Mooie fontein op de kop van de Boulevard.

Albert Veldt 10.03.2011

Op de laatste vergadering van het Centrum kwam de directeur van Punta Pasta aan het woord over de rommelige entree naar het van Heekplein via de Oldenzaalse straat en van Mooienhof. Die entree wordt helemaal verziekt door de fietsnietjes die daar staan. Het aanbod aan fietsen van de noordelijke kant is zo intensief dat over het algemeen alle fietsnieten bezet zijn en veel eigenaren hun fietsen daarom maar tegen de winkelgevels plaatsen. De stroom winkelende mensen en met name toeristen die vanuit de Klanderij komen buigen om die reden af naar rechts richting van Heek markt. Eigenlijk ontbreekt hier een ondergrondse fietsstalling naar onze mening.

Het idee van de ondernemer was om de fietsnieten te verplaatsen naar links en/of rechts op de Oldenzaalse straat en op de vrijkomende plek van de fietsnieten een soort van parkje in te richten op met daarin de Madonna (u allen bekend) die de winkeliers graag wilden adopteren. Met een inrichting op die wijze zou er een betere uitstraling ontstaan en daardoor ook de verblijfsduur voor bezoekers toenemen, hetgeen de omzet van de winkeliers weer ten goede zal komen.

Als raadslid van Burgerbelangen heb ik aangegeven het idee te omarmen, sterker nog, naar mijn idee en ik denk bij veel burgers van Enschede bestaat er beslist behoefte om op dat punt bijvoorbeeld een mooie fontein te maken. Water dat combineert met de waterpartij op de zuidkant van het van Heekplein. Komend vanuit Duitsland, de grens, zie je dan op de kop van de Boulevard een soort van “landmark” in de vorm van een mooie fontein van drie á vier meter die aangeeft “hier gebeurd het”.

Wethouder van Hees was het er in ieder geval mee eens dat er iets aan de situatie aldaar moet wijzigen en komt met een voorstel. Burgerbelangen is blij dat er geluisterd wordt naar ondernemers in deze voor hen barre tijden en wacht de voorstellen af.