70+ gratis in de bus.

André Le Loux 23.02.2011

In de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat personen vanaf 70 jaar gratis gebruik kunnen maken van de bus in de daluren. We constateren echter dat dit nog niet gerealiseerd is. Inmiddels hebben we ook vernomen dat in Hengelo ook gedacht wordt om personen vanaf 65+ de gelegenheid te geven gratis gebruik te maken van de bus. Misschien is het te overwegen in deze gezamenlijk op te trekken daar de onderhandelingen met Connexxion toch via de Regio Twente verlopen. In ieder geval pleiten wij er voor dit nu snel tot uitvoering te brengen. Deze onderhandelingen hadden ons inziens al afgerond kunnen en moeten zijn.