Speerpunt BBE

Niels van den Berg 25.03.2011

Een absoluut speerpunt van de fractie Burgerbelangen Enschede is verkeer en in bredere zin het mobiliteitsplan. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we in dat opzicht twee speerpunten uit kunnen onderhandelen. Op de achterzijde van de flyer die gebruikt is tijdens de campagne activiteiten, zijn deze speerpunten terug te vinden. Maar in feite is het op dat moment niets meer dan een uitgelicht stuk tekst
uit je verkiezingsprogramma. Dit wordt anders wanneer de tekst op de flyer terug te vinden is in het uiteindelijke, door alle partijen ondertekende, coalitieakkoord. En laat dat nu net het geval zijn met deze twee punten.
Hieronder in het cursief de letterlijk gekopieerde teksten vanuit het akkoord.

Goede bereikbaarheid en doorstroming
Bereikbaarheid blijft in deze collegeperiode van groot belang. Wij willen de volgende
verkeersknelpunten een hogere prioriteit geven binnen het mobiliteitsbeleid:

  • aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg
  • doorstroming bij de rotonde Oostweg;
  • doorstroming bus op Haaksbergerstraat bij MST;
  • verkeersregelinstallatie kruising Oldenzaalsestraat-Molenstraat.

Geweldig toch?! Fietspad Zuid Esmarkerrondweg en doorstroming bij de rotonde Oostweg staan hoog op de prioriteiten lijst. Kortom dubbel zo belangrijk. Want een prioriteit is niets meer dan vaststellen wat het belangrijkste is van de dingen die je wilt doen. En dan staat het ook nog eens hoog op deze vastgestelde lijst. Bulls-eye zou ik zo zeggen, maar nu ineens bereiken mij de geruchten dat er vanuit het werkveld
gesteld zou worden dat het heel goed kan dat prioriteiten elders gesteld worden. Andere keuzes, zo zou ik het willen noemen. Ik noem dat betreurenswaardig, want de meerderheid van de kiezers heeft middels hun politieke voorkeur te kennen gegeven dat er daar iets moet gebeuren.

                         – –
Vanuit de verschillende werkgroepen en de onlangs gehouden proef op de rotonde Oostweg is al gebleken dat deze de verkeersintensiteit niet kan verwerken. Dus moet er daar iets gebeuren. Een andere mogelijkheid is dat er bijvoorbeeld een rotonde wordt aangelegd op de oversteek Schukkinkweg / Oostweg. Ook een situatie waarvoor ik al eerder serieuze aandacht heb gevraagd. Maar nee we wachten en werken. Werken in werkgroepen, en zo doet de bureaucratie zijn werk. Het duurt maar en het duurt maar en zo was het afgelopen maandag avond voor de zoveelste keer raak.

Zie bericht hieronder..

Aanrijding met letsel

Enschede, 22-03-2011 • Een 55-jarige man uit Nijverdal is maandag 21 maart rond 18.35 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Oostweg.
De man reed in een auto op de Oostweg in de richting van Glanerbrug. Een 20-jarige automobilist uit Enschede wilde vanaf de Schukkinkweg de Oostweg oversteken richting de Haverkampweg en zag de Nijverdaller over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De man uit Nijverdal is met onbekend letsel met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het kan niet anders of het gaat hier vroeg of laat eens goed mis. En dus wil ik een ieder middels deze bijdrage in de nieuwsbrief nog maar eens de suggestie doen om het probleem te verhelpen. Een nieuw aan te leggen rotonde op de plek van de oversteek Schukkinkweg / Oostweg, dient drie doelen namelijk;

a. Een tweede (tijdelijke) ontsluitingsroute voor de wijken Eilermarke en Beekveld / Oikos.
b. Het verhelpen van de levensgevaarlijke situatie zoals deze nu is op deze veredelde kruising.
c. Het ontlasten van de verkeersintensiteit op de rotonde Oostweg.

Laat het coalitieakkoord en de term prioriteit tot zijn recht komen en we zijn van een hoop ellende af. Ik ben benieuwd en wacht ondertussen af als een roepende in de woestijn.