Financieel lek bij zwembaden?

André Le Loux 23.12.2011

Dit kopte de TC Tubantia gisteren. Voor ons niets nieuws, we wisten het al, maar bovenal volkomen binnen onze verwachtingen. Destijds werd ons de uitbreiding van het bad veel te rooskleurig voorgesteld.
Reden voor ons om hier destijds ook tegen te stemmen.

Wat ons wel verbaast, naast een financieel lek hebben we blijkbaar ook een bestuurlijk lek. Volgens B&W moet de directie worden versterkt, en de Raad van commissarissen zal ook moeten worden versterkt ?? Wie heeft de huidige directie en Raad van commissarissen dan aangesteld? Voldoen deze dan niet ?? Een extra directielid gaat ons ook weer heel veel geld kosten!! Wij zijn ook zeer benieuwd waar men het geld vandaar wil halen om te kunnen bijspringen. Ik schat in dat de partijen in de Raad zeer sceptisch zullen zijn en een verhoging van de tarieven brengt ons in een ongunstige positie t.o.v. omringende zwembaden. En dan…. Na het zwembad volgt de Scholingsboulevard met tekorten en daarna de ijsbaan en daarna het Muziekkwartier en ook de Twentsche Welle ????!!!!! ( Hebben we hier niet al veel eerder voor gewaarschuwd ??)
Dat beeld is zeer realistisch en om deze zaken te kunnen tackelen zal het college fundamentele keuzes moeten maken. Iets om over na te denken in deze kersttijd. Fijne Kerstdagen en een goed 2012 krijgen zo een extra dimensie.