Preventief fouilleren

André Le Loux 21.04.2011

Het rijk wil middels wetgeving gemeenten de mogelijk bieden om bij evenementen en andere bijeenkomsten personen preventief te fouilleren.

Wij vinden dit een goede zaak, omdat het gaat gelden voor situaties waar zulks gewenst is om ongeregeldheden te voorkomen.

Burgerbelangen heeft  hier al jaren voor gepleit en gelukkig  wordt onze wens nu via wetgeving geregeld.