Aquadroom of aquadrama??

Niels van den Berg 01.07.2011

We hebben een paar hete dagen achter de rug. Leerlingen op de school waar ik werk vroegen mij de afgelopen week de oren van de kop. Mogen we iets eerder weg? Ik moet om 15:00 uur in Gronau / Ahaus / Alstätte zijn. Ik vroeg naar de bekende weg, waarom geen Aquadrome dan, dat ligt om de hoek. Veel te duur meneer en weinig  ‘speelruimte’ was menigmaal het antwoord. Het Aquadrama, een bad waar jaar in jaar uit geld bij moet. Ook nu weer is er € 165.000 weggezet uit vrijgevallen kapitaallasten zwembaden. In 1996 heeft er een overdracht plaatsgevonden, die budgettair neutraal verzelfstandigd zijn uitwerking kent.

Een hele vreemde constructie kunnen we zo zeggen. En terwijl we dit schrijven, zal ook dit jaar voor de zoveelste keer blijken dat bezoekersaantallen onvoldoende zijn om met een positief saldo af te sluiten. De hoofdredenen zijn niet zo moeilijk, zoals gezegd de prijs en de open ruimte. Over tien jaar hebben we er ruim een miljoen op toe moeten leggen, op dit zwembad. Een stad als Enschede mag een eigen bad in de tuin hebben liggen, maar niet ten kostte van alles. Aan de bedenkers van dit fenomeen nu de uitdaging om tot een oplossing te komen. Welke veranderingen zijn er nodig om het bad wel rendabel te krijgen? Misschien toch eens nader beschouwen? Ik nodig betrokkenen graag uit om eens met mijn leerlingen in gesprek te gaan, het zal
velen de ogen openen. Ondertussen volg ik dit met grote interesse.