• ‘Al meer dan 20 jaar dé lokale partij van Enschede’

  Stadhuis Enschede

  Burgerbelangen is dé lokale partij van Enschede. Wij zijn al 20 jaar in de gemeente Enschede actief. Het is onze missie om de burger te betrekken bij gemeentelijke besluitvormingen. Samen willen wij werken aan een welvarende stad waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen zorgen voor elkaar. Burgerparticipatie begint met de belangen van onze burgers voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven.

 • ‘We moeten de schouders eronder blijven zetten’

  Hans van Agteren

  In de afgelopen twintig jaar hebben wij op positief kritische wijze politiek bedreven met ‘Gewoon samen doen’ als leidraad. Gewoon, met de beide benen op de grond. En samen doen, niet passief wachten maar actief oplossen. Met een heldere, nuchtere en praktische kijk op de ontwikkelingen in onze stad. Voor de komende jaren hebben wij er dan ook heel bewust voor gekozen om op dezelfde voet voort te gaan.

 • ‘We moeten in jeugd en jongeren blíjven investeren’

  Niels van den Berg

  Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt willen we dat leerlingen van basisscholen en brugklassen worden gestimuleerd na te denken over een technische opleiding. Dat vergroot hun kans op een passende baan. De brede talentontwikkeling draagt bij aan kortere lijnen tussen o.a. onderwijs en kinderopvang. Het fysiek samenvoegen van dergelijke instanties zorgt daarnaast ook voor een efficiencyslag: ‘alles onder één dak’.

 • ‘Voor ouderen en gehandicapten móeten we goed blijven zorgen’

  Ben Sanders

  Eén van onze doelen is de zorg voor ouderen, gehandicapten en andere mensen die het écht nodig hebben zo optimaal mogelijk in te zetten. Als men een beroep doet op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), moet er - daar waar het kan - maatwerk worden geleverd. We willen dat iedereen, dus ook ‘zwakkere groepen’, aan onze participatiemaatschappij kan deelnemen.

 • ‘Laat lokale bedrijven gemeentelijke opdrachten uitvoeren’

  Barry Overink

  Wij zijn van mening dat lokale bedrijven bij aanbestedingen van gemeentelijke projecten voorrang moeten krijgen. Zo blijven de banen in Enschede en dat is weer essentieel voor een gezonde economie. In vergelijking met andere grote steden is de werkloosheid in Enschede onevenredig hoog. We willen dit bestrijden door meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te realiseren.

 • ‘Betrek burgers al in het beginstadium bij gemeentelijke plannen’

  Zehra Ceben

  Burgerinitiatieven en actieve burgerparticipatie juichen we zeer toe. We pleiten voor de aanstelling van een ‘ideeënmakelaar’ per stadsdeel. Deze bemiddelaar denkt met burgers mee, verbindt hen met initiatiefnemers uit andere stadsdelen en brengt ideeën van burgers, gemeente en betrokken organisaties bij elkaar. Dorps- en wijkraden moeten al in het beginstadium worden betrokken bij alle voornemens tot besluiten, plannen en ontwikkelingen in hun dorp of wijk.

 • ‘Goede bereikbaarheid is cruciaal voor leefbaarheid en economie’

  Marc Teutelink

  De infrastructuur in én rondom de stad heeft onze bijzondere aandacht. We streven naar een nog betere bereikbaarheid van binnenstad, bedrijventerreinen en toekomstige luchthaven. Optimalisatie van verkeersstromen mag uiteraard niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Om dat te kunnen realiseren willen we een aantal verkeersknelpunten hoge prioriteit geven, zoals de noordelijke ontsluiting van Kennispark Twente.

Laatste nieuws

Wijkbudgetten Marc Teutelink

Een wijkbudget is geld dat de gemeente Enschede beschikbaar stelt voor initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun leefomgeving (wijk – straten, pleinen etc) positief beïnvloeden. Per wijk is er daarvo...

Lees meer ...

16.12.2016


Voorbereidingsbesluit “Onzelfstandige bewoning” Marc Teutelink

Als voorinformatie wat is “Onzelfstandige bewoning”: Een “zelfstandige woning” is een woning met een eigen toegang, een eigen keuken en toilet. Heeft u geen eigen toegang of deelt u keuken of toilet met de bewoners va...

Lees meer ...

16.12.2016


December en de laatste nieuwsbrief Ben Sanders

December en de laatste nieuwsbrief, dat betekend dat we weer aan het einde van een bewogen jaar komen en de Kerstdagen en jaarwisseling weer in zicht zijn. We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van het...

Lees meer ...

16.12.2016


Terugblik politiek jaar 2016 Niels van den Berg

Terugkijkend op 2016 wil ik als fractievoorzitter een ieder bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij onze partij. In eerste instantie mijn collega’s in de fractie. Ik ben daar enorm trots op. Ieder fractieli...

Lees meer ...

16.12.2016


Agenda

<< Jan 2017 >>
MaDiWoDoVrZaZo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Vergaderingen deze maand:

22
Jan
Nieuwjaarsreceptie 2017

22.01.2017 16:00-18:00

26
Jan
Bestuursvergadering

26.01.2017 19:00-20:00

26
Jan
CCC-vergadering

26.01.2017 20:00-22:00