Twentestad?

André Le Loux 22.12.2011

De oproep van onze Burgemeester voor Twentestad valt niet bij iedereen in goede aarde. Ook bij Burgerbelangen niet. Burgerbelangen (destijds Enschede NU) is opgericht omdat wij de Dubbelstad niet zagen zitten. (Je gaat toch ook niet trouwen met iemand die niet wil) Wij zijn echter wel voor een goede samenwerking tussen de verschillende gemeenten en met name een samen optrekken richting het Rijk, vooral daar waar onze economische positie en werkgelegenheid in het geding is.

Helaas hebben we door de jaren heen moeten constateren dat deze samenwerking soms ver te zoeken is. (recent nog bij de ontwikkeling van het Vliegveld) Enige jaren geleden heb ik mede aan de wieg gestaan van een fusie van de twee ROC’s in Twente. Door uitstekend samen te werken op het gebied van onderwijs werd uiteindelijk de gang naar een fusie een stuk gemakkelijker, men ging geloven dat het zou kunnen. Daarom zou ik de bestuurders van de Twentse gemeenten willen aanraden nu eens echt te laten zien dat men uitstekend kan samenwerken, dan komt de fusie er vanzelf. Veel vertrouwen hebben wij hierin echter niet.