Meerderheid Raad Enschede voor 24 uurs-economie.

Albert Veldt 19.05.2011

Afgelopen dinsdag 17 mei heeft de meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken voor verruiming van de winkelopenstelling op zondag. Ruim vier jaar geleden is er begonnen met een avondwinkelregime, waarbij supermarkten (eerste levensbehoeften) na 18.00 uur tot 20.00 uur open mochten blijven. Daarna is er besloten dat enkele supermarkten in datzelfde kader elke zondag open mochten van 16.00 uur tot 20.00 uur. De kleine middenstanders waren hier fel tegen i.v.m. concurrentievervalsing en terecht. Eind 2010 is er een poging gedaan om de concurrentievervalsing tegen te gaan door méér supermarkten de kans geven elke zondag open te gaan. Dit zou een proef betreffen die gebruik maakte van een omstreden vorm van toeristisch beleid en midden 2011 zou er worden geïnventariseerd.

Inmiddels is in enkele steden dit toeristisch regime aan de orde gesteld in rechtszaken aangespannen door de kleine middenstanders en sommige zijn in het gelijk gesteld. Wij vinden het dan ook vreemd dat onze gemeente voor deze methode kiest om de winkelsluitingswet te omzeilen.

Door middel van een koopstromenonderzoek is gekeken naar het gedrag van het winkelend publiek en tevens naar de gevolgen voor de kleine middenstanders, die de fysieke mogelijkheid niet hebben om op zondag open te gaan. Uit dat onderzoek blijken veel tegenstrijdige gegevens naar voren te komen. De mening van de consument is verdeeld, de supermarkten zijn voor en de kleine middenstand is tegen.

Burgerbelangen Enschede staat pal voor onze middenstandstanders. Luisteren naar de burgers is iets wat nota bene in ons coalitieakkoord staat, tevens hebben diverse instanties aangegeven dat ze tegen verdere openstelling zijn ter bescherming van de kleinere detaillist. Dat zijn vaak  de zogenaamde Papa en Mama bedrijfjes, vaak de specialisten op gebied van kaas, noten, slijterij, slagerij of poelier maar ook de pizzeria, die wij zo graag in Enschede zien om de stad zijn fleur te geven. Jammer om die ten onder te zien gaan ter faveure van de supermarkten.

In Twente Hengelo de adviezen van het MKB, KvK en hun Stadshartwinkeliers wél  opgevolgd om de zondag buiten de reguliere openingen niet verder uit te breiden. In Enschede zijn deze zelfde instanties tegen de openstelling, waarbij wij ook de Marktbond niet moeten vergeten die hun omzet door de reguliere zondagomzet al heeft zien dalen en met de verruiming nóg minder bezoekers verwacht op de ons eens zo grote regionaal bekend staande zaterdagmarkt. De meerderheid van de raad heeft daar lak aan blijkt.

Helaas heeft het dus niet zo mogen zijn, ondanks onze steun aan twee moties tegen de zondag openstelling of beperkte zondag openstelling, die het niet hebben gehaald. Over drie jaar zullen we zien wel wie er gelijk heeft gehad.