Bedrijventerreinen in Enschede

Albert Veldt 12.01.2011

Afgelopen maandag is in de stedelijke commissie een rapport ingebracht dat mede is opgemaakt door onze gemeente om inzicht te krijgen in de behoefte van bedrijfsterreinen in Enschede. Het rapport is afgestemd met de Twentse gemeenten en we vinden daarin dan ook alle bedrijfsterreinen die mogelijk op dit moment te gebruiken zijn.

De gemeenten geven in drie scenario’s aan wat de mogelijkheden zijn voor de komende tien jaar. Het eerste scenario is consolidatie, waarbij men aangeeft dat op de totaal beschikbare gronden er zelfs een overschot is!! Uit de rapportage blijkt echter ook dat sommige gemeenten, zoals Almelo, Oldenzaal en Borne op dit moment al veel gronden ‘over’ hebben. Enschede zou net voldoende hebben op basis van die berekening. Het tweede scenario gaat uit van uitgifte op basis van het verleden, dit levert volgens het onderzoeksbureau naar de toekomst toe een forse overschatting van de vraag op, dus nóg meer gronden die onverkocht blijven!! Onze gemeente laat echter kiezen voor de derde optie, daarbij wordt uitgegaan van economische groei en groei van werkgelegenheid. Dat betekent dus dat we door moeten blijven gaan met aankopen en klaar maken (inrichten) van bedrijfsterreinen. Burgerbelangen vindt dat zeer onverstandig!

In de rapportage geeft Enschede aan dat de Usseleres op uitgifte gepland staat in het jaar 2012. Burgerbelangen heeft steeds aangegeven dat er geen noodzaak is om de Usseleres nu te bebouwen en in ambtelijke stukken van vorig jaar staat dat men dacht de Es pas in 2015 nodig te hebben. In onze coalitieafspraken hebben wij dit ook steeds aangegeven. Niet bebouwen zolang andere terreinen niet volledig benut zijn. In de samenwerking met de andere gemeenten is het logisch dat er dan ook daar wordt gekeken naar efficiënte invulling.

Overigens denken wij dat de MER commissie ook zo zal denken. Bovendien geeft de rapportage duidelijk aan dat er nog veel winst valt te behalen bij invullen van de leegstand op de industrieterreinen die momenteel omgerekend ongeveer 50 hectare bedraagt.
Laat onze gemeente kiezen voor het voorzichtige scenario volgens de eerst geboden optie. Dan hebben we de Usseleres ook niet nodig want met de huidige uitgifte van 2,5 ha per jaar kunnen we dan zelfs nog twintig jaar toe. Met die keuze zijn wij tevreden en met ons veel burgers van Enschede.