‘Een brugleuning te laag…….’ ach we zitten er maar 6 cm onder….!”

Ben Sanders 29.09.2011

Zowel in TC Tubantia als ook in de landelijke media wordt er melding gemaakt van de nieuwe fietsbrug over de verbrede Auke Vleerstraat. Deze brug is aangelegd voor de veiligheid van overstekende fietsers en waarschijnlijk ook voor andere deelnemers aan het langzame verkeer. Een oplettende burger uit Losser -dhr. Koiter- ontdekte dat de brugleuning is aangebracht op 100 cm hoogte gemeten vanaf het wegdek. Dat is 10 cm lager dan Rijkswaterstaat adviseert.

De projectleider dhr. Budgen van ingenieursbureau IPV uit Delft stelde dat de gemeente geen voorwaarden aan de hoogte van de brugleuningen heeft gesteld en dat er ook niet naar het voorstel/advies van Rijkswaterstaat is gekeken. Er is alleen gekeken naar het bouwbesluit en daar is IPV v.w.b. de hoogte van de leuning zelfs nog 4 cm bovenuit gegaan. De voorlichter dhr. Hans Lammerink stelde: ‘ ach we zitten er maar 6 cm onder’.

Je kunt je nu afvragen hoe is dat mogelijk, en hoe hoog hebben wij in Enschede de veiligheid in het vaandel staan, is het misschien een ‘foutje’ geweest om de hoogte van de leuning niet expliciet in het Bouwbesluit op te nemen, of was het een sluitpost in de begroting en was er geen geld voor? Hoe dan ook, als er onverhoopt een ongeval plaatsvindt en er iemand over de leuning naar beneden valt, dan zal er ter verhoging van de veiligheid en met weer extra kosten de hoogte van de leuning wel weer worden aangepast om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden en dan waarschijnlijk wel naar het advies van Rijkswaterstaat