Euregio Bedrijventerrein

Ben Sanders 10.03.2011

 Als je als eens door de straten van het Euregio Bedrijvenpark rijdt, dan valt het op dat er naast veel leegstaande panden en nog onbebouwde kavels er m.n. ook weinig onderhoud wordt gepleegd aan de “bermen” groenstroken. Wat het meest opvalt -mits er al geen vrachtwagens geparkeerd staan- is dat de meeste groenstroken zijn veranderd in modderige stroken zand met kuilen en kapot gereden zijn door (vracht)auto’s. Hoe kan het zijn dat er op een dergelijk ruim bedrijvenpark nauwelijks of geen parkeerhavens gesitueerd zijn buiten de hekken van de bedrijven en er geen goede ruimte is gecreëerd voor lang parkeren van vrachtautocombinaties met daarbij enige sanitaire voorziening? Er zijn immers geregeld buitenlandse vervoerders die bijvoorbeeld het weekend overblijven en dan hun “huisvesting” hebben in hun vrachtauto.

Het zou een goede zaak zijn om bijvoorbeeld aan de Lenteweg ter hoogte van de ingang naar het station op één van de daar aanwezige grasvelden een soort van “autohof” te maken met parkeergelegenheid en een sanitaire voorziening waarmee je alles op één plaats concentreert. De groenstroken die nu als parkeerhavens worden gebruikt (kijk met name eens naar de Lenteweg) in overleg met de eigenaren verharden en deze in te richten als parkeerplaats voor kort parkeren t.b.v. de ondernemers. Het is niet alleen functioneel, maar het oog wil ook wat!