Laatste nieuws

GOGBOT: Onder de noemer kunst mag alles! Marc Teutelink

Deze week vindt het kunst festival GOGBOT plaats in de gemeente Enschede. Kunst is een breed interpreteerbaar, en daarmee zeer moeilijk, begrip. Burgerbelangen Enschede is zich zeer bewust dat de aantrekkelijkheid van...

Lees meer ...

10.09.2018


Einde Reces Marc Teutelink

Het zomerreces ligt ondertussen achter ons en inmiddels zijn de eerste vergaderingen alweer geweest. Vijdagmorgen is de nieuwe fractie van Burgerbelangen Enschede het nieuwe politieke seizoen begonnen en heeft de eers...

Lees meer ...

09.09.2018


Turkije financiert weekendscholen in Nederland; Gert Kel

Uit de media vernamen wij dat Turkije van plan is weekendscholen op te zetten in vijftien landen waaronder Nederland. Burgerbelangen Enschede (BBE) maakt zich heel nadrukkelijk zorgen over de manier en de wijze waarop...

Lees meer ...

11.08.2018


Het Coalitie Akkoord; Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Niels van den Berg

Afgelopen maandag is het ondertekende akkoord overhandigd aan de vice voorzitter van de gemeenteraad. De titel van het document is opgebouwd uit de kernwoorden trots, lef, bouwen, kansrijk. Woorden die gestalte krijge...

Lees meer ...

03.07.2018