Herijking beleid kunstgrasvelden Enschede

Niels van den Berg 30.05.2011

Aankomende maandag zullen we in de stedelijke commissie verder gaan discussiëren over het beleid m.b.t. kunstgras in Enschede. Het CDA zal met een motie komen waarin ze incidenteel af kunnen wijken van het huidige beleid. Burgerbelangen kan zich voor een groot deel vinden in deze motie. Het enige punt waar wij op dit moment echt anders tegenaan kijken, is het feit dat wij structurele posten op zouden willen nemen, totdat elke vereniging in Enschede beschikt over een kunstgrasveld. Nieuwe criteria in een vernieuwd tijdperk moeten er volgens ons gesteld worden.

Zo nemen de kunstgrasvelden een belangrijke positie in binnen de zogeheten BOS driehoek (buurt-onderwijs-sport) Deze drie factoren zouden aan de wieg moeten staan van de politieke discussie. Ook het gelijkheidsbeginsel is voor burgerbelangen een reden om andere criteria op te gaan stellen. Zo wordt binnen de huidige criteria gehanteerd dat bijvoorbeeld bij zichtbare (explosieve) ledengroei, een kunstgrasveld in beeld komt. Maar juist de verenigingen die al in bezit zijn van een kunstgrasveld trekken leden weg bij andere verenigingen. De jeugd wordt verwend en kiest ervoor om te acteren op kunstgras, ook als daarvoor een andere vereniging nodig is. Op het sportieve vlak kunnen we zelfs spreken van een vorm van competitie vervalsing. Immers vallen er de winterdag regelmatig trainingen uit bij verenigingen zonder kunstgras.

Al met al maakt dit dat wij van mening zijn dat elke verenging binnen enkele jaren over dergelijke mogelijkheden moet kunnen beschikken. Dat daarbij eventuele fusies plaats zouden moeten vinden is in enkele gevallen misschien een must. Net zoals wij vinden dat het ook kan zijn dat 1 veld twee verenigingen kan dienen. Tot slot zou er een sociaal-maatschappelijk plan ontworpen moeten worden, waarin de betreffende vereniging(en) hun bijdrage zichtbaar leveren. De middelen moeten te vinden zijn, dat zal een kwestie zijn van keuzes maken.

Als het CDA in deze duidelijker durft te zijn en ook voor structureel i.p.v. incidenteel gaat aanstaande maandag, dan zijn mijn inziens de eerste stappen gezet om hierin samen op te trekken.