Kinderboerderij in het Volkspark!

Albert Veldt 26.02.2011

Als raadslid van het stadsdeel Enschede Centrum werd ik door een moeder aangesproken die in de nieuwe wijk ‘De Groene Bogen’ woont. Zij wilde van mij weten hoeveel invloed een individueel raadslid heeft, dit met name omdat zij een wens had om een kinderboerderij in het Volkspark te initiëren.

Haar beweegredenen waren dat het Volkspark, dat weliswaar beschikt over een verblijf van diverse kleine dieren waaronder kanaries, parkieten, dwerggeitjes, konijnen, wat kippen en eenden, er verder weinig aantrekkelijks was voor haar kinderen. Zij had al meerdere bezoeken gebracht aan andere kinderboerderijen in Enschede, zoals de Wesseler en Noord. Wat haar opviel was dat hier ook grotere dieren waren en de uitrusting omvangrijker was, dus interessanter voor kinderen. Verder dat er ook vaak een educatief centrum was of dat er een andere manier gebruikt werd om kinderen met de natuur te vertrouwen. Zij benadrukte dat het Volkspark toch voor het volk was, waarom dan geen kinderboerderij voor kinderen in het Centrum?? Juist Centrum kinderen (en hun ouders) en ouderen (grootouders) hebben daar behoefte aan.

Ik heb haar verteld dat kinderboerderijen over het algemeen gesubsidieerd worden en dus voor de gemeente niet interessant zijn. Al pratende overtuigde ze mij echter wel dat ze een punt had. Onze jeugd heeft immers de toekomst, toch? Dat is dan ook de reden dat ik haar idee ga meenemen naar mijn fractie om te kijken of wij het aandurven in deze moeilijke tijden een kinderboerderij in het Volkspark te realiseren en daarvoor eventueel gelden voor vrij te maken. Ik zal daarvoor in de eerste plaats ook contact op moeten nemen met de stichting ‘Het Volkspark Enschede’ om te overleggen of de activiteit niet botst met hun idealen. Laten we niet vergeten dat textielfabrikant Van Heek rond het jaar 1925 het Park aan de bevolking heeft geschonken.

Een kinderboerderij in het Volkspark is zo’n slecht idee nog niet!