Laatste nieuws

Clustering sportparken Peter Brouwer

Afgelopen maandag (6 september) was de eerste Stedelijke Commissie vergadering na het zomerreces van de raad. We trapten af met het agendapunt raadsonderzoek clustering sportparken en het bijbehorende raadsvoorstel. H...

Lees meer ...

14.09.2021


Energievisie: principes zijn duur Barry Overink

In de laatste raadsvergadering voor het reces stond de lang verwachte energievisie op de agenda. Hoeveel zon willen we op daken? Hoeveel zonneparken en waar komen deze in het buitengebied? Waar en hoeveel wi...

Lees meer ...

13.07.2021


Visie landelijk gebied Barry Overink

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Enschede een toekomstvisie voor het grote buitengebied heeft. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten én over activiteiten die het landelijk gebi...

Lees meer ...

13.07.2021


Zomernota 2021 Marc Teutelink

Afgelopen maandag heeft de raadsvergadering plaatsgevonden, waarin we als raad de zogenaamde zomernota hebben vastgesteld. De zomernota kan worden gezien als een opmaat richting de begroting voor de komende vier jaren...

Lees meer ...

11.07.2021