Presentatie “de vitale sportvereniging”

Niels van den Berg 16.06.2011

Afgelopen dinsdag hebben we de Stadsdeelcommissie Noord gehad. Met bijna geen inhoudelijke agendapunten op de agenda hebben we een rondleiding gehad door Prismare. Aansluitend is er een presentatie gegeven die betrekking heeft op de vitale sportvereniging. Zoals algemeen bekend staat in het coalitieakkoord de vereniging Rigtersbleek benoemd als pilot in deze. Een prima streven, al werd mij gisteren wel duidelijk dat naar mijn idee dergelijke plannen worden uitgevoerd bij verenigingen die bovengemiddeld in elkaar steken. En met bovengemiddeld bedoel ik dan met veel leden en een groot en kwalitatief kader. In feite zijn het verenigingen die al volop floreren.

Dit mag zeker weten beloond worden, maar het moet wel in proportie blijven. Rigtersbleek heeft zijn plafond bereikt werd er gisteren verteld en dus kijken we naar een multifunctionele hal. Ik ben van mening dat de kosten gemoeid met een dergelijke hal, beter in overige kleinere verenigingen in onze stad gestoken kunnen worden, om deze verenigingen ook op het “level” Rigtersbleek te krijgen. Kleinere verenigingen zijn echter niet altijd vitaal en dat is wel een vereiste om in aanmerking te komen voor subsidies. Hierdoor zullen veel verenigingen never en nooit kunnen participeren in dergelijke projecten. Ik begrijp natuurlijk best dat het voor de gemeente makkelijker scoren is wanneer we de grotere selfsupporting verenigingen uitzoeken, maar volgens mij ligt de uitdaging er juist om het eens met de kleinere verenigingen te proberen. De toekomst zal een en ander uitwijzen.