Nieuwjaarsreceptie Burgerbelangen

Albert Veldt 13.01.2011

Burgerbelangen heeft voor het eerst in haar bestaan een redelijk druk bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden.

In zijn nieuwjaarstoespraak bedankte voorzitter Rob Freriks de leden voor hun inzet van het afgelopen jaar en gaf aan blij te zijn met de gemaakte start met wijkvertegenwoordigers c.q. fractieondersteuners. Hierdoor kan het contact met de burgers worden geintensiveerd.
Tevens benadrukte hij de goede communicatie tussen bestuur, fractie en wethouder. Zo is er bij iedere bestuursvergadering de fractie vertegenwoordigd en omgekeerd is het bestuur regelmatig vertegenwoordigd bij de fractiebesprekingen waar ook de wethouder regelmatig even zijn gezicht laat zien. Ook buiten deze formele momenten is er regelmatig contact. Hij sprak de hoop uit dat dit de komende jaren zo mag blijven.
Vervolgens werd er door de fractievoorzitter kort iets gezegd over het functioneren van de fractie in algemene zin, maar werd ook even bij de actualiteit stilgestaan m.b.t bedrijventerreinen en het verschil van inzicht tussen de coalitiepartijen in deze. Na het officiële gedeelte werd er nog gezellig nagebabbeld en daarbij passeerden ook nog heel wat politieke onderwerpen de revue. Dat het gezellig was en interessant bleek wel uit het feit dat de geplande eindtijd van 21.00 uur ruimschoots werd overschreden.
Al met al een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.