Over publicaties en een mogelijk nieuw pand voor Action!!

Niels van den Berg 30.09.2011

Na in de afgelopen Stadsdeelcommissie Oost het stuk ‘Nieuw Frieslandstraat’ , Action te hebben behandeld, liep ik met een vreemd gevoel het servicecentrum uit. Eerder op de avond maakten twee insprekers duidelijk dat bij hen in ‘de driehoek’ nog twee kavels voor bebouwing worden aangeboden en men daar op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee is. De overeenkomst tussen beide? In de publicaties in Huis aan Huis is het feitelijk juist geplaatst, maar als je er niet op verdacht bent blijkt, na verstrijken van de termijn, het ineens toch om je eigen straat te gaan. Zowel bij de driehoek (Schipholtstraat-Broekheenseweg-Keppelerdijk) als bij de Nieuw Friesland straat, doet zich hetzelfde voor. In de publicatie staan de buitenranden van het betreffende gebied omschreven en dus ook de bijbehorende straatnamen.

Je hebt dus de neiging om hier snel overheen te lezen, al helemaal wanneer je niet bekend bent met dergelijke materie. Achteraf blijkt het ineens niet om de omliggende straten die vernoemd worden te gaan, maar om de straat waarin jezelf woonachtig bent, en die binnen dit gebied valt. Het is waarschijnlijk niet misleidend bedoeld, maar het komt wel misleidend over.

Dus heb ik wethouder van Agteren gevraagd, om dit eens in te brengen bij het overleg van B&W. Want dit kan beter en voorkomt heel wat vervelende situaties. Van Agteren heeft inmiddels de toezeggingen gedaan, om te bekijken hoe het publicatiebeleid veranderd kan gaan worden, alsook in de situatie met betrekking tot de Action. Hier laat hij een second opinion op uitvoeren en dit pleit voor hem!

Tot slot met betrekking tot dezelfde Action. Burgerbelangen is een partij die heel dicht bij de burger probeert te staan. Dat dit niet altijd mogelijk is mag duidelijk zijn. Toch zijn wij als fractie altijd zoekende naar oplossingen. Zo ook in het geval van de Nieuw Frieslandstraat. En zie daar een mogelijke en zeer waarschijnlijke oplossing. Nijland gaat het pand verlaten aan de Gronausestraat, en wat is er mooier dan dat zich op die locatie de Action gaat vestigen? Een van onze fractieleden is dit op het spoor gekomen en met deze wetenschap hebben wij de wethouder hiervan op de hoogte gebracht. Het pand voldoet aan de wensen van Action, zo is het oppervlak van vergelijkbare grootte en is er voldoende gelegenheid om te laden en te lossen rondom dit pand. Hopelijk wordt dit ook in de praktijk concreet gemaakt, zodat een ieder tevreden naar de toekomst kan kijken.