Laatste nieuws

Introductiebijeenkomst stadsdeel Zuid Gert Kel

Afgelopen dinsdag 12 juni hebben raadsleden kennis kunnen maken met stadsdeel Zuid. Het stadsdeelmanagement heeft in samenwerking met de griffie een programma opgesteld, om een eerste inkijk te geven in het wel en het...

Lees meer ...

19.06.2018


3 maanden onderweg Peter Brouwer

We zijn nu met de nieuwe raad bijna 3 maand onderweg en zijn we als (nieuwe) raadsleden al flink ‘’bezig gehouden’’. Er is een uitgebreid introductieprogramma opgezet om je als nieuw raadslid wegwijs te maken in de di...

Lees meer ...

19.06.2018


De fractie Burgerbelangen Enschede en haar voorzitters; Ben Sanders

Ondanks het feit dat de coalitie-onderhandelingen nog niet helemaal klaar zijn, heeft de gemeenteraad al wel uit haar midden de plv. Voorzitter van de Gemeenteraad, de plv. voorzitter van het Presidium, de voorzitter ...

Lees meer ...

19.06.2018


bericht van uw voorzitter Gert Kel

Na 5 jaar in het bestuur van Burgerbelangen Enschede te hebben gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter ben ik trots om te melden dat ik mij bij de ALV in juni gedwongen terug moet trekken. We zijn alweer twee maanden o...

Lees meer ...

18.06.2018