Foutje van twee miljoen, bedankt!!

Albert Veldt 12.01.2012

In de vergadering van het Centrum kwam de ontwikkeling van de nieuwe zuidelijke inrit van de Van Heek garage aan de orde. Er was een inspraak georganiseerd die door veel wijkbewoners van de kop van de Kuipersdijk e.o. werd bezocht. Over het algemeen was men tevreden met de uitleg van de ambtenaren en kon men zich vinden in de uitbreiding van het MST, wat uiteraard voor onze werkgelegenheid een uitstekende zaak is.

De meeste mensen hadden echter vragen over de afwikkeling van het verkeer tijdens de blokkade van de Zuidlus, ook waren er vragen over de ligging van de fietspaden en het feit van de éénrichting op het gedeelte tussen de V&D en het oude Postkantoor. Helaas waren er veel vragen die nog niet konden worden beantwoord omdat de plannen nog verder moesten worden uitgewerkt. Zelfs mensen van de politie kwamen opheldering vragen en die gingen ook onverrichter zake naar huis.
Tijdens de daarna in het gemeentehuis gehouden Stadsdeel Centrum vergadering kwamen ook de plannen ter tafel. Iedere partij was redelijk blij en positief met de voorlichting. Als Burgerbelangen kijk je toch even beter naar die plannen en ik kwam met de opmerking dat in deze plannen ook een herstel zit van de globaal tien jaar geleden gemaakte fout bij de westelijke ingang (casino). Dit herstel gaat volgens de opgave bijna twee miljoen euro kosten. Burgerbelangen vindt dat in deze tijd onverantwoord. Twee miljoen omdat er een hoogteverschil van één meter moet worden weggewerkt?? Wethouder van Hees heeft mij niet kunnen overtuigen dat dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid en inbedding van het Koningsplein met het niveau van de omliggende straten. Het hoogteverschil is in onze optiek zelfs speels te noemen en wat betreft de verkeersveiligheid, kunnen we er ter plaatse ook een 15 kilometerzone van maken. Dat spaart wel twee miljoen uit!!
 Voor dat geld kunnen we erg veel doen als we praten over nieuwe banen, of denk eens aan starterskredieten van globaal € 40.000. Daarmee heb je zo 50 nieuwe ondernemers aan het werk. Maar kijk vooral eens naar de mensen die in de bijstand zitten, daar is dit onverkoopbaar voor!
Dus mag ik effe vangen, twee miljoen!!! Is voor ons meer een foutje…bedankt!!