Voorwaarden Reacties

Secretaris Burgerbelangen Enschede 23.11.2011

Op de website van BurgerBelangen Enschede kunt u reageren op artikelen. Zo weten wij wat er leeft. Reacties worden niet automatisch geplaatst. BBE controleert eerst of de reactie aan onze voorwaarden voldoet:

  • De reactie mag niet beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen.
  • De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
  • De mening van andere bezoekers moet gerespecteerd worden.
  • De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordtgeplaatst.
  • De reactie mag geen reclame-uiting bevatten.
  • De reactie mag geen privé-gegevens van derden bevatten.
  • De reactie mag geen links naar illegale zaken bevatten(software, muziek, etc.)
  • De reactie mag geen inbreuk plegen op het auteursrecht van anderen.
  • De reactie moet kort en bondig (max. 150 woorden) zijn geformuleerd.

Burgerbelangen Enschedebehoudt zich het recht voor reacties in te korten. Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt niet gecorrespondeerd. Het IP-adres van deafzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van eenstrafrechtelijk (voor)onderzoek wanneer een groot maatschappelijk belang inhet geding is.