Binnenstadsdistributie

André Le Loux 29.09.2011

Met het binnenstadsdistributiesysteem gaat een reeds lang bestaande wens van Burgerbelangen in vervulling. In 1998 is er in Enschede al door ondernemers bij de gemeente op aangedrongen. Al jaren staat het in ons partijprogramma en in 2003 heb ik in het college aan de orde gesteld mede naar aanleiding van het succes van dit systeem in andere steden. Ook in 2006 heeft Burgerbelangen het onderwerp weer op de kaart gezet. Nu de binnenstadsondernemers ook enthousiast zijn geworden is het met subsidie van de Regio Twente gelukt om een start te maken. In eerste instantie betreft het een proef voor drie jaar. De Gemeente probeert met dit distributiesysteem een aantal doelstellingen te bereiken, te weten:

  1. Verbetering van het verblijfs-, winkel- en leefklimaat en de veiligheid in de binnenstad van het aantal vervoersbewegingen, met name ook van de zware truck- en trailercombinaties
  2. Reductie van CO2 uitstoot, een betere luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidshinder in de binnenstad;
  3. Versterken van het economisch functioneren van de detailhandel;
  4. Social Return on Investment door het inzetten van leerwerkplekken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  5. Bevordering van de verkeersveiligheid.

Bovendien verwachten wij dat met name de karrensporen in de binnenstad minder kapot gereden zullen worden , wat een grote kostenbesparing oplevert.
Wij hopen dat de ondernemer die dit nu op zich heeft genomen het tot een succes weet te maken.