigen op het XL park en interesse heeft voor een kavel van 1 hectare. Ook dit druist in tegen alle afspraken die er in regionaal verband zijn gemaakt.

De vraag die bij ons BBE en D66 dan ook leeft is; “Hoeveel waarde moeten we nog hechten aan afspraken die we met omliggende gemeenten en de provincie maken, nu voor de tweede keer in twee weken deze afspraken door XL Businesspark geschonden lijken te worden?”

Vanzelfsprekend hebben BBE en D66 Enschede hier direct actief vragen over gesteld en wij zullen hier ook in de toekomst boven op blijven zitten.

– –


Voedselbos

Barry Overink 05.11.2018

Duurzaamheid lijkt de laatste tijd enkel te gaan over windmolens en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ook BBE vindt dit een belangrijk thema. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de stad mooi en aantrekkelijk blijft. Dat is dan ook één van de redenen dat wij in het “Bestuursakkoord” hebben opgenomen dat we de komende jaren willen gaan investeren in een “Stad in het groen”.

Tijdens de komende programmabegroting op 12 november a.s. gaan wij als BBE dan ook een motie indienen waarin we het College zullen vragen om onderzoek te doen naar het aanleggen van een zogenaamd voedselbos.

Een voedselbos is een vorm van driedimensionale landbouw: kruiden op de grond, struiken met bessen, en daarboven vruchten en de noten. Het bos is voor een ieder toegankelijk en draagt daar mee dus bij aan een duurzame leefomgeving in Enschede.

In Brabant is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een voedselbos en is daar een groot succes gebleken, met als gevolg dat er een tweede bos van ruim 8 hectare wordt aangelegd. Het mooie hiervan is dat de provincie aldaar een flink bedrag uittrekt om dit nieuwe voedselbos te realiseren. Als BBE zullen wij ons college dan ook vragen om te kijken naar de subsidie mogelijkheden bij de provincie en zouden we ook graag willen dat er wordt gekeken naar het bos duurzaam aan te laten leggen door de DCW zo dat het ook bijdraagt aan de duurzame werkgelegenheid.

 


Stadsdeelcommissie Zuid

Gert Kel 05.11.2018

Afgelopen dinsdag waren we als Stadsdeelcommissie te gast bij het Bonhoeffer College aan de Geesinkweg. Met betrekking tot deze druk bezochte vergadering even in vogelvlucht een verslag van een paar in het oog springende agendapunten.

De Magneet 

De commissie is bijgepraat over de stand van zaken en de communicatie met huurders en wijkraad. De Magneet heeft in eerste instantie twee brieven van de gemeente gekregen waarin de huur per 2019 zou worden opgezegd. Dit was voorbarig en had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Wethouder Kampman heeft hier positieve gesprekken over gevoerd met de gebruikers van wijkcentrum de Magneet en de aangekondigde huuropzegging is teruggedraaid. Burgerbelangen Enschede -die ook gesprekken met de wijkraad heeft gevoerd-,  zal het vervolgproces goed blijven volgen.

Doorontwikkeling Kinderboerderij De Wesseler 

Het Zone.College (v.m. AOC+ Groene Welle) maakt dankbaar gebruik van kinderboerderij de Wesseler. Het Zone. College is de derde partner. “De huidige samenwerking met de kinderboerderij is vooral gericht op stages voor leerlingen. Dit wil het Zone.College in de toekomst graag gaan uitbouwen naar een situatie waarin de kinderboerderij een verlengstuk is van de school. De kinderboerderij is een mooie locatie waar heel goed praktijk onderwijs kan worden aangeboden en waar de leerlingen tevens met andere doelgroepen in aanraking komen. BBE wordt er vrolijk van dat deze initiatieven een “win-winsituatie” zijn.

Presentatie winkelcentrum Zuid

Fase 3 is nu aan de gang. BBE heeft -mede door een aantal mails- naar voren gebracht dat de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Zuid veel te wensen overlaat. Gezien de vele reacties uit de zaal, die ook met voorbeelden zijn gekomen, was deze inbreng zeker geen overbodige luxe.  De verkeersveiligheid is op de aandachtspuntenlijst gezet. “Wordt vervolgd”.

Stadsdeelagenda – vervolgproces 

Waar gaan we de komende 4 jaar in de Stadsdelen werk van maken en welke inzet van mensen en middelen hebben we daarbij nodig? De Thema’s zijn veiligheid, wonen en leven (afval), jeugd, duurzaamheid, voorzieningen, werk en meedoen. Dit moeten we samen realiseren met en door bewoners, partners en gemeentelijke afdelingen. Alles in een begrijpelijke taal die door iedereen wordt verstaan. De hamvraag is: hoe gaan we dat doen? Dat weten we nu nog niet precies! In ieder geval wel samen met wijkraden en partners. Maar we willen ook vernieuwen, innoveren en ontdekken en door eventueel gericht te experimenteren met nieuwe vormen van “samen doen” dus bewonersparticipatie, dichtbij u in de wijken en buurten. Mocht u tips hebben om zoveel mogelijk wijkbewoners en doelgroepen bij elkaar te krijgen, dan horen we dit heel graag.

–  –

 

 


Oudere berichten Nieuwere berichten